Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 5 – De timmerman

Bijbeltekst(en)

1Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. 2Toen de sabbat was aangebroken, gaf Hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt Hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen! 3Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zussen niet hier bij ons?’ En ze namen aanstoot aan Hem. 4Jezus zei tegen hen: ‘Een profeet wordt overal erkend behalve in zijn vaderstad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’ 5Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. 6Hij stond verbaasd over hun ongeloof.

Uitzending van de twaalf leerlingen

Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen.

Marcus 6:1-6NBV21Open in de Bijbel

“Jezus gaat naar Nazaret, de stad waar Hij is opgegroeid. In de synagoge geeft Hij uitleg over God. De inwoners weten ook van de wonderen die Hij doet. Wat Jezus zegt en doet, roept verbazing bij hen op. Want Jezus is toch één van hen? Hij is toch gewoon die timmerman uit hun stad? De mensen erkennen wel wat Jezus zegt en doet, maar dat leidt er niet toe dat zij herkennen wie Hij is. Hun ongeloof leidt ertoe dat Jezus in Nazaret nauwelijks wonderen kan doen. Het geloof van de mensen is belangrijk voor Jezus om te laten zien wie Hij werkelijk is. Ons herkennen en vermoeden van wie Hij is, ons geloof, is de bedding waarin Hij zich kan laten zien als de messias, als Zoon van God.
In het verhaal klinkt al mee hoe het met Jezus verder zal gaan. Wat Hij zegt en doet – wie Hij is – zal op onbegrip en weerstand stuiten, wat uiteindelijk zal leiden tot zijn sterven aan het kruis.”

Wat voor houding is volgens jou nodig om Jezus te zien voor wie Hij is?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons