Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 4 – Degene die komen zou

Bijbeltekst(en)

Jezus en Johannes

18Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich 19en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen: ‘Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ 20Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden ze: ‘Johannes de Doper stuurt ons om U te vragen: “Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?”’ 21Hij genas toen juist veel mensen van ziekten en allerlei aandoeningen en van kwade geesten, en Hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. 22Hij antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben: blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 23Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’

Lucas 7:18-23NBV21Open in de Bijbel

Kortgeleden had Johannes nog vol passie verkondigd dat de tijd waarin de redder naar de wereld zou komen eindelijk was aangebroken. Maar nu is hij door Herodes gevangengenomen en begint hij te twijfelen. Is Jezus wel echt de messias? Die zou toch komen met ‘de wan in zijn hand’, om op aarde het recht te herstellen (Mat. 3:12)? Jezus is daarentegen maar weinig actief in het aanpakken van onrecht. Hij heeft niet eens moeite gedaan om Johannes uit de gevangenis te bevrijden. En zo komt het dat de profeet die de komst van de messias moest aankondigen eraan twijfelt wie de messias is. Jezus stuurt Johannes’ leerlingen terug met een verwijzing naar Jesaja 61:1, waarbij de zin over de bevrijding van gevangenen opvallenderwijs ontbreekt. De wonderen die Jezus verricht, kunnen niet anders dan erop wijzen dat Hij door God is gestuurd. Maar zijn missie is anders dan de mensen verwachten. Jezus komt niet als een heerser die met geweld het oordeel zal voltrekken, maar als een dienaar die moet lijden.

Begrijp je de twijfel van Johannes? Waarom wel of juist niet?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons