Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 6 – Gever van vrede

Bijbeltekst(en)

27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je Me liefhad zou je blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. 29Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 30Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over Mij,

Johannes 14:27-30NBV21Open in de Bijbel

Voor de allerlaatste keer eet Jezus samen met zijn leerlingen. Langzaam maar zeker begrijpen ze dat hun Meester en ook hunzelf moeilijke tijden te wachten staan. Ongerust stellen ze Hem allerlei vragen. Jezus windt er geen doekjes om: ze zullen het inderdaad niet makkelijk krijgen. Op het moment dat deze tekst geschreven is, hadden de eerste gemeenten dat al aan de lijve ervaren. Deze woorden van Jezus gaven hun moed en vertrouwen dat hun vervolgers niet het laatste woord zouden hebben. Jezus staat er garant voor dat de vrede overwint – eerst alleen in het klein, in hun eigen hart. Maar uiteindelijk op de hele wereld.

Op welke momenten verlang jij naar de vrede die Jezus hier belooft?

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons