Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 14 – Het Woord

Bijbeltekst(en)

Het Woord is mens geworden

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Johannes 1:1-5NBV21Open in de Bijbel

In Marcus 4 lazen we hoe Jezus de storm en golven tot rust brengt. Wat voor machten er ook zijn in de schepping – Jezus heeft er controle over. De evangelist Johannes gaat nog een stapje verder: Jezus is niet alleen heerser over de schepping, Hij was zelfs al betrokken bij het begin van de schepping. Steeds weer benadrukt Johannes dat Jezus en de Vader één zijn. Jezus was erbij, helemaal aan het begin, toen er door Gods woord scheiding kwam tussen het licht en het duister. En Hij zal zorgen dat het licht overwint.

Waar in de schepping zie je sporen van duisternis? En waar breekt juist het licht van Jezus door?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons