Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 15 – Hoofd over alles

Bijbeltekst(en)

15Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, 16dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. 17Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. 18Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van Hem ontvangen, 19en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, ten behoeve van de kerk, 23die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.

Efeziërs 1:15-23NBV21Open in de Bijbel

Soms kun je overweldigd zijn door alle machten, krachten en grote namen die ons leven op aarde beheersen. Waar gaat het naartoe? De schrijver van deze brief vraagt om innerlijke verlichting voor zijn lezers, zodat ze boven alles uit mogen zien, hoog boven alle machten op aarde en in de hemel. Daar zetelt Christus, aan de rechterhand van God, als hoofd over alles. En zijn lichaam is zijn kerk – dat zijn wij dus. Er is een nauwe verbinding tussen Christus, de heerser over de schepping, en de kerk. De kerk is Christus’ (of Gods) ‘volheid’: Hij vervult zijn lichaam – de kerk – met zijn aanwezigheid. En Hij is bezig alles in allen te vervullen. Zo is Christus bron van hemelse kracht: Hij geeft energie om het goede te doen.

Geeft het jou kracht dat de kerk vol is van Christus, het hoofd over alles? Wat betekent het voor jou dat eens alles vervuld zal zijn met Christus?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons