Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 16 – Eerstgeborene van heel de schepping

Bijbeltekst(en)

15Beeld van God, de onzichtbare, is Hij,

eerstgeborene van heel de schepping:

16in Hem is alles geschapen,

alles in de hemel en alles op aarde,

het zichtbare en het onzichtbare,

vorsten en heersers, machten en krachten,

alles is door Hem en voor Hem geschapen.

17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

18Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is Hij,

eerstgeborene uit de dood,

om in alles de eerste te zijn:

19in Hem heeft heel de volheid willen wonen

20en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Kolossenzen 1:15-20NBV21Open in de Bijbel

Sommige christenen in Kolosse wilden graag grip hebben op de wereld waarin ze leefden. Daarom hielden ze zich aan allerlei regels en rituelen, bijvoorbeeld voor speciale dagen en voedsel. Want ze dachten zo dicht bij de hemel te kunnen komen. De brief aan de Kolossenzen zet er iemand tegenover: Christus, de eerstgeborene uit de dood. God heeft Hem de eerste, de hoogste rang gegeven, en Hij is in alles de eerste. Dan is Hij ook de eerstgeborene van heel de schepping. Dat betekent dat Hij aan de schepping voorafgaat en het principe is waarin, waardoor en waartoe God alles gemaakt heeft. Vertrouwen op deze Christus geeft daarom rust en samenhang in een onoverzichtelijke wereld. Wie bij Christus hoort, hoort bij de eerstgeborene van de schepping. En als we dat begrijpen en op Hem vertrouwen, hoeven we voor de wereld niet meer bang te zijn. En hoeven we ons ook niet te gedragen alsof wij de wereld in onze greep moeten krijgen.

Hoe houd jij je staande in de wereld? Vind je het een geruststellende gedachte dat Christus de eerstgeborene van de schepping is?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons