Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 17 – Grondlegger en voltooier van ons geloof

Bijbeltekst(en)

1Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. 3Laat tot u doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.

Hebreeën 12:1-3NBV21Open in de Bijbel

De schrijver stelt het leven van de gelovige voor als een wedstrijd. Het is een challenge (uitdaging, beproeving) om trouw te blijven aan God. Hij roept ons op om de blik gericht te houden op Jezus, die de strijd al doorstaan en gewonnen heeft. Jezus is de ‘grondlegger en voltooier van ons geloof’: Hij heeft van begin tot eind het geloof in en de trouw aan God volgehouden. Midden tussen kwaadwillende mensen. Het begon met de woorden van redding die Hij verkondigde – denk maar eens terug aan de tekst die we op 23 maart lazen. En het eindigde met het verdragen van het kruis en het aanvaarden van de schande ervan. Jezus heeft nu zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Dat is een aansporing om net als Jezus stand te houden in het geloof en de trouw aan God. Met de vreugde die in het verschiet ligt voor ogen. Jezus werd ons in alles gelijk omdat Hij begaan is met het lot van mensen. En omdat Hij zijn geloof niet opgaf en trouw bleef aan God, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

Op welke manieren is Jezus beproefd, en hoe doorstond Hij dat? Hoe vormt dat voor jou een basis voor je vertrouwen op God?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons