Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 18 – Hoeksteen

Bijbeltekst(en)

11Bedenk daarom dat u, die geen geboren Joden bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 12bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, uitgesloten was van het burgerschap van Israël en geen deel had aan de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. 13Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van vijandschap, die hen scheidde, afgebroken 15en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede 16en verzoende Hij door het kruis beiden in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

19Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21In Hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, 22in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Efeziërs 2:11-22NBV21Open in de Bijbel

Eerder lazen we over Jezus als heerser over de schepping. In dit stuk wordt die gedachte op een heel eigen manier ingevuld: niet alleen wind en golven moeten wijken, maar ook de manier waarop wij als mensen de schepping hebben ingedeeld in vertrouwde hokjes en vakjes. In Christus vervallen scheidslijnen die menselijkerwijs niet te overbruggen zijn. Jezus schept ‘in zichzelf één nieuwe mens’ – geen Jood of niet-Jood, maar burger van Gods koninkrijk en huisgenoot in het gebouw waarvan Christus de hoeksteen is. Dat is een voorrecht, maar ook een uitdaging.

Welke scheidslijnen zijn er nu nog in de kerk? Hoe helpt deze tekst over de ‘nieuwe mens in Christus’ je om daar op een andere manier naar te kijken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons