Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 19 – Vergever van zonden

Bijbeltekst(en)

De liefde van een zondares

36Een van de farizeeën nodigde Hem uit om te komen eten, en toen Hij het huis van de farizeeër was binnengegaan, ging Hij aanliggen voor de maaltijd. 37Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat Hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. 38Ze ging achter Jezus staan, aan zijn voeteneinde; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en zalfde ze met de olie. 39Toen de farizeeër die Hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als Hij een profeet was, zou Hij weten wie de vrouw is die Hem aanraakt, dat ze een zondares is. 40Maar Jezus zei tegen hem: ‘Simon, Ik heb je iets te zeggen.’ ‘Meester, spreek!’ zei hij. 41‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig. 42Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen?’ 43Simon antwoordde: ‘Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist geoordeeld.’ 44Toen draaide Hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt Me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. 45Jij hebt Me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds Ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. 46Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. 47Daarom zeg Ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ 48Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 49De andere gasten dachten bij zichzelf: Wie is Hij, dat Hij zelfs zonden vergeeft? 50Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Lucas 7:36-50NBV21Open in de Bijbel

Jezus is op bezoek is bij een farizeeër genaamd Simon. Tijdens de maaltijd komt er een vrouw het huis binnen die bekendstaat als zondares. Tot ieders verbazing loopt de vrouw naar Jezus toe. Ze begint te huilen, haalt een kruikje met dure olie tevoorschijn en zalft Jezus’ voeten. Jezus staat dit rustig toe. Simon ergert zich hieraan. Jezus is vast geen profeet, anders zou Hij wel weten dat de vrouw een zondares is, en zou Hij haar hebben tegengehouden. Maar Jezus bewijst Simon dat Hij wél in de harten van mensen kan kijken. Jezus weet precies wat Simon denkt. Hij vertelt hem een gelijkenis waaruit duidelijk wordt dat iemand die veel zonden heeft begaan dankbaarder is wanneer zijn zonden vergeven worden dan iemand die weinig heeft gezondigd. Zo is het ook met de vrouw in vergelijking met de farizeeër. Door wat zij voor Jezus doet, de liefde die ze Hem betoont, laat ze zien hoe dankbaar ze is omdat Jezus haar haar zonden wil vergeven. De farizeeër daarentegen die weinig zonden heeft begaan, laat ook weinig dankbaarheid zien. Wanneer Jezus de vrouw haar zonden inderdaad vergeeft, zijn de aanwezigen opnieuw verbaasd. Alleen God heeft de bevoegdheid om iemand zijn zonden te vergeven. Wie is die Jezus toch?

In welk personage uit dit verhaal herken je jezelf het meest?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons