Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 20 – Bemiddelaar van verzoening

Bijbeltekst(en)

14Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, 15en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. 16Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. 17Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 18Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken. 19Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u dringend: laat u met God verzoenen. 21Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.

2 Korintiërs 5:14-21NBV21Open in de Bijbel

Waar is het God om te doen? Het gaat God om een nieuwe schepping, waarin de zonde is vernietigd en het kwaad overwonnen. Een wereld van gerechtigheid, vrede en vreugde. Daarvoor is het nodig dat God de wereld haar overtredingen niet aanrekent en zich met haar verzoent. En dat heeft Hij gedaan door en in Christus. Door Jezus’ dood en opstanding is God die nieuwe schepping begonnen. Christus is de bemiddelaar van de verzoening tussen mensen en God. Daaruit blijkt Christus’ liefde, en die liefde is Paulus’ diepste drijfveer. Als gezant van Christus roept hij de mensen op om zich met God te laten verzoenen. Hij wil alle mensen bekendmaken met degene in wie Gods verzoening tot stand is gekomen. Wij moeten één met Christus worden, want dan zijn we een nieuwe, verzoende schepping.

Verlang jij naar een verzoende wereld? Wat zouden we dan volgens Paulus het beste kunnen doen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons