Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 21 – Pleitbezorger bij de Vader

Bijbeltekst(en)

Licht en duisternis

5Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. 6Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. 7Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. 8Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. 9Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij bedrijven. 10Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.

1Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. 2Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.

3Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. 4Wie zegt: ‘Ik ken Hem,’ maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem. 5In ieder die zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde werkelijk tot volmaaktheid gekomen; hierdoor weten we dat we in Hem zijn. 6Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.

1 Johannes 1:5-2:6NBV21Open in de Bijbel

Licht en duisternis, de verbondenheid tussen Jezus en God en God en de gelovigen, en natuurlijk Gods liefde: in de brieven die aan de apostel Johannes worden toegeschreven, staan veel van dezelfde onderwerpen centraal die ook in het Johannesevangelie worden besproken. De tekst van vandaag doet sterk denken aan de afscheidswoorden van Jezus aan zijn leerlingen in Johannes 13-16. Zowel Jezus als de auteur van deze brief roept op om te kiezen voor een leven in het licht, in verbondenheid met Jezus, en om een houding van liefde die die keuze weerspiegelt. Maar er zijn ook verschillen. In Johannes 14:16 spreekt Jezus over de heilige Geest als pleitbezorger (parakletos). Hier, in de eerste Johannesbrief, wordt Jezus zelf de pleitbezorger genoemd. Hoe zit dat precies? In Johannes 14 gaat het erom dat de heilige Geest als het ware van boven naar beneden ‘pleit’ voor de waarheid die de leerlingen moeten begrijpen. Jezus daarentegen pleit ‘van beneden naar boven’: door zijn tussenkomst wordt verzoening tussen God en de mensen, en zelfs de hele wereld, mogelijk.

Is er iets waarvoor je in het licht van deze tekst vergeving zou willen vragen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons