Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 22 – Hogepriester in de hemel

Bijbeltekst(en)

Trouw blijven aan de belijdenis

14Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15Want deze hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar dan zonder te zondigen. 16Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Hebreeën 4:14-16NBV21Open in de Bijbel

De schrijver van de brief aan de Hebreeën trekt een vergelijking tussen Jezus en de hogepriester van de tempel, die verzoening bewerkt voor de zonden van het volk. Zo’n hogepriester weet wat zwakheid is en daarom kan hij begrip opbrengen voor zondaren. Jezus is hogepriester in de hemel. Hij kan met onze zwakheden meevoelen omdat Hij ook zwaar op de proef is gesteld. Het verschil is dat Hij niet zondigde. Maar dat betekent niet dat het gemakkelijk voor Hem was: Hij heeft onder tranen om redding gesmeekt, en in het lijden gehoorzaamheid aan God geleerd (Hebr. 5:7-9). Als we het zelf moeilijk hebben om trouw te blijven, moeten we dus niet aarzelen om de troon van Gods genade te naderen. En als we hulp nodig hebben, vinden we daar barmhartigheid en genade.

Wat betekent het voor jou dat Jezus met onze zwakheden mee kan voelen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons