Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 32 – Hij die komt in de naam van de Heer

Bijbeltekst(en)

31Precies op dat ogenblik kwamen er enige farizeeën die tegen Hem zeiden: ‘Vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil U doden!’ 32Hij antwoordde: ‘Zeg tegen die vos: “Let op, Ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees Ik mensen, en op de derde dag bereik Ik de voltooiing.” 33Maar Ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want een profeet hoort niet om te komen buiten Jeruzalem – 34Jeruzalem, Jeruzalem, jij die de profeten doodt en stenigt wie naar je toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild. 35Jullie tempel wordt aan zijn lot overgelaten. Ik verzeker jullie: jullie zullen Mij niet meer zien, totdat je zult zeggen: “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!”’

Lucas 13:31-35NBV21Open in de Bijbel

Jezus’ lijden en dood komen onophoudelijk dichterbij. In plaats van ervan weg te lopen, gaat Jezus doelgericht op weg naar Jeruzalem. Jeruzalem, ook toen al een stad van enorme tegenstellingen. Aan de ene kant de tempel, de plek waar Joden kwamen om God te aanbidden, prachtig gerenoveerd en uitgebreid door Herodes de Grote (deze Herodes was de vader van Herodes Antipas, waar het in Lucas 13 over gaat). Aan de andere kant de stad waarin keer op keer profeten – mensen die kwamen in de naam van God – het moesten afleggen tegen het corrupte bestuur van diezelfde tempel en het paleis.
Jezus is zich daar maar al te goed van bewust, maar uit zijn woorden spreekt toch enorme bewogenheid. Ze doen denken aan Psalm 91, een psalm over Gods bescherming. Jezus zou een beroep kunnen doen op die bescherming, maar daarvoor is Hij niet gekomen: Hij wil juist zelf een toevlucht zijn voor mensen die daar om vragen.

Hoe ga jij om met mensen die ongemakkelijke boodschappen verkondigen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons