Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 30 – Een licht voor alle volken

Bijbeltekst(en)

5Dit zegt God, de HEER,

die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,

die de aarde heeft uitgespreid

met alles wat zij voortbrengt,

die de mensen op aarde levensadem geeft,

en levensgeest aan allen die daar verkeren:

6In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen.

Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,

Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk

en maak je tot een licht voor alle volken,

7om blinden de ogen te openen,

om gevangenen te bevrijden uit de kerker,

wie in het duister zitten uit de gevangenis.

8Ik ben de HEER, dat is mijn naam.

Ik deel mijn majesteit niet met een ander,

noch de lof die Mij toekomt met een beeld.

9Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld

en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan,

nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren.

Jesaja 42:5-9NBV21Open in de Bijbel

“De dienaar van de heer ontvangt zijn opdracht van niemand minder dan van God zelf, de schepper van hemel en aarde. God zelf zegt: ‘Ik neemt je in dienst voor mijn verbond met het volk.’ Het is een moeilijke zin, die misschien wil uitdrukken dat de dienaar door God als bemiddelaar van een nieuw verbond wordt aangesteld. In dit verbond vertegenwoordigt de dienaar Gods volk en bemiddelt hij voor hen bij God. Maar zijn missie reikt verder dan Israël: God zal hem maken tot een licht voor alle volken. Door Hem zullen de mensen uit de duisternis worden bevrijd. Deze bijzondere beloften getuigen van Gods macht en majesteit: er is niemand als Hij (vers 8).
Het Nieuwe Testament ziet deze profetie werkelijkheid worden in Jezus Christus. Hij is de bemiddelaar van een nieuw verbond (Hebreeën 9:15), die redding zal brengen voor Israël en de hele wereld (Romeinen 11).”

Hoe zou jij de opdracht van de dienaar in je eigen woorden omschrijven? Wat herken je van deze opdracht in wat Jezus heeft gedaan?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons