Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 35 – Lam van God

Bijbeltekst(en)

29De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 30Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór mij.” 31Ook ik wist niet wie Hij was, maar ik kwam met water dopen opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ 32En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en Hij bleef op Hem rusten. 33Nog wist ik niet wie Hij was, maar Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” 34En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is.’

Johannes 1:29-34NBV21Open in de Bijbel

Je zou kunnen zeggen dat in Johannes 1 Kerst en Pasen bij elkaar komen. In de eerste verzen gaat het over Jezus, Gods Woord, dat als licht in deze wereld komt – Johannes’ versie van het kerstverhaal. Maar verderop in dit hoofdstuk wijst Johannes vooruit naar Pasen. In de woorden van Johannes de Doper is Jezus ‘het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt’. Johannes heeft Gods Geest op Jezus zien neerdalen en getuigt dat deze man de Zoon van God is. Het zwakke, lijdzame beeld van een lam lijkt daar niet bij te passen. Behalve als we het naast de tekst van gisteren leggen, Jesaja 53, over Gods dienaar, die de wandaden van velen zal wegnemen. Hij zal als een schaap naar de slacht worden gebracht, maar zich niet verzetten. Johannes de Doper ziet in Christus die dienaar.

Wat roept het beeld van Jezus als licht voor de wereld bij je op? En wat het beeld van Jezus als lam van God?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons