Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 46 – de Gestorvene

Bijbeltekst(en)

Het graf

57Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette Josef en was ook een leerling van Jezus geworden. 58Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. 59Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen 60en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen. Daarna rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. 61Maria van Magdala en de andere Maria gingen tegenover het graf zitten en bleven daar achter.

62De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en de farizeeën samen naar Pilatus. 63Ze zeiden tegen hem: ‘Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen Hij nog leefde, gezegd heeft: “Na drie dagen zal Ik uit de dood worden opgewekt.” 64Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen Hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: “Hij is opgewekt uit de dood,” en die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.’ 65Pilatus antwoordde: ‘U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.’ 66Ze gingen naar het graf en beveiligden het door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten.

Matteüs 27:57-66NBV21Open in de Bijbel

Jezus is gestorven. Josef van Arimatea legt het lichaam van Jezus in zijn eigen graf. De hogepriesters en farizeeën laten, met toestemming van Pilatus, het graf streng bewaken. Ze willen niet dat mensen later kunnen beweren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Matteüs beschrijft deze gebeurtenissen zo nauwkeurig omdat hij zijn lezers ervan wil overtuigen dat Jezus’ opstanding niet een moedwillige leugen van de leerlingen is. In Matteüs 28:11-15 krijgt dit gedeelte een vervolg. Niet de leerlingen van Jezus vertellen een leugen. Maar de oudsten van het volk betalen de soldaten om te liegen over wat er werkelijk is gebeurd…
De soldaten zijn echter niet de enigen die bij het graf achterblijven. Er zijn ook twee vrouwen: Maria uit Magdala en de andere Maria. Zij blijven zo lang mogelijk bij Jezus’ graf. En na de sabbat zijn zij de eersten die weer naar het graf gaan. Zij zijn de eerste getuigen van Jezus’ opstanding!

Had jij ook bij het graf willen blijven? Of had je samen met de meeste leerlingen voor een veiliger plek gekozen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons