Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 12 – Heerser over de machten van de natuur

Bijbeltekst(en)

Geloof en ongeloof

35Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 36Ze lieten de menigte achter en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38Maar Hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en riepen: ‘Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?’ 39Toen Hij wakker geworden was, sprak Hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. 40Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet?’ 41Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?’

Marcus 4:35-41NBV21Open in de Bijbel

Het is avond. Jezus is met zijn leerlingen in een boot onderweg naar de overkant van het meer. Hij heeft een vermoeiende dag achter de rug, en het duurt dan ook niet lang voordat Hij in slaap valt. Opeens steekt er een zware storm op. Terwijl de storm en het water tegen het bootje aan beuken en de leerlingen in doodsangst zijn, slaapt Jezus gewoon door. De leerlingen proberen Hem wakker te maken en roepen: ‘Meester, kan het U niet schelen dat we vergaan?’ In hun uitroep ligt het verwijt besloten dat Jezus zich niet druk om hen maakt. Ze bevinden zich in levensgevaar, maar Jezus lijkt het niet eens te merken. Als Jezus wakker is geworden, komt Hij zijn leerlingen te hulp. Hij spreekt de storm en het water toe: ‘Zwijg! Wees stil!’ En dan wordt het opeens weer rustig op het meer. Door deze wonderlijke gebeurtenis wordt het de leerlingen duidelijk dat Jezus gezag heeft over de krachten van de natuur. Zelfs over de zee en de storm, die voor de angstaanjagende machten van de chaos en de dood staan. Hoe is dit mogelijk?, vragen de leerlingen zich af. De enige die macht heeft over de schepping is toch God zelf?

Is er iets in je leven waarvan je zou willen dat Jezus er ‘Zwijg! Wees stil!’ tegen zou zeggen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons