Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 24 – Bevrijder

Bijbeltekst(en)

30Toen Hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in Hem. 31En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u blijft vasthouden aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ 33Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt U dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’ 34Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. 35Een slaaf blijft niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft voor eeuwig. 36Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

Johannes 8:30-36NBV21Open in de Bijbel

Gedurende zijn tijd op de aarde vertelt Jezus onvermoeibaar over het koninkrijk van God. Hij doet wonderen en geeft onderwijs aan iedereen die het wil horen. Veel Joden komen tot geloof in Hem. Jezus zegt tegen hen dat de waarheid hen zal bevrijden. Die opmerking valt niet in goede aarde. Ze zijn toch nooit iemands slaaf geweest? Een merkwaardige reactie: de afstammelingen van Abraham waren slaven geweest in Egypte, en in de tijd van Jezus heersten de Romeinen over hun land. Maar waarschijnlijk begrijpen ze dat het om een ander soort bevrijding gaat. Dat klopt. Jezus geeft aan dat ze bevrijd zullen worden van de zonde. Hoe ingrijpend en mensonwaardig slavernij is, daarvan zijn we ons in deze tijd steeds meer bewust. Dat Jezus juist dit beeld gebruikt voor de macht van de zonde, onderstreept hoeveel invloed zonde op een mensenleven kan hebben, en wat een opluchting het kan zijn om ervan bevrijd te worden.

Wanneer voel jij je werkelijk vrij?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons