Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 2 – Verkondiger van het goede nieuws

Bijbeltekst(en)

Optreden van Jezus in Nazaret

14Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek. 15Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. 16Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, 17werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:

18‘De Geest van de Heer rust op Mij,

want Hij heeft Mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft Hij Mij gezonden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan blinden het herstel van hun zicht,

om onderdrukten hun vrijheid te geven,

19om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

20Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht. 21Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’ 22Allen betuigden Hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’

Lucas 4:14-22NBV21Open in de Bijbel

Jezus begint zijn optreden als prediker in Galilea, het gebied waar Hij is opgegroeid. In de synagoge van Nazaret leest Hij een gedeelte voor uit de boekrol van Jesaja. Hij leest de woorden van Jesaja 61:1-2: ‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd.’ Tot verwondering van de omstanders betrekt Jezus deze woorden op zichzelf, en Hij maakt op die manier duidelijk wat de basis is van zijn werk op aarde: Hij is door God uitgekozen als de messias, de gezalfde. De heilige Geest, die tijdens zijn doop op Hem was neergedaald, rust op Hem. Het is zijn taak om, net als de vreugdebode in Jesaja 61, het goede nieuws van het evangelie te verkondigen aan mensen die in nood zijn. Zij zullen door God worden bevrijd. Blinden zullen weer zien en gevangenen worden vrijgelaten. Dat Jezus deze profetie vervult, wordt voor de mensen om Hem heen zichtbaar door de wonderen en genezingen waarmee zijn verkondiging gepaard gaat.

Welk gedeelte van het citaat uit Jesaja past het beste bij jouw beeld van Jezus?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons