Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inhoudsopgave

Vakblad Bijbel en vertalen

Deze pagina bevat het complete archief van Met Andere Woorden, het vakblad Bijbel en vertalen. Als een artikel digitaal beschikbaar is, is het artikel een link. Volledig nummers zijn in pdf-formaat te raadplegen.

Er is een register op Bijbelplaatsen en op thema beschikbaar.

Let op: Aan deze pagina wordt gewerkt; sommige links ontbreken of werken nog niet correct. Onze excuses hiervoor. De pdf's zijn wel allemaal beschikbaar.

Jaargang 43 | 2024

Nummer 43/1 (pdf) verscheen in juni 2024 en bevat de artikelen 43.1-7. Dit nummer is een Paulus-special.

Jaargang 42 | 2023

Nummer 42/1 (pdf) verscheen in april 2023 en bevat de artikelen 42.1-7. Dit nummer is een Job-special. Nummer 42/2 (pdf) verscheen in september 2023 en bevat de artikelen 42.8-14. Dit nummer is een slavernij-special. De artikelen 42.15-20 verschenen online.

Jaargang 41 | 2022

Nummer 41/1 (pdf) verscheen in mei 2022 en bevat de artikelen 41.1-7. Dit nummer is een Ruth-special. Nummer 41/2 (pdf) verscheen in oktober 2022 en bevat de artikelen 41.8-17. Dit nummer is een groene-exegese-special. De artikelen 41.18-25 verschenen online.

Vertalen is verrassen

Ter gelegenheid van het afscheid van Jaap van Dorp van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap verscheen in 2022 het boek Vertalen is verrassen: Cor Hoogerwerf, Mirjam van der Vorm-Croughs en Matthijs de Jong (red.), Vertalen is verrassen. Nieuwe vensters op Bijbelse teksten, Haarlem/Antwerpen 2022.

 • Inleiding: de kunst van het vertalen | Cor Hoogerwerf, Mirjam van der Vorm-Croughs en Matthijs de Jong
 • Opmaak en productiekosten van de oudste Septuagintapapyri | Theo van der Louw en Bärry Hartog
 • De raaf van Noach als boodschapper van een nieuw begin | Jaap Dekker
 • Op reis: de reizigers uit Genesis 11 en hun reizende God | Robin ten Hoopen
 • Genesis 22: de beproeving van Abraham en de binding van Isaak | Jean Bastiaens
 • Heeft Esau toch zegen ontvangen? Vertalingen van Genesis 27:39-40 vergeleken | Wim Beuken
 • Wie begroef Mozes? | Hans Ausloos
 • De vertaling van geografische lijsten in het Bijbelboek Jozua | Koert van Bekkum
 • Gastvrijheid en broederschap in Ruth | Reinoud Oosting
 • 'Zo mag God (mij) doen, ja nog meer!' | Klaas R. Veenhof
 • De dynamiek van de Bijbelse verhaalkunst | Klaas A.D. Smelik
 • Bijvrouwen en vrouwen in Davids leven | Jurrien Mol
 • Wat te doen met een miljoen? | Arian Verheij
 • 'Verwanten' of 'collega’s'? Een notitie bij Ezra 3:2 | Arie van der Kooij
 • 'Jullie zouden zelfs je eigen vriend verkopen.' Job 6:27 | Marieke den Braber
 • God en Wijsheid, compagnons bij het inrichten, onderhouden, en vormgeven van hemel en aarde | Konrad D. Jenner
 • De troost van Job. Een nieuwe vertaling van Job 42:6 | Matthijs de Jong
 • Propaganda voor een leven met God. De zaligspreking in de Psalmen | Harm van Grol
 • Psalm 8 van brontekst naar doeltaal | Bob Becking
 • Een schat in Psalm 17:14, maar welke? | Lénart de Regt
 • Graven in handel en wandel. De uitleg van Psalm 22:17c vroeger en nu | Cor Hoogerwerf
 • 'Zie of ik geen verkeerde weg ga.' Strekking en vertaling van Psalm 139:24a | Eric Peels
 • Ook mensen die al wijs en verstandig zijn, moeten luisteren. Spreuken in gewone taal | Roelien Smit
 • Wat doet die leeuw toch in Jesaja? 'arjee in Jesaja 15:9 en 21:8 | Mirjam van der Vorm-Croughs
 • Hoe vertaal je een kluwen aan directe redes? Over Jesaja 22:15-24 | Archibald L.H.M. van Wieringen
 • Meelezen met Jesaja 49:14-16 | Piet van Midden
 • Naamgeving als verkondiging. De theologische betekenis van naamgeving in het boek Jesaja | Hans van den Herik
 • Gaf God slechte wetten? Ezechiël 20:25-26 | Mart-Jan Paul
 • Antiochus of antichrist? Vertaling en interpretatie van Daniël 10-12 | Willem van Peursen
 • Koning Kemphaan. Een raadselachtige verschijning in Hosea 5:13 en 10:6 | Gert Kwakkel
 • Bijbelse profetie als mogelijkheid. Micha 6:14-15 en het failliet van de maakbaarheidsgedachte [ook in licht gewijzigde vorm gepubliceerd in MAW, zie 41.13] | Wim de Bruin

Jaargang 40 | 2021

Nummer 40/1 (pdf) verscheen in mei 2021 en bevat de artikelen 40.1-10. Nummer 40/2 (pdf) verscheen in oktober 2021 en bevat de artikelen 40.11-25. Beide nummers zijn NBV21-specials.

Jaargang 39 | 2020

Nummer 39/1 (pdf) verscheen in juni 2020 en bevat de artikelen 39.1-7. Nummer 39/2 (pdf) verscheen in oktober 2020 en bevat de artikelen 39.8-16. Dit nummer is een NBV21-special.

Jaargang 38 | 2019

Nummer 38/1 (pdf) verscheen in mei 2019 en bevat de artikelen 38.1-9. Nummer 38/2 (pdf) verscheen in november 2019 en bevat de artikelen 38.10-16.

Jaargang 37 | 2018

Nummer 37/1 (pdf) verscheen in mei 2018 en bevat de artikelen 37.1-9. Nummer 37/2 (pdf) verscheen in november 2018 en bevat de artikelen 37.10-16.

Jaargang 36 | 2017

Nummer 36/1 (pdf) verscheen in mei 2017 en bevat de artikelen 36.1-10. Nummer 36/2 (pdf) verscheen in november 2017 en bevat de artikelen 37.11-18.

 • Joden of Judeeërs? Over de vertaling van het woord ‘Ioudaioi’ in het Johannes-evangelie en elders | Matthijs de Jong
 • De mens is een bijzondere soort met een bijzondere verantwoordelijkheid | Jan Boersema
 • Kleine verhalen die doen wankelen | Janneke Stegeman
 • De Lutherbibel 2017, het roggebrood onder de Duitse Bijbels | Anne-Mareike Schol-Wetter
 • ‘Jongeman, ik zeg je: “Ontwaak”’ Een bijzondere werkwoordsvorm in Lucas 7:14 | Nico Riemersma
 • Breng ons niet in beproeving | Frank Bosman
 • Beproeving is goed voor ons | Paul van Geest
 • Matteüs 9:35-11:1 als scharnierpunt in het evangelie | Marijn Zwart
 • De vraag mie at bitti in Ruth 3:16 | Jaap van Dorp
 • In memoriam prof.dr. Jan de Waard | Lourens de Vries
 • De zegen van Abraham als revisie-probleem. Herziening van de vertaling van Genesis 12:3b | Jaap van Dorp
 • Revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Waarom en hoe? | Matthijs de Jong
 • De Bijbel en de sterren | Alain Verheij
 • De revisie in beeld. Een proeve uit de gereviseerde tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling | Redactie
 • Tora in het boek Jesaja. Kanttekeningen bij de vertaling van Jesaja 51:4b en 7 | Jaap Dekker
 • Joden of Judeeërs? | Pieter Oussoren
 • ‘Judeeërs’ is een misplaatste vertaling. | Martin de Boer
 • Zoon van David, zoon van Abraham. Een exegetische schets bij de stamboom van Jezus in Matteüs 1 | Peter-Ben Smit

Jaargang 35 | 2016

35/1
35AJaap Dekker Jesaja en de doxa van Jezus. Kanttekeningen bij de vertaling van Johannes 12:41 in de Bijbel in Gewone Taal
35BYouri Desplenter Tussen de regels. Over de Wachtendonckse Psalmen, de oudste Nederlandse vertaling van een Bijbeltekst
35CHans van Reisen Een leehuis in de graftuin. Enkele kanttekeningen bij Johannes 20:1-18 (over Jezus en Maria uit Magdala) naar aanleiding van het vertalen van de preken van Augustinus
35DHenk Heikens en Clazien Verheul Batseba of Batseba. Een NBV met klemtoontekens
35EAnne Jaap van den Berg,
Gera de Bruijn
en Jaap van Dorp
De Wech-bereyder van Statenvertaler Baudartius. Hertaling en toelichting
35FLouis Vermeulen An faemina sit homo. Een brief van Drusius aan Baudartius
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
35/2
35GAb Ridder Waarom Jezus’ dood geen straf was. Over 2 Korintiërs 5:21 in de Bijbel in Gewone Taal
35HCees Houtman Historische proeven van een ‘startbijbel’
35IGert Knepper Vandaag is niet het heden. Hyperinterpretatie en verwante problemen bij het vertalen van nieuwtestamentische woorden
35JGera de Bruijn
en Jaap van Dorp
De Wech-bereyder van Statenvertaler Baudartius (3). Hertaling en toelichting
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
35/3‑4 Themanummer De bronteksten van de Bijbel
35KMatthijs de Jong en
Mirjam van der Vorm-Croughs
Vijfhonderd jaar tekstonderzoek: waar staan we vandaag?
35LBénédicte Lemmelijn Tekstkritiek en de ‘Hebreeuwse tekst’ van het Oude Testament
35MBärry Hartog De ontwikkeling van de Masoretische Tekst
35NHans van Nes Vroege edities van de Hebreeuwse Bijbel
35OJaap van Dorp Het kritisch gebruik van de Hebreeuwse Bijbels in de Statenvertaling 1637
35PErnst Boogert De handschriften van het Griekse Nieuwe Testament. Op verkenning in de wereld achter vertalingen
35QHenk Jan de Jonge De oogst van vijf eeuwen tekstonderzoek. Textus Receptus, Byzantijnse tekst en kritische tekst in edities en vertalingen van het Nieuwe Testament
35RCor Hoogerwerf Welk Nieuwe Testament? De Nieuwe Bijbelvertaling, de Herziene Statenvertaling en de bronteksten van het Nieuwe Testament
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
35/online
35SRochus Zuurmond Speel theologie en taalkunde niet tegen elkaar uit
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 34 | 2015

34/1
34ASam Janse Jezus als God? De vertaling van Titus 2:13 en 2 Petrus 1:1
34BBernard van Noordwijk De ‘Pearl Bible’ van een Orangist
34CJanneke Stegeman Wie is de ware Jeremia? Verschillen tussen de Griekse en Hebreeuwse versie van Jeremia 32 [39]
34DMatthijs de Jong ‘Een hevige wind waaide over het water’. Genesis 1:2 in de Bijbel in Gewone Taal
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
34/2
34EGert Knepper Wat aan mij en aan jou? Betekenis en vertaling van gunai in Johannes 2:4 en 19:26
34FLouis Vermeulen Chronografie in vroege Nederlandse Bijbelvertalingen
34GMatthijs de Jong Het vertalen van Johanneïsche termen. Johannes 12 in de Bijbel in Gewone Taal
34HAheto Sema ‘God’in de Pochury Naga-bijbel
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
34/3
34IStefan van Dijk De Samenleesbijbel
34JSijbolt Noorda Jezus en Anastasia. Uitdagingen voor vertalers van Handelingen 17
34KAnne Jaap van den Berg De apocriefe boeken vertaald door het NBG
34LCees Houtman Spelenderwijs thuis raken in de Bijbel
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
34/4
34MMatthijs de Jong Fik Meijer en de zoektocht naar de historische Jezus
34NEleonora Hof De inclusiviteit van de Bijbel in Gewone Taal
34OGert Knepper Een splinter in de tekst. Betekenis en vertaling van karfos in Matteüs 7 en Lucas 6
34PAnne Jaap van den Berg Willem Baudartius en het vertalen van de Bijbel
34QAnne Jaap van den Berg,
Gera de Bruijn
en Jaap van Dorp
De Wech-bereyder van Statenvertaler Baudartius. Hertaling en toelichting
34RSam Janse Enkelvoud en meervoud in het spreken over God. 1 Tessalonicenzen 3:11 en 2 Tessalonicenzen 2:16-17 in de Nieuwe Bijbelvertaling
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 33 | 2014

33/1
33AAnne Jaap van den Berg,
Danja Nadjézjda Hak
en Tanja Kootte
Thuis in de Bijbel
33BGert Knepper Het geschenk van de waarheid. Betekenis en vertaling van charis in Johannes 1
33CTineke Bol-Drieenhuizen Verhullende taal. Hoe worden eufemismen weergegeven in de Bijbel in Gewone Taal?
33DMatthijs de Jong en Clazien Verheul Aan de slag met de Bijbel in Gewone Taal – Ziet u het al voor zich?
33E[Redactie] Workshops Bijbel in Gewone Taal
33FPiet van Midden Een nieuwe vertaling van Jozua
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
33/2
33GLourens de Vries Het Nederlands Bijbelgenootschap in het Negentiende-eeuwse Indië
33HAnne Jaap van den Berg Een Bijbel voor alle protestanten: De NBG-vertaling 1951
33IJaap van Dorp Groot Nieuws voor U (1972) en de Groot Nieuws Bijbel (1983, 1996)
33JKlaas Spronk De Nieuwe Bijbelvertaling
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
33/3
33KTineke Bol en Matthijs de Jong Uitgangspunten voor het vertalen van de Bijbel. Hoe kan de Bijbel vertaald worden in gewone taal?
33LMarja Verburg en
Clazien Verheul
Gewone woorden in een bijzonder boek. Het lexicon van de Bijbel in Gewone Taal
33MRieuwerd Buitenwerf
en Mirjam van der Vorm-Croughs
‘Want in de heilige boeken staat…’ Uitgangspunten voor de vertaling van citaten in de Bijbel in Gewone Taal
33NMatthijs de Jong ‘Rechtvaardiging’ in gewone taal. De weergave van dikaiosunê en dikaioun in de Bijbel in Gewone Taal
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
33/4
33OAnnet den Haan De Latijnse Bijbelvertaling van Giannozzo Manetti (1396-1459)
33PJaap van Dorp Het monster en de draak. Behemot en Leviatan in Job 40-41 in de Bijbel in Gewone Taal
33QGert Knepper Een geboren koning. Interpretatie en vertaling van techtheis in Matteüs 2:2
33RLeo Cusell Het evangelie in klinkende munt. Betekenis en vertaling van muntstukken in de vier evangeliën
33SPaul Gillaerts De Bijbel in de lage landen. 11 eeuwen van vertalen
33TStefan van Dijk debijbel.nl: de digitale toekomst van de Bijbel. Opvolger van Biblija.net gepresenteerd
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 32 | 2013

32/1
32AJaap van Dorp, Zoeken naar de juiste betekenis
32BSam Janse, Boetekleed of rouwkleed?
32CRieuwerd Buitenwerf en Stefan van Dijk, Kwaliteit meten – The Passion op de weegschaal
32DRoelof van der Spuy, Wanhoop en hoop!
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
32/2
32EGert Knepper, Medelijden of bewegende ingewanden? De betekenis van het werkwoord splagchnizesthai
32FMatthijs de Jong, Verduidelijking in de Bijbel in Gewone Taal
32GJanet Dyk, Oliver Glanz en Reinoud Oosting, Het belang van valentiepatronen voor het vertalen van Bijbels Hebreeuwse werkwoorden
32HMatthijs de Jong, Nogmaals Qumran
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
32/3
32IMatthijs de Jong, Wijze woorden van Paulus. Beschouwing bij 1 Korintiërs 12 (Nationale Bijbelzondag 2013)
32JCees Houtman, De Bijbel in dichtmaat. Enkele negentiende-eeuwse proeven voor de jeugd
32KMirjam van der Vorm-Croughs, Een dal vol botten. Ezechiël 37:1-14 in de Bijbel in Gewone Taal
32LSam Janse, Vertaalproblemen in Platland. Hoe vertalen we composita met ana en kata in verba van beweging?
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
32/4
32MWillem van der Meiden, Splassh! De ondiepe geschiedenis van het Bijbelse stripverhaal
32NStefan van Dijk, ‘Jullie weten dat Jezus het volk van Israël heeft gered uit Egypte’. De consequenties van een nieuwe editie van het Novum Testamentum Graece voor de Bijbel in Gewone Taal
32OMatthijs de Jong en Clazien Verheul, Oproep aan de lezer
32PHarry Sysling, Veel zeggen met weinig woorden. Over de ellips in Genesis 25:22
32QTheo Janssen, Vertaling en duiding. De dwaas in twee Vulgaatpsalmen
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 31 | 2012

31/1
31AAnnemieke ter Brugge, Openbaring in gewone taal
31BLourens de Vries, De Stem in de stam. Stamconcordantie in Bijbelvertalingen
31CCees Houtman, De Bijbel als een bron voor aangenaam en nuttig tijdverdrijf
31DPeter de Niet, De ene vriend is de andere niet. Chusai en David als testcase voor ‘vriendschap’ in het Bijbels Hebreeuws
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
31/2
31EMirjam van der Vorm-Croughs, Ezechiëls visioen van de nieuwe tempel. En de invloed van de Septuaginta op de Bijbel in Gewone Taal
31FAugust den Hollander, Additis picturis. Latijnse geïllustreerde Bijbels uit de Nederlanden (1477-1547)
31GMeindert Dijkstra, Bureaucraten in de Bijbel
31HWim Hendriks, Bestemd tot vaten van genegenheid. Een nieuwe lezing van Romeinen 9:22-23
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
31/3
31IHarm van Grol, De compositie van het boek Psalmen
31JRoel Bosch, Van psalmtekst naar lied, van vertaling naar berijming
31KJaap van Dorp en Marja Verburg, Dichter bij mensen. Psalmvertalingen van 1961 tot 2011. Interview met Huub Oosterhuis
31LBettine Siertsema, De Psalmen volgens Lloyd Haft
31MPeter Booij, Drie psalmen: denken, schuld belijden en danken in gewone taal
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
31/4
31NGert Knepper, Laat je huis geschilderd worden. Temporele en modale valkuilen bij het vertalen van nieuwtestamentische werkwoordsvormen
31OHans Beelen, Het Nievvve Testament van Jan Utenhove (Emden 1556) gedigitaliseerd
31PMatthijs de Jong, De proloog van Johannes in De Bijbel in Gewone Taal
31QJaap Dekker, Leerlingen en knechten van de HEER. Een belangrijk scharnierpunt in het boek Jesaja
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 30 | 2011

30/1
30AMatthijs de Jong, Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Enkele kernbegrippen in de Bijbel in Gewone Taal.
30BCees Houtman, Drie negentiende-eeuwse kinderbijbels ‘uitgelicht’.
30CJaap van Dorp, Bier in de Bijbel
30DHans Bouma, De King James Bible
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
30/2
30EJaap van Dorp, De zonnewijzer van Achaz in Hoofddorp
30FGrantley McDonald, Het Comma Johanneum en onze omgang met de geschiedenis van de Bijbeltekst
30GAnne Jaap van den Berg, Grosheide en de Nieuwe Vertaling
30HHarry Sysling en Clazien Verheul, De tien geboden. Exodus 20:1-17 in de Bijbel in Gewone Taal.
30IBernard Smilde, Het belang van de context
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
30/3
30JStefan van Dijk, Wees dus waakzaam (Matteüs 25:1-13). Exegetische notities bij de lezing van de Nationale Bijbelzondag.
30KGerdineke van Silfhout, Jacqueline Evers-Vermeul en José Sanders, Dank God altijd, wat er ook gebeurt. Want dat wil God van jullie. Streven naar begrijpelijke taal: Gevolgen voor causaliteit in Bijbelvertalingen.
30LTjitze Baarda, ‘Zie de mens’- ‘Hier is hij, de mens’ (Johannes 19:5). Enkele opmerkingen bij de vertaling van ide, idou en kai idou in De Nieuwe Bijbelvertaling.
30MKrijn van der Jagt, De ethische dimensie van Bijbelvertalen
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
30/4
30NAnne Jaap van den Berg en Mathieu Knops, De merkwaardige drukgeschiedenis van de Jehovabijbels (1755-1762)
30OMatthijs de Jong, Is er nog goed nieuws? Jeremia 23:33-40 en andere voorbeelden van woordspel in de Bijbel in Gewone Taal
30PSabrina Corbellini, De Bijbel lezen in laatmiddeleeuws Europa
30QHarry Sysling, In memoriam Eugene Nida (1914-2011)
30RWilbert van Saane, Interculturele ontmoetingen rondom de Bijbel
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 29 | 2010

29/1 Themanummer Qumran en de Bijbel
29AMatthijs de Jong, Qumran en de Bijbel. Het belang van zestig jaar Qumranonderzoek
29BJürgen Zangenberg, De Archeologie van Khirbet Qumran tussen regionaliteit en tekstvondsten
29CMladen Popović, Qumran en het vroege Jodendom. Betekenis en achtergrond van de Dode Zeerollen
29DEmanuel Tov, Welke tekst kiest men als basis voor de vertaling van de Hebreeuwse Bijbel?
29EMichaël van der Meer, Als Jozua niet naar de bergen komt, dan moeten de bergen maar naar Jozua komen? Jozua 8:30-35 in Qumran en in oude en nieuwe Bijbelvertalingen
29FJaap van Dorp, 1 Samuel 11:1 volgens Qumranhandschrift 4QSama
29GMatthijs de Jong, Jeremia en Jeremia. Hoe fragmenten uit Qumran het beeld deden kantelen
29HRieuwerd Buitenwerf, ‘Zoon van God’. 4Q246 en het Nieuwe Testament
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Qumran en de Bijbel

Enkele jaren na het bovenstaande nummer verscheen Matthijs de Jong en Jaap van Dorp (red.), Qumran en de Bijbel. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel, Heerenveen 2013. Dit boek bevat een aantal bewerkte en aangevulde artikelen uit bovenstaande nummer en een aantal nieuwe bijdragen.

Matthijs de JongQumran en de Bijbel – een inleiding8-17
Alex CannegieterEen kennismaking met Khribet Qumran: De nederzetting en de vondsten18-33
Jürgen ZangenbergDe archeologie van Qumran: De plaats en de regio34-51
Mladen PopovićQumran en het vroege Jodendom: Betekenis en achtergrond van de Dode Zeerollen52-67
Arie van der KooijQumran en het vertalen van de Bijbel68-83
Michaël van der MeerDe Dode Zeerollen en het Oude Testament84-99
Jaap van DorpHet eerste boek Samuel in Qumran: Opvallende tekstvarianten100-111
Matthijs de JongHet boek Jeremia in Qumran: Inzicht in het ontstaan van het Oude Testament112-127
Bärry HartogPesjarim: Bijbelcommentaren in Qumran128-139
Rieuwerd BuitenwerfDe Dode Zeerollen en het Nieuwe Testament140-155
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
29/2
29IAnna Stolk, Eenvoud over de grenzen van de zin heen.Over herschikken in de Bijbel in Gewone Taal
29JAnnette Merz, Patrones, beschermster, weldoenster of gewoon behulpzaam?Problemen bij de vertaling van de passage over Febe (Romeinen 16:1-2)
29KEllen van Wolde, Scheppen of scheiden?Een reactie op het artikel van Martin Baasten
29LMartin Baasten, Reactie op: ‘Scheppen of scheiden?
29MArie Kooijman, De correspondentie tussen Hiëronymus en Augustinus over een nieuwe Latijnse Bijbelvertaling
29NLieuwe van Kampen, De herziening vanHet Boek
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
29/3
29OJaap van Dorp, Loeit een os bij zijn voederbak? De weergave van retorische vragen in Job in de Bijbel in Gewone Taal
29PMatthijs de Jong, De redding van Zacheüs (Lucas 19:1-10). Exegetische notities bij de lezing van de Nationale Bijbelzondag (31 oktober 2010)
29QKees Verdegaal, De vertaling van het Hebreeuwse liwjatan in de Nieuwe Bijbelvertaling. Een kwestie van contextueel vertalen?
29RPaul Lawrence, ‘Nee hè, hij heeft zijn horloge nog om!’ Het vermijden van anachronismen bij het vertalen van het Oude Testament
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
29/4
29SElbert Boot, De Statenvertaling herzien
29TJan Krans, De Herziene Statenvertaling en de grondtekst van het Nieuwe Testament
29UHans Beelen en Nicoline van der Sijs, Van sprake Canaans tot taal van Kanaän. De herzieningen van de Statenvertaling door de eeuwen heen
29VRieuwerd Buitenwerf, Het dragen van de stigmata van Jezus. Galaten 6:17 in de Bijbel in Gewone Taal
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 28 | 2009

Nummer 28/1 (pdf) verscheen in maart 2009 en bevat de artikelen 28.1-5. Nummer 28/2 (pdf) verscheen in juni 2009 en bevat de artikelen 28.6-10. Nummer 28/3 (pdf) verscheen in september 2009 en bevat de artikelen 28.11-15. Nummer 28/4 (pdf) verscheen in december 2009 en bevat de artikelen 28.16-20.

 • Onze helm is ons vertrouwen. 1 Tessalonicenzen 5:8-9 in de Bijbel in Gewone Taal | Rieuwerd Buitenwerf
 • Uitgelezen: Bijbeluitgaven in de NBG-bibliotheek (12), De PrentBijbel van Mortier | Anne Jaap van den Berg en Boukje Thijs
 • Een open of een gesloten boek? Over Bijbel en liturgie | Marcel Barnard
 • Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (6) | Jaap van Dorp, Matthijs de Jong en Clazien Verheul
 • Vademecum voor het eeuwige heil. Twee onbekende versies van de Bijbel in het Javaans van ca. 1850 | Willem van der Molen
 • Bevende wachters of trillende handen. Prediker 12:1-8 in de Bijbel in Gewone Taal | Harry Sysling
 • Uitgelezen: Bijbeluitgaven in de NBG-bibliotheek (13), Jan Luikens Schriftuurlyke Geschiedenissen | Anne Jaap van den Berg en Boukje Thijs
 • Dragers van Gods Geest. 1 Petrus 4:14 | D. Holwerda
 • De Bybelsche Conferentie (1623) van Sixtinus Amama (1593-1629) | Kees Verdegaal
 • Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (7) | Jaap van Dorp, Matthijs de Jong en Clazien Verheul
 • Eenvoudige poëzie. De vertaling van de Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal | Roelien Smit
 • De genezing van Bartimeüs (Marcus 10:46-52). Exegetische notities bij de lezing van de Nationale Bijbelzondag (25 oktober) | Matthijs de Jong
 • Uitgelezen: Bijbeluitgaven in de NBG-bibliotheek (14), De Bijbel van Willem Vorsterman | Anne Jaap van den Berg en Boukje Thijs
 • StudieBijbel in perspectief vol informatie | Klaas van der Kamp
 • Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (8) | Jaap van Dorp, Matthijs de Jong en Clazien Verheul
 • Scheppen of scheiden? Over de interpretatie van Genesis 1 | Martin Baasten
 • Het oog is de lamp van het lichaam. Matteüs 6:22-23 en Lucas 11:34-36 in de Bijbel in Gewone Taal | Annemieke ter Brugge
 • Uitgelezen: Bijbeluitgaven in de NBG-bibliotheek (slot), Kaarten in Bijbels | Anne Jaap van den Berg
 • Calvijn en het vertalen van de Bijbel | Wulfert de Greef
 • Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (slot) | Jaap van Dorp, Matthijs de Jong en Clazien Verheul

Jaargang 27 | 2008

Nummer 27/1 (pdf) verscheen in maart 2008 en bevat de artikelen 27.1-5. Nummer 27/2 (pdf) verscheen in juni 2008 en bevat de artikelen 27.6-11. Nummer 27/3 (pdf) verscheen in september 2008 en bevat de artikelen 27.12-19. Dit is een themanummer over Bijbelvertalingen in streektalen. Nummer 27/4 (pdf) verscheen in december 2008 en bevat de artikelen 27.20-24.

 • Een Bijbelvertaling in eenvoudig Nederlands | Clazien Verheul
 • 1 Korintiërs 11:2-16 ontsluierd in Nederlandse Bijbelvertalingen? | André Kamphuis
 • Uitgelezen: Bijbeluitgaven in de NBG-bibliotheek (8), StatenBijbel: kritiek en nieuwe uitgaven | Anne Jaap van den Berg en Boukje Thijs
 • De Bijbel in de tegenwoordige tijd | Theo Janssen
 • Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (2) | Jaap van Dorp, Matthijs de Jong, Clazien Verheul
 • De Nieuwe Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling | Reinier de Blois
 • Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (3) | Jaap van Dorp, Matthijs de Jong, Clazien Verheul
 • Der Jude Jesus. En andere opvallende vertaalkeuzes in de Bibel in gerechter Sprache | Tamara Mewe
 • Uitgelezen:Bijbeluitgaven in de NBG-bibliotheek (9), De kleine print-bybel | Anne Jaap van den Berg en Boukje Thijs
 • Verandering in narratieve stijl. Complexiteit en subjectiviteit van tekstuele verbindingen in De Nieuwe Bijbelvertaling | José Sanders
 • Nogmaals: Een Bijbelvertaling in eenvoudig Nederlands | Clazien Verheul
 • Biebel ien t Grunnegers | Marten van Dijken
 • Nog eens: Biebel ien t Grunnegers | Philip Roorda
 • De lofprijzing van Christus in Filippenzen 2:6-11. Aantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (kerst 2008) | Matthijs de Jong
 • Het Neie Testament in het Drents | Jennie Lambers-Niers
 • Uitgelezen: Bijbeluitgaven in de NBG-bibliotheek (10), De concordantie van Pieter Janszoon Twisck | Anne Jaap van den Berg en Boukje Thijs
 • De Twentse Bijbelvertaling. ‘Eigen-aardigheden’ van een regionaal project | Anne van der Meiden
 • Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (4) | Jaap van Dorp, Matthijs de Jong, Clazien Verheul
 • Waèr a ’t arte vol van is. Het Hooglied van Salomo in het Zeeuws | Krijn van der Jagt
 • De Nieuwe Bijbelvertaling in de eredienst | Hans van Loon
 • Uitgelezen: Bijbeluitgaven in de NBG-bibliotheek (11), De Lutherbijbel van Adolph Visscher | Anne Jaap van den Berg en Boukje Thijs
 • De Septuaginta: gedicteerd | Theo van der Louw
 • Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (5) | Jaap van Dorp, Matthijs de Jong, Clazien Verheul
 • De zegen van Abraham | Klaas R. Veenhof

Jaargang 26 | 2007

Nummer 26/1 (pdf) verscheen in maart 2007 en bevat de artikelen 26.1-6. Nummer 26/2 (pdf) verscheen in juni 2007 en bevat de artikelen 26.7-12. Nummer 26/3 (pdf) verscheen in september 2007 en bevat de artikelen 26.13-17. Nummer 26/4 (pdf) verscheen in december 2007 en bevat de artikelen 26.18-23.

 • Bijbelse namen | H. Heikens
 • Het belangrijkste gebod | M.J. de Jong
 • Uitgelezen (4). Leuvense Bijbel | A.J. van den Berg en B. Thijs
 • Eindelijk: Tanach | P.J. Booij
 • Aramees in De Nieuwe Bijbelvertaling | H. Sysling
 • Wat stond er eigenlijk? De NBV vergeleken met vroegere vertalingen (13). Over de flora in de Bijbel | J. van Dorp
 • Verrichtte Delila een kunststuk? | C. Houtman
 • ‘Hoe meer gij in mij leest, hoe meer gij mij bemint’ | J. Dane
 • Uitgelezen (5). Deux-Aesbijbel | A.J. van den Berg en B. Thijs
 • De vrouw die Jezus’ beslissing veranderde. Een bespreking van Marcus 7:24-30 in De Nieuwe Bijbelvertaling | J. Lambrecht
 • Marcus 7:24-30 in De Nieuwe Bijbelvertaling | M.J. de Jong en A.M. Drieënhuizen
 • Wat stond er eigenlijk? De NBV vergeleken met vroegere vertalingen (14). Over de sprinkhanenplaag in Joël 1:4 | J. van Dorp
 • Nebusarsechim en het gunstige lot van de profeet Jeremia. Jeremia 39 | M.J. de Jong
 • Heer, leer ons bidden. Erasmus’ Uitleg van het Onzevader tweemaal vertaald in beelden | L.L.E. Schlüter
 • Uitgelezen (6). Het Liber Genesis van Crispijn de Passe | A.J. van den Berg en B. Thijs
 • ‘Zij die meer waard is dan zeven zonen’. Vreemdelingen in Israël | A.A. Sneller
 • Wat stond er eigenlijk? De NBV vergeleken met vroegere vertalingen (15). Over onvertaalbare Bijbelteksten | J. van Dorp
 • Vijfentwintig jaar Groot Nieuws Bijbel. Aan dynamiek geen gebrek | M.C. Berends
 • Vertaalaantekeningen bij het oecumenisch leesrooster (1) | J. van Dorp, M.J. de Jong en C. Verheul
 • Perikoopopschriften | E.F. van Klinken-Rijneveld
 • Uitgelezen (7): Statenvertaling | A.J. van den Berg en B. Thijs
 • Predestinatie in Handelingen? Handelingen 13:48 | D. Holwerda
 • Jij moet sterker zijn. Een literaire lezing van het verhaal van Kaïn en Abel (Genesis 4:1-16) | G. van de Haar

Jaargang 25 | 2006

Nummer 25/1 (pdf) verscheen in maart 2006 en bevat de artikelen 25.1-6. Nummer 25/2 (pdf) verscheen in juni 2006 en bevat de artikelen 26.7-12. Nummer 25/3 (pdf) verscheen in september 2006 en bevat de artikelen 25.13-19. Dit nummer gaat over feesten in de Bijbel. Nummer 25/4 (pdf) verscheen in december 2006 en bevat de artikelen 25.20-27.

 • Vertaalkwesties in I Tessalonicenzen | R. Buitenwerf
 • De NBV in Van Dale | T. den Boon
 • De Bijbel in eenvoudige taal | D. Havinga-Heijs
 • Wat stond er eigenlijk? De NBV vergeleken met vroegere vertalingen (9). Genesis 24:63a | J. van Dorp
 • De lay-out van Bijbelhandschriften en de betekenis daarvan voor vertalers | M. Korpel
 • Jakobus in Zuid-Beveland | J. de Jonge
 • De vertaling van ‘sarx’ in Johannes 1 | R. Buitenwerf
 • Waar komen die hyena’s vandaan? | E. van Staalduine-Sulman
 • Uitgelezen (1): De Bijbel van Jacob van Liesveldt | A.J. van den Berg
 • Interview over de JongerenBijbel | A.M. Drieënhuizen
 • Wat stond er eigenlijk? De NBV vergeleken met vroegere vertalingen (10). [Citaten uit Oude Testament in Nieuwe Testament] | J. van Dorp
 • De NBV-StudieBijbel | A. Kamp
 • De hemelvaart van Jezus op de dag van zijn opstanding | H.J. de Jonge
 • Op de derde dag – op zoek naar een alternatieve vertaling | M.J. de Jong
 • Pinksteren of de vijftigste dag | R. Buitenwerf
 • Uitgelezen (2): De Delftse Bijbel | A.J. van den Berg
 • Het feestelijke karakter van het Oude Testament | A.M. Drieënhuizen
 • Wat stond er eigenlijk? De NBV vergeleken met vroegere vertalingen (11). [Pasen of Pesach] | J. van Dorp
 • Discussie over de vertaling van Exodus 20:5 in de NBV | J. van Dorp
 • Johannes op maat | W. van der Molen
 • Vrees voor naamschade bij de volken | J. Dekker
 • Uitgelezen (3): Biestkensbijbel | A.J. van den Berg en B. Thijs
 • Met Andere Beelden | F. van Houwelingen
 • Bijbelgenootschappen en vertaaltheorieën | L. de Vries
 • Vrouwe Wijsheid, Gods koningin | Ph. Roorda
 • Wat stond er eigenlijk? De NBV vergeleken met vroegere vertalingen (12). [2 Samuel 13:39a] | J. van Dorp
 • Het huis van de vader – collectieve en individuele verantwoordelijkheid | J. Mol

Jaargang 24 | 2005

24/1
24AH.W. Hollander, Vertalen – geen sinecure
24BJ. van Dorp, Wat stond er eigenlijk? De NBV vergeleken met vroegere vertalingen (5). [Genesis 6:2]
24CN. van der Sijs, De invloed van de Statenvertaling op het Nederlands
24DC. Verheul, Van ‘des noots zijnde’ naar ‘zo nodig’
24EJ. van Dorp, Noömi blijft Noömi, Jokebed wordt Jochebed
24FA. Verheij, De Stuttgarter Elektronische StudieBijbel (SESB)
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
24/2
24GM. de Jonge, De weergave van de term christos in De Nieuwe Bijbelvertaling
24HT. Mewe, Interview over de Bibel in gerechter Sprache
24IR. Buitenwerf, De wil van de Vader
24JK. Spronk, Het verhaal van een vertaling
24KJ. van Dorp, Wat stond er eigenlijk? De NBV vergeleken met vroegere vertalingen (6). [Het genitivisch attribuut]
24LR. Buitenwerf, Het Judas-evangelie
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
24/3
24MC. Verdegaal, Johannes Reuchlins De rudimentis Hebraicis (Pforzheim 1506)
24NJ. van Dorp, Wat stond er eigenlijk? De NBV vergeleken met vroegere vertalingen (7). [De betekenis van het Hebreeuwse woord tachasj in Exodus 26:14]
24OL. Wierenga, De taal is sterker dan de leer
24PH. Heikens, Met andere letters
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
24/4
24QT. Mewe, Onderwijzende nieren
24RJ. van Dorp, Wat stond er eigenlijk? De NBV vergeleken met vroegere vertalingen (8). [Exodus 34:6]
24SP.J. Booij, Over de Septuaginta als ‘Schrift’
24TM.H. de Lang, StudieBijbel in Kazachstan
24UJ. van Dorp, Biblia Hebraica Quinta
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 23 | 2004

23/1
23AA.A. den Hollander, De Bijbel in cyberspace. Niets nieuws onder de zon
23BH. Slings, Bijbelencultuur.nl
23CA.M. Drieënhuizen, Herhaling en vertaling. Concordantie in Jona
23DJ. van Dorp, Wat stond er eigenlijk? De NBV vergeleken met andere vertalingen (1) [Psalm 94:20 en 1 Samuel 13:21 / beeldspraak en culturele achtergrond]
23Ede Jong-van den Berg, Dezelfde Bijbel als de buren
23FS.J. Noorda, De drang naar het nieuwe en de hang aan het oude
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
23/2
23GA. Langeveld, Meelezen met De Nieuwe Bijbelvertaling(1)
23HG. Beheydt, Meelezen met De Nieuwe Bijbelvertaling(2)
23IC. Verheul en R. Buitenwerf, Het Onze Vader in De Nieuwe Bijbelvertaling
23JJ. van Dorp, Wat stond er eigenlijk? De NBV vergeleken met vroegere vertalingen (2). [Hoe oud was Saul toen hij koning werd?]
23KF.J.A. van der Meij, De NBV in verschillende jasjes
23LH. Ubbink, Abraham en het interactieve Bijbelspel Out of Town
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
23/3
23MR. Buitenwerf, Groot Nieuws Bijbel, Willibrordvertaling en De Nieuwe Bijbelvertaling
23NJ. Lust, Ezechiël in De Nieuwe Bijbelvertaling
23OA. Schippers, De stenen in het tijdengedicht van Prediker
23PJ. van Dorp, Wat stond er eigenlijk? De NBV vergeleken met vroegere vertalingen (3). [Hoe concordant kan een vertaling zijn?]
23QL.J. de Regt, Een Bijbelvertaling voor de Tartaren
23RM. Vermeij, Binnenkort verkrijgbaar
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
23/4
23SP.J. Booij, Van vertaalprincipe tot noot: 640 noten in de NBV
23TM. Barnard, It takes two to dance
23UM.C. Berends, Op reis met een Hebreeuwse tekst in je hoofd
23VF.M.G. Broeyer, Het enthousiaste welkom voor de Statenvertaling
23WM.C. Berends, ‘Het is geen makkelijke vertaling geworden’
23XJ, van Dorp, Wat stond er eigenlijk? De NBV vergeleken met vroegere vertalingen (4). [Hoe doe je recht aan de wijze waarop de brontekst is geformuleerd?]
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 22 | 2003

22/1
22AF.C. Winter, Ontwikkelingen in de Nieuwe Bijbelvertaling: voor en na Werk in uitvoering 2
22BG.J. de Bruijn, Gij hadt, gij vondt? Het gebruik van Gij in Bijbelvertalingen
22CT. Mewe, Komt en ziet!
22DH. Ubbink, Van print naar non-print? Bijbelvertalen en nieuwe media
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
22/2
22EA. den Hollander, Bijbelcensuur en de Leuvense index van 1546
22FW.C.G. van Wieringen, Over ezels, ezelinnen en een vissin: genderaspecten in de GroeiBijbel
22GW. van der Meiden, ‘Dat is wat ik het liefst zou willen.’ Over vrouwen, meisjes en kinderBijbels
22HR. Buitenwerf, Vis vangen of insluiten? Over Lucas 5:6
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
22/3
22IC. Verheul, Naämans huidvraat of melaatse huizen? De vertaling van tsara’at in de Nieuwe Bijbelvertaling
22JJ. van Dorp, Stenen wegwerpen en stenen verzamelen. Prediker 3:5a als vertaalprobleem
22KJ.C. de Vos, ‘Goddelozen’ en de Septuaginta. Betekenis en vertaling van rasja‘ en asebês
22LR.H. Oosting, ‘Zelfs de mus vindt alshuis…’ Een taalkundige kijk op Psalm 84 in de NBV
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
22/4
22MR. Buitenwerf en H.J. de Jonge, De titels ‘Oude Testament’ en ‘Nieuwe Testament’
22NB. Smilde, Moeilijkheden en mogelijkheden. Nije Fryske Bibeloersetting 25 jaar
22OC. Verheul, Column: U of jij – sukkelen met de aanspreekvormen
22PA. Damsma, Ohola en Oholiba: de gekuiste versie van Ezechiël 23 in de Targum Jonathan
22QA. Verheij, Proefschrift Londroma Bandony
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 21 | 2002

21/1
21AG.G. de Kruijf, Bijbelgebruik in de ethiek
21BK.A. van der Jagt, De vertaler als theoloog
21CLeven in drie werelden: een gesprek met Kees van der Ziel, Wycliffe-vertaler. Interview
21DL. Wierenga, Vertaalaspecten van de aanspreking
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
21/2
21EL.J. de Vries, Van vijg tot pisang. De eerste Maleise Bijbelvertaling van 1629
21FC.R. Groeneboer, Herman Neubronner van der Tuuk en het Nederlands Bijbelgenootschap 1847-1873
21GS. Janse, ‘Harder gezwoegd’of ‘meer bereikt’? De vertaling van 1 Korintiërs 15:10
21HM. de Lang en A.J. Bolhuis, ‘Zwoegen’ of ‘bereiken’? Een reactie
21IL.J. de Regt, Een nieuwe Bijbelvertaling in Rusland
21JA. Damsma, De Pentateuch-vertaling van rabbijn Onderwijzer uit 1895-1901
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
21/3
21KA.J. van den Berg, De Synodale, Leidse en Utrechtse Vertaling
21LJ. van Dorp, Goedertierenheid, schoonheid of kracht? De NBG-vertaling 1951 en de vertaling van chesed in Jesaja 40:6
21MH. Bergström, Ontstaan en voortgang van het Zweedse project Bijbel 2000
21NM. van Dijken, De Bijbel in het Gronings
21OM. Croughs, De Septuaginta-vertaling van Jesaja
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
21/4
21PM.C. Berends, ‘Je kunt niet eindeloos poetsen en polijsten’. Interview met vertaler Alfons Jaakke
21QF. Berkelmans O.S.B., De leerschool van het klooster
21RA.W.G. Jaakke, De eerste brief aan de gemeente van Tessalonika
21SA.J. van den Berg, Bibliografie van Alfons Jaakke
21TN.J. Tromp, De Bijbelvertaler en het milieu
21UT. Mewe, Een keuze uit de Psalmen
21VM. de Vos, Ik wil je niet verliezen
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 20 | 2001

20/1
20AJ. van Dorp, De voorleesvertaling van H. Oosterhuis en A. van Heusden
20BM.A. Mooijaart, In de beginne…Genesis in het Nederlands van 2001. Bijbels lexicon
20CM. de Lang, Honderd jaar Nestle. Jubileum
20DE. den Buurman, Nieuwe Bijbelvertaling in Turkije
20EG. Vleugels, Filemon lexico-retorisch bekeken
20FF. Winter, Bijbelvertalingen als puzzelstukjes. Scriptie
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
20/2
20GH. Scholtmeijer, Tussen carnavalsmis en dialectrenaissance: het Woord in de streektaal
20HA. van der Meiden, Bijbelvertalen in Twente
20IR. Willemsen, Bijbel in Zeeuws dialect
20JH. Slot en H. Katerberg, Biebelvertaolen in Drèents. Een jonge, onvoltooide geschiedenis
20KE. den Buurman, Alexander Sizikov uit Rusland: Wij zijn conservatief
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
20/3 Themanummer over concordant vertalen
20LK.A.D. Smelik, Concordant of idiolect vertalen? Nader bekeken
20MC.G. den Hertog, Vertaalstrategie in de Septuaginta
20NS. Van Den Eynde, Verbintenis en gebonden zijn: over Genesis 17
20OA. Piet, Transparantie, geen interpretatie!
20PS. van der Lingen en M-J. Wijntjes, Bronzen zuilen en koperen schalen
20QT. Mewe en S. van der Lingen, Concordantie, wat is dat?
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
20/4 Themanummer over de Nieuwe Vertaling uit 1951
20RF.G.M. Broeyer, De totstandkoming van de Nieuwe Vertaling
20SA.J. van den Berg, De Voorrede
20TL. van Kampen, De revisie van het Nieuwe Testament tussen 1939 en 1951
20UJ. van Dorp, Een ambitieus plan: de herziening van het Oude Testament
 Job 28 NBG-vertaling 1951 (gereviseerd)
20VC. Houtman, De Nieuwe Vertaling: officieel breed aanvaard maar geen standaarBijbel
20WA.A. Spijkerboer, Ervaringen met de Nieuwe Vertaling
20XB.C. Buitendijk, Ontvangst van de Nieuwe Vertaling in de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt)
20YH. Cool, Bedenkingen bij de evangelievertaling van de Nieuwe Vertaling
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 19 | 2000

19/1
19AM.C. Berends, VU-symposium over vertaalkritiek. Een debat over het debat
19BH.J. de Jonge, VU-symposium over vertaalkritiek: Kritiek op de Nieuwe Bijbelvertaling uit theologisch perspectief
19CA.B.M. Naaijkens, VU-symposium over vertaalkritiek: Vertaalkritiek en de Nieuwe Bijbelvertaling
19DL.J. de Vries, Tellen en vertalen op Nieuw-Guinea
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
19/2
19ED. van Grootheest, Bespreking van het proefschrift van M.D. Winedt. Over relevantie, discourse-analyse en het Lucas-evangelie
19FM. de Winter en K. Verdegaal, Poëzie in het boek Job. De Nieuwe Bijbelvertaling van Job
19GE. den Buurman en J. van Dorp, Interview met een Nederlandse Bijbelvertaler. De vertaling van het Oude Testament door Albert Koster
19HT. Mewe, Uniek in haar soort. Een vergelijking van twee oecumenische Bijbelvertalingen. De vertaalmethode van de Nieuwe Bijbelvertaling
19IA.A. den Hollander, Het project Bibliografie van in België en Nederland gedrukte Bijbels
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
19/3 Speciaal nummer gewijd aan de studiedag over de weergave van de Godsnaam
19JC. Vander Stichele, Pleidooi voor een alternatief
19KM. Dijkstra, Waarom ik kies voor HEER
19LE. van Voolen, Laat de context spreken
19MJ. Fokkelman, Afblijven van de naam Jahwe
19NM. Bons-Storm, Gods wezen heeft oneindig veel kanten
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
19/4 Speciaal nummer met reacties op Werk in uitvoering 2
19OS.J. Noorda, Nieuwe Bijbelvertaling zet lezer aan tot nieuwe zoektochten naar heil. Rede bij de presentatie van Werk in uitvoering 2
19PA. Schipper, Met Paulus aan tafel: een impressie. 1 Korintiërs
19QM. Deckers-Dijs, Boeiende en bruikbare vertaling. Openbaring van Johannes
19RJ. en B. van Soest, Tobit: een leeservaring
19SA. Spijkerboer, De Nieuwe Bijbelvertaling: een gelukwens waard. Marcus
19TJ. Dijk, Het kan nog beter. Genesis
19UL.J. Lietaert Peerbolte, Openbaring in de Nieuwe Bijbelvertaling
19VJ. Veenendaal, Het vertalen van de Bijbel: een uiterst verantwoordelijke taak
19WE. Smit, De Nieuwe Bijbelvertaling ook voor middelbare scholieren?
19XH. Heikens, Psalmen onderweg
19YS. Runia, Zacharia in het Amstelhotel
19ZBestuur Oecumenische Vrouwensynode, Leeservaring en kritische kanttekeningen bij de 1 Korintiërs brief
19AAN.A. Schuman, Vele stappen verder. Psalmen
19ABW.C.G. van Wieringen, Verwantschap in Genesis. Een eerste commentaar op de Nieuwe Bijbelvertaling
19ACE. Deira en F. Jabini, Reacties uit Suriname
19ADJ. Fokkelman, 31 Psalmen; een proeve van vertaling
19AEL. Wierenga, Een kritische analyse van 1 Korintiërs
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 18 | 1999

18/1
18AF.J.A. van der Meij, Vertalen wat er staat. Uitgangspunten van de Nieuwe Bijbelvertaling
18BL.J. de Vries, De natuurlijkheid van de vertaling staat voorop. De plaats van de pragmatiek in de Nieuwe Bijbelvertaling
18CS.J. Noorda, Bijbelvertalen met bescheidenheid. De vertaling van de Godsnaam in de Nieuwe Bijbelvertaling
18DL. Wierenga, Een eigennaam vertaal je niet. Weergave van de Godsnaam JHWH in de Nieuwe Bijbelvertaling
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
18/2
18ER. van den Berg, Welke broeder of zuster zal het zijn? Een vertaalprobleem uit Indonesië
18FM.D. Winedt, De relevantie van partikels in Lucas
18GG. Vleugels, Geen vergeving in Efeziërs 4:32?
18HJ. van Dorp, Biblia Hebraica Quinta: Nieuwe editie van de Hebreeuwse Bijbel voor de 21ste eeuw.
18IH. Sysling, Om bij het begint te beginnen. De vertaling van de eerste verzen van het boek Genesis
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
18/3
18JK.A. van der Jagt, Godsnaam in vertaling
18KF.J.A. van der Meij, Het vertalen van poëzie in de NBV
18LA.J. Bolhuis, Poëzie in de NBV-vertaling van Prediker
18MJ. van Dorp, Abraham Kuyper en de herziening van de Staten-vertaling. De correspondentie met dr. A. Kluyver in de NBG-bibliotheek te Haarlem
18NP.J.A. Kieviet, De Nieuwe Bijbelvertaling in de publiciteit. Reacties op de deeluitgaven
18OL.J. de Vries, Het vertalen van contextuele implicaties als oplossing en als probleem
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
18/4
18PM.C. Berends, Genesis op z’n Amsterdams: een vertaling om voor te lezen. Bijbelvertalingen door de Societas Hebraica Amstelodamensis
18QH. Dijkstra, Een vertaler uit de 19e eeuw in de schijnwerper
18RM.C. Berends, De Psalmen vertalen zoals Rembrandt schilderde. De Nieuwe Bijbelvertaling van de Psalmen
18SC. Verheul en Booij, Poëzie in de NBV-vertaling van de Psalmen
18TJ. van Dorp, Contemporary English Version: een bestseller
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 17 | 1998

17/1
17AJ. van Dorp en L. van Kampen, Een Bijbel met aantekeningen. De nieuwe editie van de Groot Nieuws Bijbel
17BJ. de Zeeuw, Alvernaconferentie 1998 over ‘Bijbel en kerk’
17CC.M.L. Verdegaal, De Statenbijbel en de rabbijnen
17DA.W.G. Jaakke, De eenhoorn. Bijbels fabeldier of uitgestorven soort?
17EJ. Boersma en L.J. de Regt, Een argument in Prediker 11:9 – ‘en’ of ‘maar’
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
17/2
17FJ. Hong, Hoofdstukindeling en versindeling in de Bijbel. Waar komen ze vandaan, en hoe functioneren ze vandaag de dag?
17GD. van Grootheest, Register, een verkenning
17HL.J. de Regt, Field, tenor en mode. Register in Genesis 30:25-34
17IJ. van Dorp, Zij die geloven, haasten niet?
17JJ. de Zeeuw, Bijbelvertaling en primaire oraliteit. Samenvatting inaugurele rede prof. dr.L.J. de Vries
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
17/3
17KJ. van Dorp, De canon van het Oude Testament. Een beknopte schets
17LG.P. Luttikhuizen, De canonisering van vroege christelijke geschriften
17MG.A. Mikre-Sellassie, De Bijbel en de canon in de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk
17NS. van der Lingen, Het kleine verschil tussen Jonatan en Mikal
17OL. van Kampen, Vergeven in Efeziërs 4:32? Een vertaalprobleem
17PJ. de Zeeuw, Over kanttekeningen en aantekeningen
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
17/4
17QJ. van Dorp, De Nieuwe Bijbelvertaling en het Oude Testament. Een moderne vertaling van een oude tekst
17RL.J. de Regt, De Septuaginta als eerste Bijbel van de kerk: vertaling en brontekst
17SL. van Kampen, Vertaling of brontekst? Je geloof hangt ervan af
17TD. Holwerda, Een niet onderkend kwalificerend participium? Een notitie bij 1 Korintiërs 12:2
17UK.F. de Blois, De Nieuwe Bijbelvertaling: brontekstgetrouw en doeltaalgericht
17VM.C. Berends, De wijn is gerijpt, er mag van geproefd worden. Eerste deeluitgaven Nieuwe Bijbelvertaling
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 16 | 1997

Nummer 16/1 (pdf) verscheen in maart 1997 en bevat de artikelen 16.1-3.

16/2
16DA.A. den Hollander, De Nederlandse Bijbelvertalingen 1522-1545
16EP.-J. Kieviet, Wat is ‘goed’ Bijbelvertalen? Enkele notities over vertaalmethoden en stilistiek
16FC. Vander Stichele, Zijn zusters niet langer broeders? Het wel en wee van inclusief vertalen
16GJ. van Dorp, Zo oud als Methusalem? Een korte notitie over een Bijbelse naam
16HJ. van Dorp, Literaire structuur en retorische strategieën in de Hebreeuwse Bijbel, een boekbespreking
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
16/3
16IJ. de Zeeuw, Supervisoren Nieuwe Bijbelvertaling: ‘Beperkte ruimte, maar grote bewegingsvrijheid’
16JL. van Kampen en M.G. Kronemeijer, Interview met prof. dr. Lourens de Vries
16KL.J. de Regt, Impressies van de vertaalworkshop van de United Bible Societies in Mérida, Mexico
16LK.A. van der Jagt, Schaamte in het boek Joël. Onderbelichte begrippen in moderne Bijbelvertalingen
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
16/4
16MW. van Galen, In memoriam Jan J. van Capelleveen
16NJan J. van Capelleveen, De exegese van Michelangelo en van Rembrandt. Over christelijke kunst
16OA.W.G. Jaakke, Tussen of op de cherubim? Exegetische beslissingen in Bijbelvertalen
16PJ. Boersma, Het komende oordeel: tegeninstantie of argument?
16QN. Tromp, Over de oorsprong van het leven en over de weg erheen. Een tekstimmanente improvisatie over Johannes 6
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 15 | 1996

Nummer 15/1 (pdf) verscheen in maart 1996 en bevat de artikelen 15.1-3.

15/2
15DL. van Kampen en C. Verheul, Groot Nieuws, de GNB herzien
15EK.A. van der Jagt, Wat at Saul toen hij Samuël voor het eerst ontmoette?
15FA. Dirkzwager, Het lidwoord in het predikaatsnomen
15GA. de Zeeuw, Supervisoren positief over eerste proeven van de Nieuwe Bijbelvertaling
15HL. Wierenga, Nog éénmaal doxa in Johannes 5 en 1
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
15/3
15IA. de Zeeuw, Interview met prof. dr. Jan de Waard: ‘Goede vertaling vertaalt retorische structuren!’
15JM.M. Jinbachian, A Personal Testimony for Prof. Dr. Jan de Waard
15KM.D. Winedt, De jonge wijn wordt afgewezen door de wijnkenners. Over communicatie, cohesie en relevantie in Lucas 5:33-39
15LA. van der Kooij, Tekstkritiek: van heldere tot omfloerste doelstellingen. Ontwikkelingen in het tekstkritisch onderzoek van de laatste decennia
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
15/4
15MK.A. van der Jagt, Over de interpretatie van de Bijbel
15NW.J.C. Weren, De receptie van de Willibrordvertaling 1995
15OA.W.G. Jaakke, Het Woord gaat zijn weg. Jan J. van Capelleveen beschrijft geschiedenis Bijbelvertalen
15PL. van Kampen, Taalfeiten en theorie rond doxa in Johannes 5
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 14 | 1995

Nummer 14/1 (pdf) verscheen in maart 1995 en bevat de artikelen 14.1-4. Nummer 14/2 (pdf) verscheen in juni 1995 en bevat de artikelen 14.5-7. Nummer 14/3 (pdf) verscheen in september 1995 en bevat de artikelen 14.8-10. Nummer 14/4 (pdf) verscheen in december 1995 en bevat de artikelen 25.11-12.

 • Zuiver en onvervalscht? | A. de Vries
 • ‘Roem’ of ‘mening’?- Over doxa in Johannes 5 en 1 | J. Wiegel en L. Wierenga
 • Een ‘groene’ vertaling?- over Genesis 1:26,28 en Genesis 2:5,15 | J. van Soest
 • Het kritisch apparaat van de vierde editie van The Greek New Testament | T. Baarda
 • ‘Want alles is fragment’ | P.C. Beentjes
 • De Nieuwe Bijbelvertaling in de praktijk | I. van Wijck
 • Een immanente manier van lezen (1) | N. Tromp
 • Bekende termen – betekenisvol of zinloos? Enkele gedachten bij drie vertaaloplossingen | L. van Kampen en C. Verheul
 • Nogmaals doxa in Johannes 5 en 1 | D. Holwerda
 • De exodus van Jezus (Lucas 9:31) | P.M. Renju
 • Ver over de grenzen. De invloed van de Statenvertaling in het buitenland (1) | A.W.G. Jaakke
 • Verba en syntaxis van Bijbels Hebreeuws | E. Talstra

Jaargang 13 | 1994

13/1
13AP.A.C. Beentjes, Een stukje vertalen
13BC.M.L. Verdegaal, Transcriptie van Hebreeuwse eigennamen in de Statenvertaling
13CJ. Smith, Voetnoten en verklarende woordenlijsten
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
13/2
13DA.W.G. Jaakke, Zijn naam is…De spelling van de Bijbelse namen (1)
13EC.A. Groenewold, De onvoltooide zin van Daniël 3:15
13FJ.C. Margot, ‘De nacht doorbrengen?’De vertaling van het Hebreeuwse werkwoord lin
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
13/3
13GA.W.G. Jaakke, De spelling van de Bijbelse namen (2)
13HJ. Slomp, Koran en Bijbel vertalen: een vergelijking. Twee missionaire godsdiensten
13IJ.J. van Capelleveen, De Bijbel voor de Goten
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
13/4
13JN. Tromp, De interpretatie van de Bijbel in de (R.K.) kerk. Een opmerkelijk document
13KD. van Grootheest, Psalm 75: vertaalbeslissingen
13LH.P. Scanlin, De vierde editie van The Greek New Testament
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 12 | 1993

12/1
12AE.W. Tuinstra en M.G. Kronemeijer, Steeds weer hameren op vertalen uit de grondtekst. Interview met vertaalconsulent voor Oost-Europa dr. Sergei Ovsiannikov
12BA.W.G. Jaakke, Du, gij, u en jij in Nederlandse Bijbelvertalingen
12CL. de Vries, Citaatconstructies in Papoea-talen
12DH. Courtz, Het Griekse perfectum
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
12/2
12EL. Kooistra, Bijbelvertaling geen breekijzer, maar een weg om te gaan
12FC. van Duin, Over vertaalprincipes en hermeneutische vooronderstellingen
12GJ.J. van Capelleveen, De StatenBijbel en zijn voorgangers
12HL. van Kampen, Bijbeltekst visueel vertaald
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
12/3
12IH.W. de Knijff, De Bijbel: monument of boodschap
12JE.J. Boneschanscher, Nogmaals het Griekse perfectum
12KJ.J. van Capelleveen, De ene God en China’s vele goden (1)
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
12/4
12LL. Kooistra, Vertalers aan het werk voor nieuwe Bijbelvertaling
12MJ. Boersma, Over vertaalprincipes en hermeneutische vooronderstellingen
12NF.A. van Liere, De vertaling van Matteüs 10:16. Of: Hoe voorzichtig zijn slangen?
12OJ.J. van Capelleveen, De ene God en China’s vele goden (2)
12PP.J.N. Lawrence, Pauwen of bavianen in 1 Koningen 10:22 en 2 Kronieken 9:21?
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 11 | 1992

11/1
11AE.W. Tuinstra, ‘Het huis mijner vreemdelingschap’. Het vertalen van een bepaalde vorm van meerduidigheid
11BA.W.G. Jaakke, Een kostelijk kleinood in de wapenhoed
11CL. van Kampen, Bijbel en computer: een verkenning
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
11/2
11DE.A. Nida, Elfinsward veranderde ons allen
11EE.W. Tuinstra, Kind of uitvoerster? De betekenis van ‘amon’ in Spreuken 8:30
11FP. Ellingworth, Hoe de Revised English Bible gemaakt werd
11GA. Dirkzwager, Pistis – niet alleen ‘geloof’
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
11/3
11HE.W. Tuinstra, Vertaalprincipes voor de Vertaling 2000 goedgekeurd
11IE.A. Nida, Trends in het Bijbelvertalen na 1946: een historisch perspectief
11JJ.J. van Capelleveen, Een gemeenschappelijk gebed
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
11/4
11KJ.J. van Capelleveen, Onder nieuwe leiding een nieuw tijdperk binnen
11LB.M.F. van Iersel, De vertaler tussen Pontius en Pilatus
11MS.J. Noorda, In het belang van Bijbellezers
11NJ.J. van Capelleveen, SpreekBijbel: met nieuwe oren horen
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 10 | 1991

10/1
10AA.W.G. Jaakke, Roept God Adam of roept God: ‘Adam’(1)
10BJ. de Waard, Oudgriekse vertaaltechnieken en de moderne vertaler
10CJ.J. van Capelleveen, Nieuwe testament in het Negerhollands
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
10/2
10DJ.J. van Capelleveen, Vertalingen kunnen falen
10ES. Escobar, De Bijbel in indiaanse talen
10FJ.J. van Capelleveen, Bestseller onder de bestsellers
10GA.W.G. Jaakke, Roept God Adam of roept God: ‘Adam’(2)
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
10/3
10HJ.J. van Capelleveen, De Bijbel in gebarentaal
10IJ.J. van Capelleveen in gesprek met E.W. Tuinstra en M.B. Feith, Stapje verder naar Vertaling 2000
10JL. van Kampen, Een evangelie-handschrift in Qumran?
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
10/4
10KM.G. Kronemeijer en E.W. Tuinstra, Het evangelie doorgeven. Interview met Jan J. van Capelleveen
10LE.R. Hope, De brullende leeuw van Amos 3:4
10MJ.J. van Capelleveen, De Godsnaam in het Shona en in het Nederlands
10NJ.A. Koole, Motieven voor het vertalen van de Bijbel
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 9 | 1990

9/1
9AA.W.G. Jaakke, Tot zout en tot buit geven
9BA. Heringa, Een patriottische vertaling
9CG. Noordzij, De vorm van de Bijbel
9DY. Schaaf, De Afrikaan Samuel Adjai Crowther
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
9/2
9EJ.J. van Capelleveen in gesprek met J. de Waard, Ontwikkelingen in de Sovjetunie
9FW. Gundert, De wortels van de Bijbelgenootschappen
9GM.V. Songulashvii, Een nieuwe Bijbelvertaling voor Georgië
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
9/3
9HE.W. Tuinstra, Vertalen van zinsverband
9IB.A. Rebera, In de omgangstaal van Australië
9JL. Wierenga, ‘Met dezelfde woorden’ voor ‘gans het volk’
9KE.W. Tuinstra, Een vertaling in het Tadsjikistaans
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
9/4
9LB. Wallet, De Bijbel in de jaren negentig
9MJ.J. van Capelleveen in gesprek met Ph.C. Stine, Interconfessionele vertalingen
9NJ.J. van Capelleveen, Mongolië vraagt om Bijbels
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 8 | 1989

8/1
8AJ.J. van Capelleveen, De gevoelswaarde van woorden
8BE.W. Tuinstra, Jaagt zij of jaag jij?
8CRedactie, Bijbels panorama
8DJ.J. van Capelleveen in gesprek met J. de Waard, Vertaalkunde, een nieuwe wetenschap
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
8/2
8EH.W. Hollander, De StartBijbel. Kinderen laten kennismaken met de Bijbel
8FH.W. Hollander, Een toevallige ontmoeting?
8GE.W. Tuinstra, De perestrojka in Estland
8HJ.J. van Capelleveen, Het Bijbelgenootschap en de R.K. Kerk
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
8/3
8IE.W. Tuinstra, Een visie op een nieuwe vertaling
8JB.P.M. Hemelsoet, In het midden van de kerk…
8KJ. van Bruggen, De vertroosting der Schriften
8LJ.P. Fokkelman, Een Bijbel om te gebruiken
8MB. van Iersel, Een samenvatting van de conclusies
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
8/4
8NN.J. Cappelorn, Een kerkBijbel voor Denemarken
😯D. Monshouwer, De Bijbel vertalen voor de liturgie
8PP. Ellingworth, Europa kan een stroom van studieBijbels verwachten
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 7 | 1988

7/1
7AK. van der Jagt, Moederschap en heil
7BJ.P. Fokkelman, Tekst, betekenis en vertaling
7CJ.J. van Capelleveen, Richtlijnen voor oecumenisch Bijbelvertalen gewijzigd
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
7/2
7DJ.J. van Capelleveen, Taalafgevaardigde op Java
7EC. Frieke-Kappers, Bijbelvertalen in toontalen: het spellingprobleem
7FT. van Weelie, Een vondst in Jeruzalem
7GA.W.G. Jaakke, Een StatenBijbel uit 1636?
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
7/3
7HA.W.G. Jaakke, Schipper mag ik overvaren?
7IE.W. Tuinstra in gesprek met R. Oost, Omstreden vertaalmethoden
7JE.W. Tuinstra, Het Boek
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
7/4
7KH.J. de Jonge, De tekstvorm in een oecumenische kerkBijbel
7LJ. van Bruggen, De mondige Bijbellezer en de tekst van het nieuwe testament
7MH.J. de Jonge, Reactie op het artikel van prof. Van Bruggen
7NJ. van Bruggen, Reactie op het artikel van prof. De Jonge
7ORedactie, Bijzondere leerstoel Bijbelvertalen
7PJ.J. van Capelleveen, Von Canstein had geen navolgers
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 6 | 1987

6/1
6AE.W. Tuinstra, Priesterzegen in zilver
6BJ.J. van Capelleveen, De Bijbel van koningin Margaretha
6CH.W. Hollander, Water bij de wijn?
6DR. ten Kate, Cicero en zijn wijze van vertalen (1)
6EA.W.G. Jaakke, Missio interna et externa
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
6/2
6FC.M.L. Verdegaal, De statenvertalers en de rabbijnen
6GA.W.G. Jaakke, The Living Bible – Jesaja
6HR. ten Kate, Cicero en zijn wijze van vertalen (2)
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
6/3
6IT. Bolland, De drukker en uitgever van de StatenBijbel
6JH.A.L. Dekker, Overdracht van grond en landregistratie in de Bijbel
6KJ.J. van Capelleveen, De ‘ochlos’ van Marcus
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
6/4
6LF.G.M. Broeyer, De StatenBijbel
6MC.M.L. Verdegaal, Rabbijnse invloeden op de Statenvertaling
6NL. Strengholt, De StatenBijbel in taal en letterkunde
6OI.M. Veldman, Nederlandse Bijbelillustraties
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 5 | 1986

5/1
5AE.W. Tuinstra, De dode zeerollen en nieuwere vertalingen
5BA.W.G. Jaakke, De lachende Sara of: de gelovige Abraham
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
5/2
5CH.G. Schulte Nordholt, Dr. Louis Onvlee- leermeester en vriend
5DJ.J. van Capelleveen, Van vertaalafgevaardigden tot vertaalconsulenten
5EA.W.G. Jaakke, Entre deux mers
5FW. Don Sylvester, De Bijbel bracht ons samen
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
5/3
5GE.W. Tuinstra, Een belangrijke gids bij de tekst van het oude testament
5HH.W. Hollander, De slavernij afgeschaft? Bespreking van een dissertatie
5IW. Joosse, Nog meer Zeeuwse psalmen
5JJ. Schepel en H.W. Hollander, Gedreven taal vertalen
5KG.J. van Kamp GJzn., In der Welt habt ihr Angst
5LJ.P. Sterk, Verschillende Esters
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
5/4
5ME.W. Tuinstra, Veel vreugde, of: juist weinig…?
5NW. van Galen, Bijbelwerk in de oosterse orhodoxe kerken
5OH.W. Hollander, ‘Deze ontvangt zondaars en eet met hen…’
5PJ.J. van Capelleveen in gesprek met M.A. Reggy, De Bijbel open voor iedereen
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 4 | 1985

4/1
4AA.W.G. Jaakke, Mogen vrome mannen kwaad zijn?
4BH.W. Hollander, Een revisie revideerd
4CC. Buzzetti, Jij ben Petrus, de rots…in het Italiaans
4DM. de Jonge, De structuur van de tekst
4EJ.J. van Capelleveen, Predikanten en het NBG
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
4/2
4FH.J. de Jonge, De vertaalmethode van Erasmus
4GJ.J. van Capelleveen, Kis: theoloog en typograaf
4HH.W. Hollander, ‘Gij zijt nauw in uwe ingewanden…
4IK.F. de Blois, Taal en cultuur
4JE.A. Nida, Fonetische schrijfwijze heeft beperkingen
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
4/3
4KK.H. Ting, Genade meer dan sneeuw op een mesthoop
4LH.W. Hollander, Een kinderBijbel of de Bijbel voor kinderen?
4MH.M. Mulder, De wonderbare visvangst
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
4/4
4NA. Pohl, Toegang tot de Bijbel
4OA.W.G. Jaakke, Een roepende ziener of een brullende leeuw
4PE.W. Tuinstra, Een nieuw handboek bij Leviticus
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 3 | 1984

3/1
3AK.A. van der Jagt Meer didactisch dan missionair
3BH.W. Hollander Vertaling of parafrase? (1)
3CH.W. Hollander Een vertaalprobleem: hoe oud was Saul?
3DJ.J. van Capelleveen Ontwikkeling van Bijbelvertaalwerk
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
3/2
3EA.W.G. Jaakke Verschillen tussen vertalingen
3FH.F. Peacock Aanvaard de moderne Bijbelwetenschap
3GH.W. Hollander Vertaling of parafrase? (2)
3HH.W. Hollander Het nieuwe testament Grieks-Latijn
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
3/3
3IK.A. Deurloo Een vertaling om voor te lezen
3JC. Houtman Het alarm van Deurloo
3KA. van der Kooij Statenvertaling en Septuagint
3LJ.J. van Capelleveen De Bijbel en de basisbeweging
3MH.W. Hollander Nieuwe versie van Genesis
3NH.W. Hollander Nieuw Translator’s Handbook
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
3/4
3OP.B. Dirksen De Peshitta van het oude testament
3PJ.J. van Capelleveen Kerk en Bijbel in de DDR
3QH.W. Hollander Vertaling of parafrase? (3,slot)
3RE.W. Tuinstra Hoge heren of de allerhoogste
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 2 | 1983

2/1
2AJ. de Waard Groot Nieuws Bijbel in West-Europa
2BE.W. Tuinstra Bijbelverhalen in de reformatie (3)
2CB. Smilde Micha, een tweegesprek
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
2/2
2DE.W. Tuinstra De Groot Nieuws Bijbel en de toets van kritiek
2ET. Houston De voorganger als doorgever
2FW. van Galen Verder werken aan de Groot Nieuws Bijbel
2GH.W. Hollander Hulpboeken bij het vertalen (1)
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
2/3
2HJ. Loewen Beeldspraak in Hosea
2IH.W. Hollander Hulpboeken bij het vertalen (2)
2JG.J. Marseille Vertalen in eenvoudig Nederlands
2KJ.J. van Capelleveen NBG doet beroep op de kerken
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
2/4
2LH.W. Hollander Groot Nieuws Bijbel in een traditie
2MD.B. Barrett De Bijbel en de groeiende kerk in Afrika
2NJ.D. te Winkel De Bijbel en de ander
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jaargang 1 | 1982

Nummer 1/1 (pdf) verscheen in februari 1982 en bevat de artikelen 1.1-3. Nummer 1/2 (pdf) verscheen in mei 1982 en bevat de artikelen 1.4-6. Nummer 1/3 (pdf) verscheen in augustus 1982 en bevat de artikelen 1.7-12. Nummer 1/4 (pdf) verscheen in december 1982 en bevat de artikelen 1.13-16.

1/2mei
1DJ.J. van Capelleveen, ‘Het aansprekende woord’3‑6
1E[J.J. van Capelleveen], ‘Richteren in twee vertalingen’7‑9
1F[Eugene A. Nida, bewerkt door J.J. van Capelleveen], ‘“Probleemteksten” in de Bijbel’ 10‑13
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
1/3augustus
1GE.W. Tuinstra, ‘Bijbelvertalen in de reformatie (1)’ 3‑4
1H[J.J. van Capelleveen], ‘Het geweten van de vertalers’ 5‑8
1I[J.J. van Capelleveen], ‘“Die gute Nachricht”’ 9
1J[J.J. van Capelleveen], ‘Psalm 8 – driemaal in omgangstaal’ 10‑11
1K[J.J. van Capelleveen], ‘Exodus 16 in omgangstaal’ 12‑13
1LJ.J. van Capelleveen, ‘Dwars op ons denken’ 14‑16
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
1/4december
1MM.A.S. Voorberg, ‘Van basistekst tot boek’3‑5
1NE.W. Tuinstra, ‘Bijbelvertalen in de reformatie (2)’6‑8
1O[J.J. van Capelleveen], ‘Hausa-vertaling in Noord-Nigeria’ 10‑12
1PW. van Galen, ‘Een Bijbel om te lezen’ 13‑15
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

1964

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons