Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vakblad Bijbel en vertalen

Lees Met Andere Woorden online

Je kunt Met Andere Woorden online lezen. Bekijk hier alle artikelen sinds 1982. Lees je ook graag van papier? Word dan abonnee.

De lezers van Met Andere Woorden

Met Andere Woorden wordt gelezen door theologen, predikanten, pastoraal werkers, Bijbelwetenschappers, docenten, studenten en geïnteresseerden van uiteenlopende achtergronden.

Met Andere Woorden verschijnt tweemaal per jaar en wordt op aanvraag gratis toegezonden. Eenmaal per jaar wordt er om een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Over Met Andere Woorden

Maakt het jou uit welke Bijbelvertaling je leest? Wil jij weten wat er komt kijken bij het vertalen van de Bijbel? Ben je benieuwd wat er achter bepaalde vertaalkeuzes schuilt? Dan is Met Andere Woorden precies iets voor jou: het tijdschrift dat je up-to-date houdt over het vertalen van de Bijbel. Ook biedt Met Andere Woorden inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en Bijbeluitleg. Het blad is toegankelijk geschreven ook voor wie geen Grieks en Hebreeuws beheerst.

Met Andere Woorden is sinds 1982 hét vaktijdschrift van Nederland en Vlaanderen over Bijbelvertalen.

Colofon

Redactiedrs. A.M. Bol-Drieenhuizen
drs. C. Hoogerwerf
R.B. ten Hoopen MA
prof. dr. M.J. de Jong (hoofdredacteur)
dr. A.-M. Schol-Wetter
drs. P.H. Siebe (eindredacteur)
prof.dr. K. Spronk
dr. M. van der Vorm-Croughs
Tijdschrift-editordrs. C.N. van der Kruk-de Boer
Redactiesecretariaatmw. Y. Zwart (yzwart@Bijbelgenootschap.nl)
UitgaveNederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
ISSN0168-18969
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Doelstelling van Met Andere Woorden

Met Andere Woorden (MAW) is het vakblad Bijbel & vertalen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het centrale onderwerp van MAW is Bijbelvertalen als specialisme in het Nederlandse taalgebied.

Artikelen gaan over vertaalkwesties, Bijbelvertalingen, trends in (Bijbel)vertalen en Bijbelvertaalprojecten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan exegese, de geschiedenis van Bijbelvertalen en Bijbelgebruik.

MAW wil het begrip bevorderen van en voor Bijbelvertalen. Informatie over vertaalvraagstukken vergroot de interesse en het plezier bij de Bijbellezer. Vertaalkwesties worden daarom zorgvuldig uit de doeken gedaan. De inhoud van het blad is wetenschappelijk verantwoord, ook worden theoretische achtergrondartikelen gepubliceerd, maar wetenschappelijke discussies worden niet altijd in extenso gevoerd.

MAW wil binnen de doelstellingen van het NBG en de UBS, de Wereldbond van Bijbelgenootschappen een forum zijn voor opinies over Bijbelvertalen in Nederland en elders.

Richtlijnen voor auteurs

Met Andere Woorden biedt zowel ruimte voor artikelen die op aanvraag van de redactie zijn geschreven als voor artikelen die de redactie worden aangeboden. In alle gevallen is het de redactie die besluit over de plaatsing.

Lees online

Op debijbel.nl is een ruime selectie beschikbaar van de artikelen die in Met Andere Woorden zijn verschenen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons