Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Met Andere Woorden

Met Andere woorden is hét tijdschrift dat je up-to-date houdt over het vertalen van de Bijbel. Ook biedt Met Andere Woorden inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en Bijbeluitleg.

Zoeken in overige artikelen

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons