Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zorg voor de schepping

Hoe kan de Bijbel ons inspireren om zorgzaam om te gaan met al wat leeft? Welk appel doet de Bijbel op jou om zorgvuldig en respectvol om te gaan met de schepping?

Laat je meenemen langs de groene draad door de hele Bijbel, door ‘groene’ theologen Trees van Montfoort, Krijn Pansters en Jannica De Prenter. Niet alleen bekende passages zoals Genesis 1 en Psalm 8 komen voorbij, maar ook verrassende Bijbelverzen.

Ontdek de groene draad in de Bijbel in dertig dagen!

Start met dit leesplan

Overdenkingen

1. Genesis 1:31: God zag dat alles heel goed was lezen
2. Genesis 2:15: Overvloed lezen
3. Genesis 9:8-11: Verbond met de hele wereld lezen
4. Exodus 20:10: De zevende dag: tijd om te genieten lezen
5. 1 Koningen 19:11-13: Wat doe je hier? lezen
6. Psalm 8:4-9: Aan ons toevertrouwd lezen
7. Psalm 34:8-9: Gods goedheid genieten lezen
8. Psalm 36:6-7: God heeft mensen en dieren lief lezen
9. Psalm 65:10: Vruchtbaar land lezen
10. Psalm 104:24 en 29-31: Adem die leven geeft lezen
11. Spreuken 8:1 en 22-31: Bij wijsheid in de leer lezen
12. Jesaja 14:7-8: Juichende bomen lezen
13. Jesaja 29:17-20: Nog slechts een korte tijd… lezen
14. Jeremia 4:23: De schepping keert zich om lezen
15. Daniël 1:11-13: Vasten als geestelijke oefening lezen
16. Hosea 4:1-3: Het land is in rouw gedompeld lezen
17. Joël 2:21-23: Gezegend zijn de regenbuien lezen
18. Sirach 42:25: Voor elkaar geschapen lezen
19. Matteüs 6:10: Het goede zoeken lezen
20. Matteüs 6: 19-20: Consuminderen lezen
21. Matteüs 19:27-28: Het nieuwe zal komen lezen
22. Marcus 1:13: In vrede met dieren lezen
23. Johannes 1:1-4: Jezus en de schepping lezen
24. Johannes 12:24: Versterven om te kunnen bloeien lezen
25. Romeinen 8:18-22: Hoge verwachting lezen
26. Kolossenzen 1:15-20: Alles bestaat in Christus lezen
27. 2 Petrus 3:7-13: De dag van God lezen
28. Openbaring 5:11-13: Loflied van de schepping lezen
29. Openbaring 21:5: God maakt alles nieuw lezen
30. Openbaring 22:2: Vrucht geven lezen

Start met dit leesplan

Dit leesplan vind je in de app Mijn Bijbel.

  • Lees je dit op je telefoon? Klik dan eenvoudig op onderstaande link.
  • Gebruik je nu een desktop? Pak dan je telefoon erbij, download de app Mijn Bijbel gratis via Google Play of App Store en zoek het leesplan in het overzicht van de leesplannen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons