Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

25. Romeinen 8:18-22: Hoge verwachting

Bijbeltekst(en)

18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. 20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, 21omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.

Romeinen 8:18-22NBV21Open in de Bijbel

‘Het lijden van deze tijd’ werd ongeveer tweeduizend jaar geleden zo benoemd door Paulus. Maar ook in onze tijd, en in elke tijd, is dit van toepassing. Paulus verbindt het lijden van de tijd met de zinloosheid en de vergankelijkheid waaraan God de schepping onderworpen heeft. Mensen – als kinderen van God –  mogen echter hopen op een beter leven, in heerlijkheid en eeuwigheid, op een tijd na deze tijd waarin het ongeluk dat mensen ten deel valt en het onrecht dat mensen anderen aandoen, voorbij zal zijn.

Maar wat zijn de implicaties daarvan voor nu, voor onze tijd, waarin de schepping nog ‘als in barensweeën zucht en lijdt’? De slavernij van de vergankelijkheid duurt immers voort. Welnu, ook jij kunt – vanaf nu – reikhalzend uitzien naar de bevrijding en je hoop daarop richten. Hoe? Door je niet langer te laten leiden door je eigen wil, maar door je door de Geest te laten helpen in je zwakheid, door God lief te hebben, en door te weten dat voor wie God liefhebben, alles bijdraagt aan het goede. (KP)

Vraag:  Hoe geef jij gestalte aan je hoop op ‘vrijheid en luister’?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons