Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

26. Kolossenzen 1:15-20: Alles bestaat in Christus

Bijbeltekst(en)

15Beeld van God, de onzichtbare, is Hij,

eerstgeborene van heel de schepping:

16in Hem is alles geschapen,

alles in de hemel en alles op aarde,

het zichtbare en het onzichtbare,

vorsten en heersers, machten en krachten,

alles is door Hem en voor Hem geschapen.

17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

18Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is Hij,

eerstgeborene uit de dood,

om in alles de eerste te zijn:

19in Hem heeft heel de volheid willen wonen

20en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Kolossenzen 1:15-20NBV21Open in de Bijbel

Deze brief is geschreven aan de christenen van Kolosse in de tijd dat daar een discussie speelde over de gnostiek, een filosofische stroming die sterk beïnvloed was door het Griekse denken. Volgens de gnostiek had God alleen met de geestelijke wereld te maken, niet met de materiële wereld. Gnostici geloofden niet in God als schepper. Om dichter bij God te komen, moest een mens de aardse zaken achter zich laten. De menselijke geest moest zich bevrijden van het lichaam. God was voor hen zuiver geest en stond ver weg van het aardse.

De schrijver van de brief aan de Kolossenzen – Paulus of een van zijn medewerkers of volgelingen – zet zich af tegen deze scheiding tussen God aan de ene kant en het alledaagse, het lichamelijke, het materiële en de natuur aan de andere kant. Hij gebruikt daarvoor een bestaand loflied op Christus, die voorgesteld wordt als schepper en tegelijk als eerstgeborene van de schepping. Misschien was het oorspronkelijk een Joods lied over vrouwe Wijsheid, want veel van de inhoud is regelrecht ontleend aan de wijsheidsliteratuur.

Het woord ‘alles’ komt steeds weer terug. Christus heeft niet alleen met de geestelijke wereld te maken, maar met alles wat bestaat. Alles is in Hem geschapen en door Hem wordt alles met God verzoend. (TvM)

Vragen: Wat kan het betekenen dat ‘alles op aarde en alles in de hemel’ met God verzoend wordt? Welke rol speelt Jezus Christus daarbij?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons