Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

27. 2 Petrus 3:7-13: De dag van God

Bijbeltekst(en)

7Maar door datzelfde woord worden de tegenwoordige hemel en aarde bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.

8Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

10De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde en alles wat daarop gedaan is verdwijnt. 11Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, 12u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Omwille van die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg, 13maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

2 Petrus 3:7-13NBV21Open in de Bijbel

De huidige hemel en aarde zullen op de dag van het oordeel worden prijsgegeven aan het vuur. De elementen zullen vergaan en de hemelsferen in vlammen opgaan. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen, en er zal gerechtigheid wonen. Op deze belofte van God kunnen we, met Petrus, vertrouwen.

Maar wat betekent het wanneer ‘iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat’? Vast en zeker de omslag naar een heilig en vroom leven, waarin men uitziet naar de dag van God en waardoor men het aanbreken van die dag bespoedigt. Hoe? Door gerechtigheid hier en nu, als voorschot op de gerechtigheid van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Ook jij kunt die realiseren: door een nieuwe levenshouding en een nieuw begin, door een radicale heroriëntatie op het hoogste goed, dat altijd een gedeeld goed is, door een omslag van eigenbelang naar belangen van gedeelde waarde.

Hoe mooi zou het zijn als over jou – nieuwe mens die je wordt – gezegd zou worden wat paus Franciscus over Franciscus van Assisi zegt: ‘In hem (haar) kan men vaststellen hoezeer zorg voor de natuur, gerechtigheid jegens de armen, inzet in de samenleving en innerlijke vrede niet te scheiden zijn.’ (KP)

Vraag: Waaruit bestaan voor jou een heilig en vroom leven en het bespoedigen van het aanbreken van de dag van God?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons