Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

28. Openbaring 5:11-13: Loflied van de schepping

Bijbeltekst(en)

11Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. 12Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’ 13Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan Hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’

Openbaring 5:11-13NBV21Open in de Bijbel

De Openbaring van Johannes stamt uit het einde van de eerste eeuw. De onderdrukking van Joden en christenen door de Romeinse overheid nam in die tijd toe. Het boek bevat visioenen met een beeldtaal die vaak alleen voor ingewijden begrijpelijk is. Bepaalde dieren in Openbaring zijn symbolen van goed of kwaad. Het beest staat voor het kwaad en het lam staat voor Christus.

Maar ook de dieren – die er in het Oude Testament vanzelfsprekend bij horen als collega- levende wezens van de mensen – tellen nog steeds mee, net als de rest van de natuur. Zo is er sprake van alle schepselen die samen voor Gods troon staan. Alle schepselen roepen God (hem die op de troon zit) en Christus (het lam) een lofprijzing toe. Dat doet denken aan lofpsalmen waarin ook allerlei schepselen God prijzen. In Psalm 148 bijvoorbeeld wordt de hele kosmos opgeroepen om God te loven, in Psalm 98:7-9 staat: ‘Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, laat juichen de wereld met haar bewoners. Laten de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen voor de Eeuwige.’ Mensen doen mee in het loflied van de hele schepping. (TvM)

Vraag: Elk schepsel zal God de lof toezingen. Welk gevoel of verlangen of beeld roept dit visioen bij jou op?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons