Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

29. Openbaring 21:5: God maakt alles nieuw

Bijbeltekst(en)

5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –

Openbaring 21:5NBV21Open in de Bijbel

Einde en nieuw begin. Met deze woorden zou je het boek Openbaring kunnen samenvatten. In dreigende, profetische visioenen kondigt de Openbaring van Johannes het einde van de wereld aan. Een wereld die vervalt in chaos, waarop alles zwicht en verwaait, vlammend vuur, oorlog en geweld, de vernietiging van de schepping: het zijn beelden die door de eeuwen heen op verschillende plekken in de wereld steeds weer herkenbaar zijn. Maar die chaos is slechts één kant van het verhaal. Want bijna nergens klinkt de belofte van een nieuwe wereld, voorbij de chaos, zo sterk en zo ontroerend als in Openbaring. ‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is niet meer’ (Openbaring 21:1). Met deze woorden begint het hoopvolle visioen in Openbaring 21. De zee, die in Bijbelse beeldspraak symbool staat voor chaos, voor vloedgolven van ellende waarin mensen verdrinken en kopje-onder gaan, is niet meer. Wat eerst was, is verdwenen. Vanaf vers 5 is God zelf aan het woord: ‘Ik ben de alfa en de omega.’ Dat ‘Ik ben’ herinnert aan Exodus 3:14; ejeh asjer ejeh staat daar. Dat betekent ‘Ik ben’, ‘Ik zal er zijn.’ Johannes heeft het over de alfa en de omega, de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. God die aan het begin staat van de wereld, staat ook aan het einde. Ook aan het einde laat God onze wereld niet los. Waar chaos en duisternis heersen, maakt Hij alles nieuw. God zij dank! (JDP)

Vraag: Waaraan kun jij nu al zien dat de natuur vernieuwd wordt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons