Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

30. Openbaring 22:2: Vrucht geven

Bijbeltekst(en)

2en stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.

Openbaring 22:2NBV21Open in de Bijbel

We kijken hier met Johannes mee naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De stad is het nieuwe Jeruzalem, waar de poorten overdag nooit gesloten worden en waar de volken hun lof en eer komen betuigen. Daar stroomt een rivier, symbool van levengevend water. Daar staat ook een levensboom, die elke maand vrucht draagt. Zouden bij de twaalf vruchten ook deze horen: (Galaten 5:22-23): liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing? Zouden de eters van die vruchten betere mensen zijn geworden? De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Zouden deze volken net zo genezen van geestelijke zonden als van lichamelijke kwalen? Zou men de vruchten kunnen eten, of ze beter op een andere manier kunnen gebruiken? Waarin ligt hun geneeskracht?

Veel vragen, weinig antwoorden: we lezen hier uit een visioen dat voor vele interpretaties vatbaar blijft.

Misschien is er ook een ‘groene’, ethische interpretatie. Die stad: dat is je vernieuwde hart dat overdag altijd openstaat. Die rivier: dat is Gods genade die door je stroomt. Die levensboom: dat is de eigen levenshouding die je cultiveert, opdat je steeds opnieuw vrucht geeft. Die vruchten: dat zijn je deugden, waarmee je anderen voedt en vreugde schenkt. Die bladeren: dat zijn je handelingen, waardoor je anderen beter maakt. (KP)

Vragen: Waar staat de levensboom in jouw leven? Hoeveel vrucht geef jij, en hoe vaak?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Zorg-voor-de-schepping. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons