Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

2. Genesis 2:15: Overvloed

Bijbeltekst(en)

15De HEER God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.

Genesis 2:15NBV21Open in de Bijbel

God bracht de mens in de tuin van Eden. De tuin van Eden: dat is het paradijs, daar waar het ‘zeer goed’ is en waar men overvloedig van de bomen eet. Ook jij kunt overvloedig van de bomen eten, opdat je geniet van het van God gegeven ‘meer dan genoeg’. Maar eet niet ‘meer dan genoeg’: door bijvoorbeeld te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, door meer te nemen dan je toegestaan is, of door overvloedig van de dieren te eten. Laat de verdeling van de overvloed over aan God, en neem slechts wat jij nodig hebt.

God heeft de mens in deze tuin gebracht. Dat betekent dat de mens door God is geleid, dat hem de weg is gewezen. Laat jij je leiden, in plaats van je eigen wegen te banen en eigen paadjes in te slaan? Zorg er wel voor dat je zelf de tuin bewerkt en bewaakt. Dat is noodzakelijk voor het behoud ervan. Bewerken en bewaken, bijhouden en behouden: dat is duurzaamheid zoals door God bedoeld. (KP)

Vraag: Hoe geniet jij van Gods ‘meer dan genoeg’?

Ga naar het leesplan ‘Zorg voor de schepping’

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons