Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

3. Genesis 9:8-11: Verbond met de hele wereld

Bijbeltekst(en)

8Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9‘Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, 10en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. 11Ik sluit met jullie dit verbond: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.

Genesis 9:8-11NBV21Open in de Bijbel

De verbondssluiting die hier beschreven wordt, is bekend geworden als ‘Gods verbond met Noach’. Met deze aanduiding is het overgrote deel van Gods partners in dit verbond uit het zicht geraakt. God sluit het verbond namelijk ook met alle dieren. De verschillende categorieën dieren worden dan ook uitgebreid genoemd. Het verbond geldt zelfs de hele aarde, zegt vers 13. In de verzen 8-17 is negen keer sprake van ‘alle levende wezens’ of ‘alles wat leeft’ en zes keer van ‘de aarde’. De belofte ‘nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid’ is deel van een verbond met alles wat leeft en heel de aarde.

Dieren zijn onze lotgenoten. Uit de tekst spreekt een grote verbondenheid van mensen, dieren en de hele aarde, en van God met hen. Het is Noachs verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle dieren in paren in de ark meegaan. Zodat ze zich weer zullen kunnen voortplanten en er geen diersoorten uitsterven. Herhaaldelijk wordt de verscheidenheid van diersoorten beschreven. Daaruit kun je concluderen dat God de rijke biodiversiteit wil bewaren. Uit het verbond en de daaraan gekoppelde belofte blijkt dat Gods liefde alle levende wezens geldt. (TvM)

Vraag: In onze tijd is een verbond van God met de dieren en de hele aarde uit beeld geraakt. Tegelijk laten de grote ecologische problemen zien dat we anders naar de dieren en de aarde moeten kijken en er anders mee moeten omgaan. Hoe kan deze tekst daarbij helpen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons