Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

23. Johannes 1:1-4: Jezus en de schepping

Bijbeltekst(en)

Het Woord is mens geworden

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

Johannes 1:1-4NBV21Open in de Bijbel

Je zou het begin van het Johannes-evangelie een scheppingstekst kunnen noemen. Het gaat immers over het begin en over het ontstaan van alles, net als onder meer Genesis 1 en 2 en Spreuken 8. Bij Johannes staat het Woord centraal, het Woord dat mens geworden is in Jezus Christus. Door dat Woord/Christus is alles ontstaan.

Wat hier over Christus gezegd wordt, lijkt op wat er in het Oude Testament over Gods wijsheid gezegd wordt: dat ze van het begin af aan bij God was en dat God alles met wijsheid gemaakt heeft (onder andere in Psalm 104:4). Gods wijsheid hoort helemaal bij God en is tegelijk in de schepping gelegd. Daarom is wat er in het Oude Testament gezegd wordt over wijsheid zo van toepassing op Jezus: hij is helemaal God en helemaal schepsel.

In oudere vertalingen staat dat het Woord ‘vlees’ geworden is. Het Griekse woord sarx heeft net als kol-basar (zie de toelichting bij Hosea 4) een bredere betekenis dan alleen mensen. Jezus is niet een mens los van de rest van de schepping, maar net als alle mensen onderdeel van de schepping. (TvM)

Vraag: In welke andere teksten uit het Nieuwe Testament komt de verbinding van Jezus met de schepping naar voren?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons