Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

9. Psalm 65:10: Vruchtbaar land

Bijbeltekst(en)

10U zorgt voor het land en bevloeit het,

U maakt het vruchtbaar,

vol water staat de rivier van God.

U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt U het:

Psalmen 65:10NBV21Open in de Bijbel

Voordat de mens ‘de tuin bewerkt en erover waakt,’ zorgt God voor het land, bevloeit het, maakt het vruchtbaar en bewerkt het voor het koren. Doordat Hij de voren doordrenkt en de kluiten effent, ze doorweekt met regen en het jonge groen zegent, kroont Hij het jaar met zijn goede gaven.

Zorgen voor het land, het bevloeien, het vruchtbaar maken en het bewerken voor het koren is ook een opdracht aan jou als mens. Werk in het besef dat je zonder het volle water van Gods goede gaven geen boer (of bakker) kunt zijn. Maakte Hij niets vruchtbaar, dan maakte jij niets vruchtbaar.

Maar stel nu eens: jíj bent dat land waarvoor gezorgd moet worden, die akker van Gods zegenrijke gaven. Laat je dan toe dat God jou bevloeit, vruchtbaar maakt en bewerkt voor het koren? Laat je toe dat Hij jouw voren doordrenkt en je kluiten effent? (KP)

Vragen: Zorg jij ook, net als God, voor het land, of voor iets anders? Laat je toe dat God ook jou vruchtbaar maakt en bewerkt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons