Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

19. Matteüs 6:10: Het goede zoeken

Bijbeltekst(en)

10laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Matteüs 6:10NBV21Open in de Bijbel

De wil van God op aarde zoals in de hemel gedaan laten worden: dat is de erkenning van God als schepper van hemel en aarde, en van God als brenger, bewerker en bewaarder van al het goede. Het is de wetenschap dat God weet wat wij nodig hebben, nog vóór we het Hem vragen.

‘Laat uw wil gedaan worden’: dat is ook het opzijzetten van de eigenwil. Het is de gerichtheid op het goede van het niet-ik, op het luisteren voorbij mezelf, op het verlangen naar wat mij en de ander overstijgt. Dat gaat over het gedeelde goed dat mij en jou ten deel gevallen is, dat niet van ons is maar wel omwille van ons naar ons toekomt. Het is: alles doen ter ere van God en zijn schepselen, niet omwille van onszelf maar tot welzijn van hen. De wil van God doen is ook openstaan voor de relatie tussen God en mensen. Als mensen  het goede voor allen zoeken, wordt de menselijke gemeenschap deel van Gods goedheid. (KP)

Vragen: Als Gods wil gedaan wordt op aarde zoals in de hemel, wat wordt er dan ‘hemels’ op aarde? Hoe zorg jij ‘zonder eigenwil’ en ‘voorbij jezelf’ voor de aarde?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons