Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

20. Matteüs 6: 19-20: Consuminderen

Bijbeltekst(en)

19Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.

Matteüs 6:19-20NBV21Open in de Bijbel

Matteüs gebruikt in zijn evangelie vaak het woord hemel om naar God te verwijzen. Schatten in de hemel zijn dus schatten die tellen voor God. Steeds weer in het Nieuwe Testament klinken er waarschuwingen tegen het verzamelen van bezit. De rijke zal niet gemakkelijk het koninkrijk binnengaan; je kunt niet God dienen én de mammon. Als je voor God verantwoording af moet leggen, wat heb je dan aan volle voorraadschuren? Voor God tellen andere zaken.

Wij leven in een tijd waarin er veel nadruk ligt op economische groei. Ons wordt voorgehouden dat veel consumeren goed is. Intussen gaat de steeds groeiende consumptie van het rijkere deel van de wereld wel ten koste van de aarde en haar bewoners. Minder spullen aanschaffen is nodig om de CO2-uitstoot te verminderen, het leven van dieren en planten te behouden, de aarde niet verder te vervuilen en daardoor ook om het leven van toekomstige generaties mogelijk te maken. Maar consuminderen is niet gemakkelijk. Overal worden we verleid door reclames en winkelen is een geliefde vrijetijdsbesteding. Het is verleidelijk om elke vage onrust of elk onbestemd verlangen om te zetten in een aankoop. Ongemerkt steek je veel tijd en energie in het kopen van spullen die je niet echt nodig hebt, waar je maar kort blij van wordt. En komt wat echt belangrijk is in het gedrang. (TvM)

Vragen: Waar ligt jouw hart, wat is jouw schat? Wanneer ben je rijk bij God?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons