Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

18. Sirach 42:25: Voor elkaar geschapen

Bijbeltekst(en)

25Het ene schepsel bevestigt hoe goed het andere is,

wie heeft ooit genoeg van zijn luister gezien?

Sirach 42:25NBV21Open in de Bijbel

Het boek Sirach behoort tot de Joodse wijsheidsliteratuur. Jezus Sirach is niet alleen een dichter, maar ook een wijsheidsleraar. Hij zoekt naar wijsheid en overdenkt de Thora, de wet van de Allerhoogste (Sirach 39:1).

In Sirach 42:15 begint een lange hymne over de wijsheid waarmee God de schepping heeft geformeerd. Met eerbied en grote verwondering spreekt de dichter over de schepping: alles wat God boetseerde, al het werk van zijn handen, zijn meesterwerken, die vast blijven staan tot in eeuwigheid (Sirach 42:21). De hele schepping ademt van Gods wijsheid. Het leven op aarde is één grote kringloop, waar alles wat leeft gemaakt is om elkaar te bevestigen. In vers 16 komen we het Griekse werkwoord stereo tegen dat ´sterk maken´ of ´verstevigen´ betekent. In de natuur herkent Jezus Sirach een enorme kracht: de kracht waarmee de zon de aarde verhit, de maan en de sterren die onvermoeibaar de hemel verlichten, de kracht van de zuidenwind en de noorderstorm, de kracht waarmee de kou de wereld verandert in een stille, witte pracht (Sirach 43:1-33). Hij is ervan onder de indruk. Wonderlijk is de macht van de schepping.

En de mensen? Zullen zij ooit leren om elkaar sterk te maken en tot zegen te zijn? Gods schepping is een lust voor het oog. Wie krijgt daar ooit genoeg van, van zoveel heerlijkheid, zoveel dat goed en mooi is? Wie weet leren wij het ooit om te zien hoe goed de ander is. Zalig is het werk van Gods handen! (JDP)

Vraag: Wat kunnen wij vandaag doen om de natuur en de mensen en dieren om ons heen sterk te maken?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons