Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

13. Jesaja 29:17-20: Nog slechts een korte tijd…

Bijbeltekst(en)

17Nog slechts een korte tijd,

dan zal de Libanon weer een boomgaard worden,

een boomgaard die is als een woud.

18Op die dag zullen doven kunnen horen

hoe uit een boek wordt voorgelezen,

en blinden zullen met eigen ogen zien,

bevrijd van donkerte en duisternis.

19Verdrukten zullen weer vreugde vinden in de HEER,

zwakken juichen om de Heilige van Israël.

20Want het is gedaan met de geweldenaar,

voorbij met de spotter.

Ieder die op onrecht zint, zal vergaan:

Jesaja 29:17-20NBV21Open in de Bijbel

In het Nieuwe Testament staat een belangrijke parallel met deze tekst: wanneer Jezus preekt in Nazaret (Lucas 4:17-19), leest Hij uit de boekrol van Jesaja een soortgelijke tekst (Jesaja 61:1-2) voor: ‘Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ Jezus speelt hier in op de verwachting van de messias  Maar laten we deze verwachting eens op de natuur en duurzaamheid betrekken. ‘Nog slechts een korte tijd’: die boomgaard, die komt er, maar wat doe jij in de tussentijd om die spoedig mogelijk te maken? Zo’n ‘boomgaard die is als een woud’, bestaat die slechts in verre herinneringen en toekomstdromen of dient hij zich nu aan – in jouw handelen? Doven, zijn dat misschien degenen die niet luisteren naar de stem van de ander? Blinden, zijn dat misschien degenen die niet kijken voorbij de eigen belangen en zelfgerichtheid? (KP)

Vragen: Hoe kan jouw plaats op aarde, jouw omgeving, weer een boomgaard worden? Wat is jouw bijdrage daaraan?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons