Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

7. Psalm 34:8-9: Gods goedheid genieten

Bijbeltekst(en)

8De engel van de HEER waakt

over wie Hem vrezen, en bevrijdt hen.

9Proef en geniet de goedheid van de HEER,

gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

Psalmen 34:8-9NBV21Open in de Bijbel

De goedheid van de HEER – wat betekent dat eigenlijk? Franciscus van Assisi zegt hierover: God is ‘al het goede, het hoogste goed, geheel het goede’. In zijn goedheid is Hij voor mensen barmhartig, trouw en rechtvaardig: ‘Gelukkig de mens die bij Hem schuilt.’ Van deze heerlijke eigenschappen, de deugden van God, kan de mens proeven en genieten als van een overvloedige maaltijd.

Ervaar jij – op haast zinnelijke wijze – zijn heerlijke goedheid, dan kun ook jij goed zijn en goed doen. Goed zijn, zoals God en zijn schepping. Goed doen, tegenover God en zijn schepping. Vertrouwen op God en het goede doen, zodat God ziet dat het goed is. Dan word ook jij voortreffelijk in het deugdzame van een goed mens: barmhartig, trouw, rechtvaardig, enzovoorts, opdat je leven geslaagd is voor God. ‘Mijd het kwade, doe wat goed is,’ opdat anderen jouw goedheid kunnen proeven en genieten. (KP)

Vragen: Op welke momenten proef en geniet jij van de goedheid van God? Wanneer proeven en genieten anderen van jouw goedheid?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons