Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

5. 1 Koningen 19:11-13: Wat doe je hier?

Bijbeltekst(en)

11‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor Mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar in die windvlaag bevond de HEER zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de HEER zich niet. 12Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de HEER zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem, die tegen hem zei: ‘Elia, wat doe je hier?’

1 Koningen 19:11-13NBV21Open in de Bijbel

Voordat Elia de grot uit komt en God ‘van buitenaf’ tot hem spreekt, is hij de grot in gegaan en heeft God ‘van binnenuit’ tot hem gesproken: ‘God richtte zich tot hem.’ Toen Hij zo tot Elia sprak en hem vroeg wat hij daar, in die grot, deed, antwoordde Elia: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor God.’

Nu God opnieuw tot hem spreekt en hem vraagt wat hij daar, voor die grot, doet, antwoordt Elia nog een keer: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor God.’

Ook jij kunt je, zowel in je binnenwereld als in de buitenwereld, met volle overgave inzetten voor God. Niet om Hem te zien, want Hij is niet in een grot, noch in een krachtige windvlaag, noch in een aardbeving, noch in een vuur. Maar wel om Hem te horen, daar waar Hij voorbijkomt en waar een krachtige windvlaag voor Hem uit gaat: in het gefluister van een zachte bries, in een stem die klinkt en die tot je spreekt: ‘Wat doe je hier?’ (KP)

Vragen: Ervaar jij God binnen in je of buiten je? Wat is jouw antwoord op Gods vraag: ‘Wat doe je hier?’

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons