Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een J

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Jaäkan 1 1 Kronieken 1:42
Jaäkoba 1 1 Kronieken 4:36
Jaäla 2 Ezra 2:56
Jaär 1 Psalmen 132:6
Jaäre-Oregim 1 2 Samuel 21:19
Jaäresja 1 1 Kronieken 8:27
Jaäsai 1 Ezra 10:37
Jaäsiël 2 1 Kronieken 11:47
Jaäzanja 4 2 Koningen 25:23
Jaäziahu 2 1 Kronieken 24:26
Jaäziël 1 1 Kronieken 15:18
Jabal 1 Genesis 4:20
Jabbok 7 Genesis 32:23
Jabes 30 Rechters 21:8
Jabin 8 Jozua 11:1
Jabne 1 2 Kronieken 26:6
Jabneël 2 Jozua 15:11
Jachasiël 1 1 Kronieken 7:13
Jachat 8 1 Kronieken 4:2
Jachaziël 6 1 Kronieken 12:5
Jachdiël 1 1 Kronieken 5:24
Jachdo 1 1 Kronieken 5:14
Jachin Jachiniet 9 Genesis 46:10
Jachleël Jachleëliet 3 Genesis 46:14
Jachmai 1 1 Kronieken 7:2
Jachseël Jachseëliet 3 Genesis 46:24
Jachzeja 1 Ezra 10:15
Jachzera 1 1 Kronieken 9:12
Jada 2 1 Kronieken 2:28
Jaddai 1 Ezra 10:43
Jaddua 3 Nehemia 10:22
Jadon 1 Nehemia 3:7
Jaël 8 Rechters 4:17
Jafet 15 Genesis 5:32 Judit 2:25
Jafia 5 Jozua 10:3
Jaflet Jafletiet 4 Jozua 16:3
Jafo 4 Jozua 19:46
Jagur 1 Jozua 15:21
Jahas 9 Numeri 21:23
Jaïr Jaïriet 18 Numeri 32:41 Ester (Grieks) A:1
Jaïrus 3 Marcus 5:22
Jakan 1 1 Kronieken 5:13
Jake 1 Spreuken 30:1
Jakim 2 1 Kronieken 8:19
Jakob Jakobsbron 429 Genesis 25:18 Tobit 4:12 Matteüs 1:2
Jakobus 44 Matteüs 4:21
Jalam 4 Genesis 36:5
Jalon 1 1 Kronieken 4:17
Jambres 2 2 Timoteüs 3:8
Jambriet 2 1 Makkabeeën 9:36
Jamin Jaminiet 7 Genesis 46:10
Jamlech 1 1 Kronieken 4:34
Jamnia 6 1 Makkabeeën 4:15
Janai 1 1 Kronieken 5:12
Jannai 1 Lucas 3:24
Jannes 2 2 Timoteüs 3:8
Janoach 2 Jozua 16:6
Janum 1 Jozua 15:53
Jara 2 1 Kronieken 9:42
Jarcha 1 1 Kronieken 2:34
Jari 2 2 Samuel 21:19
Jarib 3 1 Kronieken 4:24
Jarmut 7 Jozua 10:3
Jaroach 1 1 Kronieken 5:14
Jasen 3 2 Samuel 23:32
Jasib 2 Jozua 17:7
Jasobam 3 1 Kronieken 11:11
Jason 23 1 Makkabeeën 8:17 Handelingen 17:5
Jasub Jasubiet 4 Numeri 26:24
Jasubi-Lechem 1 1 Kronieken 4:22
Jatniël 1 1 Kronieken 26:2
Jattir 4 Jozua 15:48
Jawan 7 Genesis 10:2
Jazer 14 Numeri 21:32 1 Makkabeeën 5:8
Jaziz 1 1 Kronieken 27:31
Jeaterai 1 1 Kronieken 6:6
Jeberechjahu 1 Jesaja 8:2
Jebus Jebusiet 44 Genesis 10:16
Jechdejahu 2 1 Kronieken 24:20
Jechezkel 1 1 Kronieken 24:16
Jechia 1 1 Kronieken 15:24
Jechiël 16 1 Kronieken 15:18
Jechizkia 48 2 Kronieken 28:12
Jecholja 2 2 Koningen 15:2
Jechonja 15 1 Kronieken 3:16 Ester (Grieks) A:2 Matteüs 1:11
Jechubba 1 1 Kronieken 7:34
Jedaja 13 1 Kronieken 4:37
Jediaël 6 1 Kronieken 7:6
Jedida 1 2 Koningen 22:1
Jedidja 1 2 Samuel 12:25
Jedo 1 2 Kronieken 9:29
Jedutun 17 1 Kronieken 9:16
Jefta 25 Rechters 10:5 Hebreeën 11:32
Jefunne 16 Numeri 13:6 Sirach 46:7
Jegar-Sahaduta 1 Genesis 31:47
Jehallelel 2 1 Kronieken 4:16
Jehoadda 2 1 Kronieken 8:36
Jehoaddan 2 2 Koningen 14:2
Jehosabat 2 2 Kronieken 22:11
Jehoseba 1 2 Koningen 11:2
Jehu 78 1 Koningen 16:1
Jehud 1 Jozua 19:45
Jehuda 6 Jozua 19:34
Jehudi 4 Jeremia 36:14
Jehudit 1 Genesis 26:34
Jeïël 13 1 Kronieken 5:7
Jekabseël 1 Nehemia 11:25
Jekamam 2 1 Kronieken 23:19
Jekamja 3 1 Kronieken 2:41
Jekutiël 1 1 Kronieken 4:17
Jemima 1 Job 42:14
Jemnaä 1 Judit 2:28
Jemuel 2 Genesis 46:10
Jerach 2 Genesis 10:26
Jerachmeël Jerachmeëliet 10 1 Samuel 27:10
Jeramot 1 Ezra 10:29
Jered 7 Genesis 5:15 Lucas 3:37
Jeremai 1 Ezra 10:33
Jeremia 150 2 Kronieken 35:25 Sirach 49:1 Matteüs 2:17
Jeremot 6 1 Kronieken 7:8
Jeria 3 1 Kronieken 23:19
Jeribai 1 1 Kronieken 11:46
Jericho 75 Numeri 22:1 Judit 4:4 Matteüs 20:29
Jeriël 1 1 Kronieken 7:2
Jerimot 7 1 Kronieken 7:7
Jeriot 3 1 Kronieken 2:18
Jerobeam 104 1 Koningen 11:26 Tobit 1:5
Jerocham 10 1 Samuel 1:1
Jerubbaäl 13 Rechters 6:32
Jerubbeset 1 2 Samuel 11:21
Jeruel 1 2 Kronieken 20:16
Jerusa 2 2 Koningen 15:33
Jeruzalem Jeruzalemmer 1025 Jozua 10:1 Tobit 1:4 Matteüs 2:1
Jesaja 69 2 Koningen 19:2 Sirach 48:16 Matteüs 3:3
Jesana 1 2 Kronieken 13:19
Jesarela 1 1 Kronieken 25:14
Jesebab 1 1 Kronieken 24:13
Jeser 4 Genesis 46:24
Jesimiël 1 1 Kronieken 4:36
Jesimon 5 Numeri 21:20
Jesisai 1 1 Kronieken 5:14
Jesochaja 1 1 Kronieken 4:36
Jesochar 1 1 Kronieken 4:7
Jesua 31 1 Kronieken 24:11
Jesurun 6 Deuteronomium 32:15
Jeter 11 Rechters 8:20
Jetet 2 Genesis 36:40
Jetro 10 Exodus 3:1
Jetur 3 Genesis 25:15
Jeüel 1 1 Kronieken 9:6
Jeüs 10 Genesis 36:5
Jezanja 2 Jeremia 40:8
Jeziël 1 1 Kronieken 12:3
Jezus 1134 Sirach 50:27 Matteüs 1:1
JHWH 1 Exodus 3:14
Jibchar 3 2 Samuel 5:15
Jibleam 5 Jozua 17:11
Jibneja 1 1 Kronieken 9:8
Jibnia 1 1 Kronieken 9:8
Jibsam 1 1 Kronieken 7:2
Jidala 1 Jozua 19:15
Jidbas 1 1 Kronieken 4:3
Jiddo 1 1 Kronieken 27:21
Jidlaf 1 Genesis 22:22
Jifdeja 1 1 Kronieken 8:25
Jiftach 1 Jozua 15:43
Jiftach-El 2 Jozua 19:14
Jigal 3 Numeri 13:7
Jigdaljahu 1 Jeremia 35:4
Jimla 4 1 Koningen 22:8
Jimna 6 Genesis 46:17
Jimra 1 1 Kronieken 7:36
Jiria 2 Jeremia 37:13
Jirmeja 11 2 Koningen 23:31
Jiron 1 Jozua 19:38
Jirpeël 1 Jozua 18:27
Jisbach 1 1 Kronieken 4:17
Jisbak 2 Genesis 25:2
Jisbibenob 1 2 Samuel 21:16
Jishar Jishariet 13 Exodus 6:18
Jisi 5 1 Kronieken 2:31
Jiska 1 Genesis 11:29
Jisma 1 1 Kronieken 4:3
Jismachjahu 1 2 Kronieken 31:13
Jismaël 26 2 Koningen 25:23
Jismaja 2 1 Kronieken 12:4
Jismerai 1 1 Kronieken 8:18
Jispa 1 1 Kronieken 8:16
Jispan 1 1 Kronieken 8:22
Jisri Jisriet 2 Numeri 26:49
Jissia 7 1 Kronieken 7:3
Jiswa 2 Genesis 46:17
Jiswi Jiswiet 5 Genesis 46:17
Jitla 1 Jozua 19:42
Jitma 1 1 Kronieken 11:46
Jitnan 1 Jozua 15:23
Jitra 1 2 Samuel 17:25
Jitran 3 Genesis 36:26
Jitream 2 2 Samuel 3:5
Jizlia 1 1 Kronieken 8:18
Jizrach 1 1 Kronieken 27:8
Jizrachja 3 1 Kronieken 7:3
Jizreël Jizreëliet 49 Jozua 15:56
Jizzia 1 Ezra 10:25
Joab 143 1 Samuel 26:6
Joach 11 2 Koningen 18:18
Joachaz 27 2 Koningen 10:35
Joanan 1 Lucas 3:27
Joas 75 Rechters 6:11
Job 83 Genesis 46:13 Sirach 49:9 Jakobus 5:11
Jobab 9 Genesis 10:29
Jocha 2 1 Kronieken 8:16
Jochanan 31 2 Koningen 25:23
Jochebed 2 Exodus 6:20
Joda 1 Lucas 3:26
Jodai 1 1 Kronieken 2:47
Joëd 1 Nehemia 11:7
Joël 21 1 Samuel 8:2 Handelingen 2:16
Joëla 1 1 Kronieken 12:8
Joëzer 1 1 Kronieken 12:7
Jogboha 2 Numeri 32:34
Jogli 1 Numeri 34:22
Johanna 2 Lucas 8:3
Johannes 181 1 Makkabeeën 2:1 Matteüs 3:1
Jojachin 17 2 Koningen 24:6
Jojada 54 2 Samuel 8:18
Jojakim 54 2 Koningen 23:34 Judit 4:6
Jojarib 9 1 Kronieken 9:10 1 Makkabeeën 2:1
Jokdeam 1 Jozua 15:56
Jokim 1 1 Kronieken 4:22
Jokmeam 2 1 Koningen 4:12
Jokneam 3 Jozua 12:22
Joksan 4 Genesis 25:2
Joktan 6 Genesis 10:25
Jokteël 2 Jozua 15:38
Jona 29 2 Koningen 14:25 Matteüs 12:39
Jonadab 17 2 Samuel 13:3
Jonan 1 Lucas 3:30
Jonatan 242 Rechters 18:30 1 Makkabeeën 2:5
Jood Jodin; Joods 476 Nehemia 1:2 Tobit 11:17 Matteüs 2:2
Joppe 25 1 Makkabeeën 10:75 Handelingen 9:31
Jora 1 Ezra 2:18
Jorai 1 1 Kronieken 5:13
Joram 63 2 Samuel 8:10 Matteüs 1:8
Jordaan Jordaanoever; Jordaanvallei; Jordaanvlakte 223 Genesis 13:10 Judit 1:9 Matteüs 3:5
Jorim 1 Lucas 3:29
Jorkoam 1 1 Kronieken 2:44
Josa 1 1 Kronieken 4:34
Josadak 13 1 Kronieken 5:40 Sirach 49:12
Josafat 90 2 Samuel 8:16 Matteüs 1:8
Josawja 1 1 Kronieken 11:46
Josbekasa 2 1 Kronieken 25:4
Joseb 1 2 Samuel 23:8
Josech 1 Lucas 3:26
Josef 21 Numeri 13:7 Judit 8:1 Matteüs 13:55
Josefus 5 1 Makkabeeën 5:18
Joses 3 Marcus 6:3
Josia 62 1 Koningen 13:2 Sirach 49:1 Matteüs 1:10
Josibja 1 1 Kronieken 4:35
Josifja 1 Ezra 8:10
Josua 3 1 Samuel 6:14
Jotam 29 Rechters 9:5 Matteüs 1:9
Jotba 1 2 Koningen 21:19
Jotbata 3 Numeri 33:33
Jozabad 15 2 Koningen 12:22
Jozachar 2 2 Koningen 12:22
Jozef Jozefpoort 256 Genesis 30:24 Sirach 49:13 Matteüs 1:16
Jozua 231 Exodus 17:9 Sirach 46:1 Lucas 3:29
Jubal 1 Genesis 4:21
Juchal 2 Jeremia 37:3
Juda Judapoort 799 Genesis 29:35 Ester (Grieks) A:2 Matteüs 1:2
Judas 210 1 Makkabeeën 2:4 Matteüs 10:4
Judea Judeeër 236 Tobit 1:18 Matteüs 2:1
Judees 20 1 Koningen 1:9 Judit 14:7
Judit 48 Judit 8:1
Julia 1 Romeinen 16:15
Julius 2 Handelingen 27:1
Junia 1 Romeinen 16:7
Jusab-Chesed 1 1 Kronieken 3:20
Justus 3 Handelingen 1:23
Jutta 2 Jozua 15:55
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons