Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelzondag 28 januari

Jaarlijks organiseert het NBG een Bijbelzondag. Een zondag om elkaar te inspireren om de Bijbel open te doen, en de verhalen met ons eigen leven te verbinden. Want de Bijbel staat vol verhalen die ons hoop en richting geven. Onze hoop is dat door Bijbelzondag mensen gemotiveerd raken om ook thuis de Bijbel (weer) open te doen.

Het thema van deze Bijbelzondag is ‘Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat’ (Psalm 113:3, NBV21). Met dit thema staan we erbij stil dat over de hele wereld mensen Gods naam loven. Van waar de zon opkomt tot waar zij weer ondergaat, zijn er mensen die de Bijbel lezen en zich willen laten inspireren door Gods Woord. Via de Bijbel staan we met hen in verbinding.

Waarom verdient God lof? Dat blijkt onder andere uit het laatste deel van Psalm 113:

7Hij verheft uit het stof wie berooid is,

uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert.

Psalmen 113:7NBV21Open in de Bijbel

Juist ook in dit jaar, waarin slavernij op veel verschillende manieren herdacht wordt, komen die woorden dichtbij.

Materialen Bijbelzondag

Rond het thema hebben we diverse materialen ontwikkeld:

– een dienstschets (voor de voorganger)
– suggesties om tijdens of na de kerkdienst met het thema aan de slag te gaan
– een speciale editie van Bijbel Basics rond Psalm 8
– collectemateriaal om voor het werk van het NBG te collecteren

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons