Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbel en duurzaamheid

Thema’s zoals klimaatverandering, biodiversiteit en duurzaamheid houden veel mensen bezig. Wat zegt de Bijbel over de natuur en het leven op aarde? Kan ‘groene exegese’ leiden tot nieuwe inzichten die helpen bij de grote vragen van vandaag?

Op deze pagina vind je informatie over wat het NBG kerken biedt om met deze thematiek aan de slag te gaan, zoals het boekje ‘Bijbel en duurzaamheid: inspiratie voor een groene levensstijl’ voor kringen, webinars voor voorgangers, diverse verdiepende artikelen rond het thema duurzaamheid, en een leesplan voor 21 dagen Bijbelse inspiratie. 

Nieuw boek van Matthijs de Jong en Cor Hoogerwerf

Aan welke kant staat de Bijbel in het debat over duurzaamheid en ecologisch bewustzijn? Dit boek laat zien dat de Bijbel op dit actuele onderwerp veel te bieden heeft, vooral wat betreft onze levenshouding en de plek die de mens inneemt in de schepping. Veel Bijbelse onderwerpen worden uitgediept:

  • de schepping
  • de sabbat
  • het beloofde land
  • het ideaal van recht en gerechtigheid
  • de plaats van de mens in de wereld
  • het koninkrijk van God
  • de macht van het geld
  • de redding van de wereld en de nieuwe aarde

Webinar Groene exegese

In de webinars belichten Bijbelwetenschappers en gastsprekers wat de Bijbel zegt over de natuur en het leven op aarde. Leidt “groene exegese” tot nieuwe inzichten? En hoe kunnen groene thema’s samen met de gemeente worden opgepakt.

Leesplan Groene Bijbelteksten

30 Bijbelteksten die verwonderen, verdiepen en inspireren.

Laat je meenemen langs de groene draad door de hele Bijbel, door ‘groene’ theologen Trees van Montfoort, Krijn Pansters en Jannica De Prenter.

Overige artikelen

In het najaarsnummer van ons vakblad ‘Met Andere Woorden’ (2022) stonden verschillende artikelen over het thema duurzaamheid.

Inspiratie voor een groene levensstijl

Dit boekje bevat een Bijbelstudie voor kringen, een Bijbelleesplan voor persoonlijk gebruik en materiaal voor kinderen. Achterin staan tips voor duurzaam leven en een handleiding voor een groene wandeling-met-de-Bijbel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons