Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Slavernij en vrijheid

In 2023 herdenken we dat er 150 jaar geleden een einde kwam aan slavernij. Kerken vroegen het NBG om materiaal te ontwikkelen om vanuit de Bijbel stil te staan bij slavernij, en het Bijbelse perspectief van vrijheid voor alle mensen.

Op deze pagina vind je informatie over wat het NBG kerken biedt om met deze thematiek aan de slag te gaan, zoals het boekje ‘Geroepen om vrij te zijn. Bijbelstudies over slavernij en vrijheid’ voor gebruik in de kerk en thuis, webinars voor voorgangers, en een leesplan voor 14 dagen Bijbelse inspiratie.

Webinarserie Geroepen om vrij te zijn

Tussen 30 oktober en 13 november bieden we een serie webinars over slavernij en de greep van het geld in Bijbels perspectief. De aanleiding is 2023 als herdenkingsjaar van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Daarnaast biedt deze serie een vervolg op de serie ‘groene exegese’ van najaar 2022.

Longread: Slavernij en bevrijding – de Exodus als tegenverhaal

Volgens de Britse rabbijn Jonathan Sacks staat de Thora weliswaar slavernij toe, maar bereidt ze tegelijkertijd de weg voor de uiteindelijke afschaffing ervan. Klopt dat, of stel je zo de Bijbel iets mooier voor dan die werkelijk is?

In deze longread, een drieluik, gaat Matthijs de Jong dieper in op het boek Exodus om tot een antwoord op deze vraag te komen.

  • Deel 1 kijkt hoe het boek Exodus in elkaar zit en laat zien hoe, in het boek Exodus, de Israëlieten van slavendienst in Egypte overgaan naar de verbondsdienst voor God.
  • Deel 2 bespreekt de wetten in Exodus, Leviticus en Deuteronomium over slaven en slavernij.
  • Deel 3 behandelt de de rol die de sabbat speelt in het bevrijdende perspectief van de Bijbel.   

Leesplan Vrijheid

In de Bijbel is vrijheid een centraal thema. Steeds weer laat God zich zien als degene die mensen bevrijdt, van onderdrukking en onrecht, en ook van schuld en angst. Maar ook lezen we dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is, en dat leven in vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Met dit leesplan kun je je verdiepen in de vraag wat vrijheid in de Bijbel betekent.

Geroepen om vrij te zijn

Geroepen om vrij te zijn

We hebben een boekje gemaakt met daarin verschillende Bijbelverhalen waarin het gaat over slavernij, én over vrijheid. Om kerken en Bijbellezers te helpen om grip te krijgen op slavernij in de Bijbel, en te lezen en leren over het Bijbels perspectief van vrijheid voor alle mensen.

Gerelateerde berichten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons