Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een M

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Maächa Maächatiet 29 Genesis 22:24
Maädai 1 Ezra 10:34
Maädja 1 Nehemia 12:5
Maäfa 2 1 Makkabeeën 5:35
Maäi 1 Nehemia 12:36
Maärat 1 Jozua 15:59
Maäs 1 1 Kronieken 2:27
Maäseja 23 1 Kronieken 15:18
Maät 1 Lucas 3:26
Maäzja 2 1 Kronieken 24:18
Macedonië Macedoniër; Macedonisch 37 Ester (Grieks) e:10 Handelingen 16:9
Machalat 2 Genesis 28:9
Machaleb 2 Jozua 19:29
Machanaïm 17 Genesis 32:3
Machane-Dan 3 Rechters 18:12
Machat 3 1 Kronieken 6:20
Machawim 1 1 Kronieken 11:46
Machaziot 2 1 Kronieken 25:4
Machbannai 1 1 Kronieken 12:14
Machbena 1 1 Kronieken 2:49
Machi 1 Numeri 13:15
Machir Machiriet 24 Genesis 50:23
Machla 5 Numeri 26:33
Machli Machliet 14 Exodus 6:19
Machlon 4 Ruth 1:2
Machnadbai 1 Ezra 10:40
Machol 1 1 Koningen 5:11
Machpela 6 Genesis 23:9
Machseja 3 Jeremia 32:12 Baruch 1:1
Madai 2 Genesis 10:2
Madmanna 2 Jozua 15:31
Madmen 1 Jeremia 48:2
Madmena 1 Jesaja 10:31
Madon 2 Jozua 11:1
Magadan 1 Matteüs 15:39
Magbis 1 Ezra 2:30
Magdala 12 Matteüs 27:56
Magdiël 2 Genesis 36:43
Magog 5 Genesis 10:2 Openbaring 20:8
Magor-Missabib 3 Jeremia 20:3
Magpias 1 Nehemia 10:21
Mahalalel 7 Genesis 5:12 Lucas 3:37
Maharai 3 2 Samuel 23:28
Makas 1 1 Koningen 4:9
Maked 2 1 Makkabeeën 5:26
Makhelot 2 Numeri 33:25
Makkabeeër 19 1 Makkabeeën 5:34
Makkabeüs 11 1 Makkabeeën 2:4
Makkeda 8 Jozua 10:10
Makron 1 2 Makkabeeën 10:12
Malchus 1 Johannes 18:10
Maleachi 1 Maleachi 1:1
Malesear 1 Ester (Grieks) 1:14
Malkam 1 1 Kronieken 8:8
Malkia 16 1 Kronieken 6:25
Malkiël Malkiëliet 4 Genesis 46:17
Malkiram 1 1 Kronieken 3:18
Malkisua 5 1 Samuel 14:49
Malloti 2 1 Kronieken 25:4
Malluch 6 1 Kronieken 6:29
Mallus 1 2 Makkabeeën 4:30
Malta Maltezer 4 Handelingen 28:1
Mamre 11 Genesis 13:18
Manachat 5 Genesis 36:23
Manaën 1 Handelingen 13:1
Manasse Manassiet 165 Genesis 41:51 Judit 8:2 Matteüs 1:10
Manius 1 2 Makkabeeën 11:34
Manoach 12 Rechters 13:2
Maoch 1 1 Samuel 27:2
Maon Maoniet 7 Jozua 15:55
Mara 8 Exodus 15:23
Marala 1 Jozua 19:11
Marcus 8 Handelingen 12:12
Marduk 1 Jeremia 50:2
Maresa 10 Jozua 15:44 1 Makkabeeën 5:66
Maria 59 Matteüs 1:16
Marmasim 1 Ester (Grieks) 9:9
Marot 1 Micha 1:12
Marsena 1 Ester 1:14
Marta 13 Lucas 10:38
Mas 1 Genesis 10:23
Masai 1 1 Kronieken 9:12
Masal 1 1 Kronieken 6:59
Masala 1 1 Makkabeeën 5:35
Masreka 2 Genesis 36:36
Massa 8 Genesis 25:14
Matred 2 Genesis 36:39
Matri 1 1 Samuel 10:21
Mattan 5 2 Koningen 11:18 Matteüs 1:15
Mattana 2 Numeri 21:18
Mattanja 15 2 Koningen 24:17
Mattat 2 Lucas 3:24
Mattatias 18 1 Makkabeeën 2:1 Lucas 3:25
Mattatta 2 Ezra 10:33 Lucas 3:31
Mattenai 3 Ezra 10:33
Matteüs 11 Matteüs 9:9
Mattias 2 Handelingen 1:23
Mattitja 8 1 Kronieken 9:31
Mebunnai 1 2 Samuel 23:27
Mechera 1 1 Kronieken 11:36
Mechida 2 Ezra 2:52
Mechir 1 1 Kronieken 4:11
Mechola 2 1 Samuel 18:19
Mechona 1 Nehemia 11:28
Mechujaël 2 Genesis 4:18
Medad 2 Numeri 11:26
Medan 2 Genesis 25:2
Medeba 6 Numeri 21:30 1 Makkabeeën 9:36
Medië Mediër; Medisch 54 2 Koningen 17:6 Tobit 1:14
Mefaät 4 Jozua 13:18
Mefiboset 15 2 Samuel 4:4
Megiddo 12 Jozua 12:21
Me-Hajjarkon 1 Jozua 19:46
Mehetabel 3 Genesis 36:39
Mehuman 1 Ester 1:10
Melatja 1 Nehemia 3:7
Melchi 2 Lucas 3:24
Melchiël 1 Judit 6:15
Melchisedek 14 Genesis 14:18 Hebreeën 5:6
Melea 1 Lucas 3:31
Melech 2 1 Kronieken 8:35
Melichu 1 Nehemia 12:14
Mella 1 1 Makkabeeën 5:35
Memfis 9 Jesaja 19:13 Judit 1:10
Memmius 1 2 Makkabeeën 11:34
Memuchan 5 Ester 1:14 Ester (Grieks) 1:16
Menachem 7 2 Koningen 15:14
Me-Neftoach 2 Jozua 15:9
Menelaüs 21 2 Makkabeeën 4:22
Menesteus 2 2 Makkabeeën 4:4
Menna 1 Lucas 3:31
Menuchot 1 1 Kronieken 2:52
Meonotai 1 1 Kronieken 4:14
Merab 5 1 Samuel 14:49
Meraja 1 Nehemia 12:12
Merajot 7 1 Kronieken 5:32
Merari Merariet 42 Genesis 46:11 Judit 8:1
Merataïm 1 Jeremia 50:21
Mered 2 1 Kronieken 4:17
Meremot 6 Ezra 8:33
Meres 1 Ester 1:14
Meriba 10 Exodus 17:7
Meribat-Kades 4 Numeri 27:14
Meribbaäl 4 1 Kronieken 8:34
Merodach-Baladan 1 Jesaja 39:1
Merom 2 Jozua 11:5
Meronot 2 1 Kronieken 27:30
Meroz 1 Rechters 5:23
Merran 1 Baruch 3:23
Mesa 4 Genesis 10:30
Mesach 16 Daniël 1:7 Toevoegingen aan Daniël A:1
Mesalot 1 1 Makkabeeën 9:2
Mesech 8 Genesis 10:2
Mesech-Tubal 1 Ezechiël 32:26
Meselemja 4 1 Kronieken 9:21
Mesezabel 3 Nehemia 3:4
Mesillemit 1 1 Kronieken 9:12
Mesillemot 2 2 Kronieken 28:12
Mesobab 1 1 Kronieken 4:34
Mesopotamië 6 Judit 2:24 Handelingen 2:9
Mesullam 25 2 Koningen 22:3
Mesullemet 1 2 Koningen 21:19
Meten 1 1 Kronieken 11:43
Metusaël 2 Genesis 4:18
Metuselach 6 Genesis 5:21 Lucas 3:37
Meüniet 3 2 Kronieken 20:1
Meünim 2 Ezra 2:50
Me-Zahab 2 Genesis 36:39
Miamin 4 1 Kronieken 24:9
Mibchar 1 1 Kronieken 11:38
Mibsam 3 Genesis 25:13
Mibsar 2 Genesis 36:42
Micha 74 Rechters 17:1 Judit 6:15
Michaël 15 Numeri 13:13 Judas 1:9
Michal 19 1 Samuel 14:49
Michmas 12 1 Samuel 13:2 1 Makkabeeën 9:73
Michmetat 2 Jozua 16:6
Michri 1 1 Kronieken 9:8
Middin 1 Jozua 15:61
Midjan Midjaniet; Midjanitisch 75 Genesis 25:2 Handelingen 7:29
Migdal-Eder 1 Genesis 35:21
Migdal-El 1 Jozua 19:38
Migdal-Gad 1 Jozua 15:37
Migdal-Sichem 3 Rechters 9:46
Migdol 6 Exodus 14:2
Migron 2 1 Samuel 14:2
Miklot 4 1 Kronieken 8:32
Miknejahu 2 1 Kronieken 15:18
Milalai 1 Nehemia 12:36
Milete 3 Handelingen 20:15
Milka 11 Genesis 11:29
Milkom 9 1 Koningen 11:5
Millobolwerk 6 2 Samuel 5:9
Minjamin 3 2 Kronieken 31:15
Minni 1 Jeremia 51:27
Minnit 1 Rechters 11:33
Mirjam 16 Exodus 15:20
Mirma 1 1 Kronieken 8:10
Misaël 11 Exodus 6:22 Toevoegingen aan Daniël A:1
Misal 2 Jozua 19:26
Misam 1 1 Kronieken 8:12
Misar 1 Psalmen 42:7
Misgab 1 Jeremia 48:1
Misma 5 Genesis 25:14
Mismanna 1 1 Kronieken 12:11
Mispa 43 Genesis 31:49 1 Makkabeeën 3:46
Mispar 1 Ezra 2:1
Mispe Mispevallei 3 Jozua 11:8
Misperet 1 Nehemia 7:6
Misra 1 1 Kronieken 2:53
Misraïm 4 Genesis 10:6
Misrefot-Maïm 2 Jozua 11:8
Mitka 2 Numeri 33:28
Mitredat 2 Ezra 1:8
Mitylene 1 Handelingen 20:14
Mizza 3 Genesis 36:13
Mnason 1 Handelingen 21:16
Moab Moabiet; Moabitisch 204 Genesis 19:36 Judit 1:12
Moadja 1 Nehemia 12:17
Mochmur 1 Judit 7:18
Modeïn 9 1 Makkabeeën 2:1
Molada 4 Jozua 15:26
Molechet 1 1 Kronieken 7:18
Molid 1 1 Kronieken 2:29
Moloch 11 Leviticus 18:21 Handelingen 7:43
Mordechai 137 Ezra 2:1 Ester (Grieks) A:1
More 3 Genesis 12:6
Moreset 2 Jeremia 26:18
Moreset-Gat 1 Micha 1:14
Moria 2 Genesis 22:2
Mosa 6 Jozua 18:26
Mosera 1 Deuteronomium 10:6
Moserot 2 Numeri 33:30
Mozes 868 Exodus 2:1 Tobit 1:8 Matteüs 8:4
Muppim 1 Genesis 46:21
Musi Musiet 10 Exodus 6:19
Myndus 1 1 Makkabeeën 15:23
Myra 1 Handelingen 27:5
Mysië Mysisch 3 Handelingen 16:7
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons