Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een H

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Habakuk 6 Habakuk 1:1 Toevoegingen aan Daniël C:33
Hachirot 1 Numeri 33:8
Hadad 12 Genesis 36:35
Hadadezer 19 2 Samuel 8:3
Hadad-Rimmon 1 Zacharia 12:11
Hadar 1 Genesis 36:39
Hadassa 1 Ester 2:7
Hadoram 4 Genesis 10:27
Haëzelrots 1 1 Samuel 20:19
Hagar 17 Genesis 16:1 Galaten 4:24
Haggai 11 Ezra 5:1
Hagri Hagriet; Hagritisch 4 1 Kronieken 5:10
Hakkatan 1 Ezra 8:12
Hakkos 6 1 Kronieken 24:10 1 Makkabeeën 8:17
Halikarnassus 1 1 Makkabeeën 15:23
Halloches 2 Nehemia 3:12
Ham 1 Genesis 14:5
Haman 104 Ester 3:1 Ester (Grieks) A:17
Hamat Hamatiet 28 Genesis 10:18 1 Makkabeeën 12:25
Hamat-Soba 1 2 Kronieken 8:3
Hammedata 11 Ester 3:1 Ester (Grieks) A:17
Hanna 19 1 Samuel 1:1 Lucas 2:36
Happisses 1 1 Kronieken 24:15
Hara 1 1 Kronieken 5:25
Haran 6 Genesis 11:26
Harar 5 2 Samuel 23:11
Har-Cheres 1 Rechters 1:35
Haribla 1 Numeri 34:11
Harmagedon 1 Openbaring 16:16
Harmon 1 Amos 4:3
Haroë 1 1 Kronieken 2:52
Haror 1 1 Kronieken 11:27
Harum 1 1 Kronieken 4:8
Hasem 3 1 Kronieken 11:34
Hasor 13 Jozua 11:1 Tobit 1:2
Hasselelponi 1 1 Kronieken 4:3
Hassenua 2 1 Kronieken 9:7
Hassobeba 1 1 Kronieken 4:8
Hatach 5 Ester 4:5
Hauran 2 Ezechiël 47:16
Hazaël 25 1 Koningen 19:15
Hebreeër Hebreeën 26 Genesis 14:13 2 Korintiërs 11:22
Hebreeuws 140 Genesis 2:5 Judit 10:12 Johannes 5:2
Hebron Hebronvallei 67 Genesis 13:18 1 Makkabeeën 5:65
Hegai 3 Ester 2:3
Hegemonides 1 2 Makkabeeën 13:24
Helem 1 1 Kronieken 7:35
Heliodorus 13 2 Makkabeeën 3:7
Heliopolis 5 Genesis 41:45
Helkia 1 Judit 8:1
Hemam 1 Genesis 36:22
Heman 17 1 Koningen 5:11
Hena 3 2 Koningen 18:34
Henoch 16 Genesis 4:17 Sirach 44:15 Lucas 3:37
Herakles 2 2 Makkabeeën 4:19
Hermas 1 Romeinen 16:14
Hermes 2 Handelingen 14:12
Hermogenes 1 2 Timoteüs 1:15
Hermon Hermongebergte; Hermonmassief 15 Deuteronomium 3:8 Sirach 24:13
Herodes 45 Matteüs 2:1
Herodias 8 Matteüs 14:3
Herodion 1 Romeinen 16:11
Hesli 1 Lucas 3:25
Hethiet Hethitisch 54 Genesis 15:20
Hiddai 1 2 Samuel 23:30
Hiërapolis 1 Kolossenzen 4:13
Hiëronymus 1 2 Makkabeeën 12:2
Hillel 1 Rechters 12:13
Hinnomdal 12 Jozua 15:8
Hizkia 89 2 Koningen 16:20 Sirach 48:16 Matteüs 1:9
Hod 1 1 Kronieken 7:37
Hodawja 4 1 Kronieken 3:24
Hodewa 1 Nehemia 7:43
Hodia 6 1 Kronieken 4:19
Hoham 1 Jozua 10:3
Holofernes 56 Judit 2:4
Homam 1 1 Kronieken 1:39
Hoog-Bet-Choron 3 Jozua 16:5
Hor 8 Numeri 20:22
Horam 1 Jozua 10:33
Horeb 20 Exodus 3:1 Sirach 48:7
Hosaäja 2 Jeremia 42:1
Hosaja 1 Nehemia 12:32
Hosama 1 1 Kronieken 3:18
Hosea 22 Numeri 13:8 Romeinen 9:25
Hotir 2 1 Kronieken 25:4
Hydaspes 1 Judit 1:6
Hymeneüs 2 1 Timoteüs 1:20
Hyrkanus 1 2 Makkabeeën 3:11
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons