Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een A

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Aäron 368 Exodus 4:14 Tobit 1:7 Lucas 1:5
Abaddon 1 Openbaring 9:11
Abagta 1 Ester 1:10
Abana 1 2 Koningen 5:12
Abarim Abarimgebergte 5 Numeri 27:12
Abataza 1 Ester (Grieks) 1:10
Abda 2 1 Koningen 4:6
Abdi 3 1 Kronieken 6:29
Abdiël 2 1 Kronieken 5:15
Abdon 10 Jozua 19:28
Abednego 16 Daniël 1:7 Toevoegingen aan Daniël A:1
Abel 16 Genesis 4:2 Matteüs 23:35
Abel-Bet-Maächa 4 2 Samuel 20:14
Abel-Hassittim 1 Numeri 33:49
Abel-Keramim 1 Rechters 11:33
Abel-Maïm 1 2 Kronieken 16:4
Abel-Mechola 3 Rechters 7:22
Abel-Misraïm 1 Genesis 50:11
Abi 1 2 Koningen 18:2
Abia 29 1 Samuel 8:2 Matteüs 1:7
Abialbon 1 2 Samuel 23:31
Abiam 6 1 Koningen 14:31
Abiasaf 1 Exodus 6:24
Abichaïl 4 Numeri 3:35
Abida 2 Genesis 25:4
Abidan 5 Numeri 1:11
Abiël 3 1 Samuel 9:1
Abiëzer 10 Jozua 17:2
Abigaïl 17 1 Samuel 25:1
Abigal 1 2 Samuel 17:25
Abihaïl 2 1 Kronieken 2:29
Abihu 12 Exodus 6:23
Abihud 1 1 Kronieken 8:3
Abilene 1 Lucas 3:1
Abimaël 2 Genesis 10:28
Abimelech 68 Genesis 20:1
Abinadab 16 1 Samuel 7:1
Abinoam 3 Rechters 4:6
Abiram 12 Numeri 16:1 Sirach 45:18
Abisag 5 1 Koningen 1:3
Abisai 20 1 Samuel 26:6
Abisalom 2 1 Koningen 15:2
Abisua 5 1 Kronieken 5:30
Abisur 2 1 Kronieken 2:28
Abital 2 2 Samuel 3:4
Abitub 1 1 Kronieken 8:11
Abiud 2 Matteüs 1:13
Abjatar 31 1 Samuel 22:20 Marcus 2:26
Abner 59 1 Samuel 14:50
Abraham 262 Genesis 17:5 Tobit 4:12 Matteüs 1:1
Abram 69 Genesis 11:9
Abrona 3 Numeri 33:34 Judit 2:24
Absai 5 1 Kronieken 2:16
Absalom 105 2 Samuel 3:3 1 Makkabeeën 11:70
Abubus 2 1 Makkabeeën 16:11
Achab 95 1 Koningen 16:28
Achaïkus 1 1 Korintiërs 16:17
Achaje 10 Handelingen 18:12
Achan 8 Jozua 7:1
Achar 1 1 Kronieken 2:7
Acharchel 1 1 Kronieken 4:8
Achasbai 1 2 Samuel 23:34
Achastar 1 1 Kronieken 4:6
Achaz 41 2 Koningen 15:38 Matteüs 1:9
Achazja 49 1 Koningen 22:40
Achban 1 1 Kronieken 2:29
Achbor 7 Genesis 36:38
Acher 1 1 Kronieken 7:12
Achi 2 1 Kronieken 5:15
Achia 27 1 Samuel 14:3
Achiam 4 2 Samuel 23:32
Achichud 1 1 Kronieken 8:7
Achiëzer 6 Numeri 1:12
Achihud 1 Numeri 34:27
Achikam 15 2 Koningen 22:12
Achikar 10 Tobit 1:21
Achilud 5 2 Samuel 8:16
Achim 2 Matteüs 1:14
Achimaäs 18 1 Samuel 14:50
Achiman 4 Numeri 13:22
Achimelech 19 1 Samuel 21:1
Achimot 1 1 Kronieken 6:10
Achinadab 1 1 Koningen 4:14
Achinoam 7 1 Samuel 14:50
Achio 10 2 Samuel 6:3
Achior 15 Judit 5:1
Achira 5 Numeri 1:15
Achiram Achiramiet 2 Numeri 26:38
Achis 19 1 Samuel 21:11
Achisachar 1 1 Kronieken 7:10
Achisamach 3 Exodus 31:6
Achisar 1 1 Koningen 4:6
Achitofel 20 2 Samuel 15:12
Achitub 16 1 Samuel 14:3
Achjan 1 1 Kronieken 7:19
Achlab 1 Rechters 1:31
Achlai 2 1 Kronieken 2:31
Achoach 6 2 Samuel 23:9
Achordal 6 Jozua 7:24
Achrach 1 1 Kronieken 8:1
Achrateüs 3 Ester (Grieks) 4:5
Achsa 7 Jozua 15:16
Achsaf 3 Jozua 11:1
Achumai 1 1 Kronieken 4:2
Achuzzam 1 1 Kronieken 4:6
Achuzzat 1 Genesis 26:26
Achzai 1 Nehemia 11:13
Achzib 4 Jozua 15:44
Ada 8 Genesis 4:19
Adada 1 Jozua 15:22
Adaja 9 2 Koningen 22:1
Adalja 1 Ester 9:8
Adam 31 Genesis 4:1 Tobit 8:6 Lucas 3:38
Adama 1 Jozua 19:36
Adami-Nekeb 1 Jozua 19:33
Adasa 2 1 Makkabeeën 7:40
Adbeël 2 Genesis 25:13
Addan 1 Ezra 2:59
Addar 2 Jozua 15:3
Addi 1 Lucas 3:28
Addon 1 Nehemia 7:61
Adiël 3 1 Kronieken 4:36
Adin 4 Ezra 2:15
Adina 1 1 Kronieken 11:42
Adino 1 2 Samuel 23:8
Aditaïm 1 Jozua 15:36
Adlai 1 1 Kronieken 27:29
Adma 5 Genesis 10:19
Admata 1 Ester 1:14
Admin 1 Lucas 3:33
Adna 3 2 Kronieken 17:14
Adnach 1 1 Kronieken 12:21
Adonia 28 2 Samuel 3:4
Adonibezek 3 Rechters 1:5
Adonikam 3 Ezra 2:13
Adoniram 3 1 Koningen 4:6
Adonisedek 2 Jozua 10:1
Adora 1 1 Makkabeeën 13:20
Adoraïm 1 2 Kronieken 11:9
Adoram 1 2 Samuel 20:24
Adrammelech 3 2 Koningen 17:31
Adramyttium 1 Handelingen 27:2
Adriatische Zee 1 Handelingen 27:27
Adriël 2 1 Samuel 18:19
Aduel 1 Tobit 1:1
Adullam 12 Genesis 38:1 2 Makkabeeën 12:38
Adummimpas 2 Jozua 15:7
Afek 9 Jozua 12:18
Afeka 1 Jozua 15:53
Affus 1 1 Makkabeeën 2:5
Afiach 1 1 Samuel 9:1
Agabus 2 Handelingen 11:28
Agag 12 Numeri 24:7
Age 1 2 Samuel 23:11
Agrippa 13 Handelingen 25:12
Agur 2 Spreuken 30:1
Ahasveros 29 Ester 1:1
Ahawa Ahawakanaal 3 Ezra 8:15
Ai 42 Genesis 12:8
Aïn 5 Numeri 34:11
Ajefim 1 2 Samuel 16:14
Ajja 6 Genesis 36:24
Ajjalon 10 Jozua 10:12
Ajjat 1 Jesaja 10:28
Akan 1 Genesis 36:27
Akeldama 1 Handelingen 1:19
Akiton 1 Judit 8:1
Akkad 1 Genesis 10:10
Akkaron 1 1 Makkabeeën 10:89
Akko 3 Jozua 19:30
Akkub 8 1 Kronieken 3:24
Akrabattene 1 1 Makkabeeën 5:3
Alasia 1 Ezechiël 27:7
Alema 2 1 Makkabeeën 5:26
Alemet 4 1 Kronieken 6:45
Alexander 36 1 Makkabeeën 1:1 Marcus 15:21
Alexandrië 4 Handelingen 6:9
Alfeüs 5 Matteüs 10:3
Alja 1 1 Kronieken 1:51
Aljan 1 1 Kronieken 1:40
Alkimus 16 1 Makkabeeën 7:5
Allammelech 1 Jozua 19:26
Allon 1 1 Kronieken 4:37
Almodad 2 Genesis 10:26
Almon 1 Jozua 21:18
Almon-Diblataïm 2 Numeri 33:46
Alot 1 1 Koningen 4:16
Alus 2 Numeri 33:13
Alwa 1 Genesis 36:40
Alwan 1 Genesis 36:23
Amad 1 Jozua 19:26
Amal 1 1 Kronieken 7:35
Amalek Amalekiet 54 Genesis 14:7
Amam 1 Jozua 15:26
Amana 1 Hooglied 4:8
Amarja 16 1 Kronieken 5:33
Amasa 17 2 Samuel 17:25
Amasai 5 1 Kronieken 6:10
Amasja 48 2 Koningen 12:22
Amassai 1 Nehemia 11:13
Amfipolis 1 Handelingen 17:1
Ami 1 Ezra 2:57
Amittai 2 2 Koningen 14:25
Amma 1 2 Samuel 2:24
Ammi 3 Hosea 2:3
Ammichur 1 2 Samuel 13:37
Ammiël 5 Numeri 13:12
Ammihud 9 Numeri 1:10
Amminadab 20 Exodus 6:23 Ester (Grieks) 2:7 Matteüs 1:4
Ammisaddai 5 Numeri 1:12
Ammizabad 1 1 Kronieken 27:6
Ammon Ammoniet; Ammonitisch 141 Deuteronomium 2:20 Judit 1:12
Amnon 27 2 Samuel 3:2
Amok 2 Nehemia 12:7
Amon 19 1 Koningen 22:26
Amoriet Amoritisch 90 Genesis 10:16
Amos 23 2 Koningen 19:2 Tobit 2:6 Matteüs 1:10
Ampliatus 1 Romeinen 16:8
Amrafel 2 Genesis 14:1
Amram Amramiet 16 Exodus 6:18
Amsi 2 1 Kronieken 6:31
Ana 11 Genesis 36:2
Anab 2 Jozua 11:21
Anacharat 1 Jozua 19:19
Anaël 1 Tobit 1:21
Anaja 2 Nehemia 8:4
Anamiet 2 Genesis 10:13
Anammelech 1 2 Koningen 17:31
Anan 1 Nehemia 10:27
Anani 1 1 Kronieken 3:24
Ananias 14 Tobit 5:13 Handelingen 5:1
Ananiël 3 Tobit 1:1
Ananja 2 Nehemia 3:23
Anat 2 Rechters 3:31
Anatot 22 Jozua 21:18
Andreas 13 Matteüs 4:18
Andronikus 8 2 Makkabeeën 4:31 Romeinen 16:7
Anem 1 1 Kronieken 6:58
Aner 3 Genesis 14:13
Aniam 1 1 Kronieken 7:19
Anim 1 Jozua 15:50
Anna 9 Tobit 1:20
Annas 4 Lucas 3:2
Anti-Libanon 1 Judit 1:7
Antiochië Antiocheen 42 1 Makkabeeën 3:37 Handelingen 6:5
Antiochis 1 2 Makkabeeën 4:30
Antiochus 76 1 Makkabeeën 1:10
Antipas 1 Openbaring 2:13
Antipater 2 1 Makkabeeën 12:16
Antipatris 1 Handelingen 23:31
Antotia 1 1 Kronieken 8:24
Anub 1 1 Kronieken 4:8
Apelles 1 Romeinen 16:10
Apfia 1 Filemon 1:2
Apollofanes 1 2 Makkabeeën 10:37
Apollonia 1 Handelingen 17:1
Apollonius 18 1 Makkabeeën 3:10
Apollos 10 Handelingen 18:24
Apollyon 3 Openbaring 9:11
Appaïm 2 1 Kronieken 2:30
Aquila 6 Handelingen 18:2
Ar 4 Numeri 21:15
Ara 3 Jozua 13:4
Arab 1 Jozua 15:52
Araba 5 Deuteronomium 2:8
Arabia 2 Galaten 1:17
Arabië Arabier; Arabisch 24 2 Kronieken 17:11 Judit 2:25 Handelingen 2:11
Arach 4 1 Kronieken 7:39
Arad 6 Numeri 21:1
Aradus 1 1 Makkabeeën 15:23
Aram Arameeër; Aramees; Arameessprekend 162 Genesis 10:22 Matteüs 1:3
Aram-Naharaïm 3 Genesis 24:10
Aran 2 Genesis 36:28
Arar 1 2 Samuel 23:32
Ararat Araratgebergte 5 Genesis 8:4
Arauna 4 2 Samuel 24:16
Arba 4 Jozua 14:14
Arbatta 1 1 Makkabeeën 5:23
Arbela 1 1 Makkabeeën 9:2
Archelaüs 2 Matteüs 2:1
Archippus 2 Kolossenzen 4:17
Ard Ardiet 4 Genesis 46:21
Ardon 1 1 Kronieken 2:18
Areli Areliet 3 Genesis 46:16
Areopagus Areopagiet 3 Handelingen 17:19
Aretas 2 2 Makkabeeën 5:8 2 Korintiërs 11:32
Argob 5 Deuteronomium 3:4
Ariarates 1 1 Makkabeeën 15:22
Aridai 1 Ester 9:9
Aridata 1 Ester 9:8
Ariël 11 2 Samuel 23:20
Arimatea 4 Matteüs 27:57
Arisai 1 Ester 9:9
Aristarchus 5 Handelingen 19:29
Aristobulus 2 2 Makkabeeën 1:10 Romeinen 16:10
Arius 2 1 Makkabeeën 12:7
Arje 1 2 Koningen 15:25
Arjoch 7 Genesis 14:1 Judit 1:6
Arkeseüs 1 Ester (Grieks) 1:14
Arkiet 6 Genesis 10:17
Ar-Moab 2 Numeri 21:28
Armoni 1 2 Samuel 21:8
Arnan 3 1 Kronieken 3:21
Arni 1 Lucas 3:33
Arnon Arnondal 28 Numeri 21:13
Arod 1 Numeri 26:17
Arodi Arodiet 2 Genesis 46:16
Aroër 19 Numeri 32:34
Arpachsad 16 Genesis 10:22 Judit 1:1 Lucas 3:36
Arpad 6 2 Koningen 18:34
Arsa 1 1 Koningen 16:9
Arsakes 3 1 Makkabeeën 14:2
Arseüs 1 Ester (Grieks) 9:9
Artaxerxes 37 Ezra 4:7 Ester (Grieks) A:1
Artemas 1 Titus 3:12
Artemis Artemistempeltje 5 Handelingen 19:24
Arubbot 1 1 Koningen 4:10
Arufeüs 1 Ester (Grieks) 9:9
Aruma 1 Rechters 9:41
Arwad Arwadiet 4 Genesis 10:18
Asa 56 1 Koningen 15:8
Asaël 18 2 Samuel 2:18
Asaf 47 2 Koningen 18:18 Matteüs 1:7
Asaja 8 2 Koningen 22:12
Asaljahu 2 2 Koningen 22:3
Asan 6 Jozua 15:42
Asaramel 1 1 Makkabeeën 14:27
Asarel 1 1 Kronieken 4:16
Asarela 1 1 Kronieken 25:2
Asbel Asbeliet 4 Genesis 46:21
Aschur 2 1 Kronieken 2:24
Asdod Asdodiet; Asdoditisch 21 Jozua 11:22
Asel 8 1 Kronieken 8:37
Aser Aseriet; Aserpoort 49 Genesis 30:13 Lucas 2:36
Asfar 1 1 Makkabeeën 9:33
Asia 26 1 Makkabeeën 8:6 Handelingen 2:9
Asiël 2 1 Kronieken 4:35 Tobit 1:1
Asima 1 2 Koningen 17:30
Asjera Asjerapaal 40 Exodus 34:13
Askelon 17 Jozua 13:3 Judit 2:28
Askenaz 3 Genesis 10:3
Asmodeüs 2 Tobit 3:8
Asmon 3 Numeri 34:4
Asna 3 Jozua 15:33
Asnappar 1 Ezra 4:10
Asnat 4 Genesis 41:45
Aspata 1 Ester 9:7
Aspenaz 2 Daniël 1:3
Asriël Asriëliet 6 Numeri 26:31
Assir 5 Exodus 6:24
Assur Assuriet 10 Genesis 10:22 Judit 16:3
Assus 2 Handelingen 20:13
Assyrië Assyriër; Assyrisch 175 Genesis 2:14 Tobit 1:2
Astarot 9 Deuteronomium 1:4
Astarte 12 Rechters 2:13 2 Makkabeeën 12:21
Asterot-Karnaïm 1 Genesis 14:5
Astyages 1 Toevoegingen aan Daniël C:1
Aswat 1 1 Kronieken 7:33
Asynkritus 1 Romeinen 16:14
Atach 1 1 Samuel 30:30
Ataja 1 Nehemia 11:4
Atalja 23 2 Koningen 8:26
Atara 1 1 Kronieken 2:26
Atargatis 1 2 Makkabeeën 12:26
Atarim 1 Numeri 21:1
Atarot 4 Numeri 32:3
Atenobius 3 1 Makkabeeën 15:28
Ater 5 Ezra 2:16
Athene Athener 11 Handelingen 17:15
Atlai 1 Ezra 10:28
Atrot-Addar 2 Jozua 16:5
Atrot-bet-Joab 1 1 Kronieken 2:54
Atrot-Sofan 1 Numeri 32:34
Attai 4 1 Kronieken 2:34
Attalia 1 Handelingen 14:25
Attalus 1 1 Makkabeeën 15:22
Augustus 1 Lucas 2:1
Auranus 1 2 Makkabeeën 4:40
Avaran 2 1 Makkabeeën 2:5
Awit 2 Genesis 36:35
Awwa 1 2 Koningen 17:24
Awwiet 3 Deuteronomium 2:23
Awwim 1 Jozua 18:23
Azanja 1 Nehemia 10:10
Azarel 6 1 Kronieken 12:7
Azarias 9 Tobit 5:13
Azarja 56 1 Koningen 4:2 Toevoegingen aan Daniël A:1
Azaz 1 1 Kronieken 5:8
Azazel 4 Leviticus 16:8
Azazjahu 3 1 Kronieken 15:21
Azbuk 1 Nehemia 3:16
Azeka 7 Jozua 10:10
Azgad 4 Ezra 2:12
Aziël 1 1 Kronieken 15:20
Aziza 1 Ezra 10:27
Azmawet 8 2 Samuel 23:31
Aznot-Tabor 1 Jozua 19:34
Azor 2 Matteüs 1:13
Azotus 11 Judit 2:28 Handelingen 8:40
Azriël 3 1 Kronieken 5:24
Azrikam 6 1 Kronieken 3:23
Azuba 6 1 Koningen 22:42
Azzan 1 Numeri 34:26
Azzur 3 Nehemia 10:18
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons