Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen

De Katholieke Bijbelstichting en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap hanteren sinds 1968 dezelfde regels voor de spelling van Bijbelse namen. De regels zijn te vinden in een uitgave van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap: Bijbelse namen. Lijst van Bijbelse persoons- en plaatsnamen (vijfde druk, 1988). In de Nieuwe Bijbelvertaling is de spelling van Bijbelse namen op sommige punten licht gewijzigd.

Klik in het menu aan de rechterkant om de lijsten met Bijbelse namen te openen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons