Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een B

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Baäl Baälsbeeld; Baälsdienst; Baälspriester 86 Numeri 25:1 Romeinen 11:4
Baäla 7 Jozua 15:9
Baälat 3 Jozua 19:44
Baälat-Beër 1 Jozua 19:8
Baäl-Berit 2 Rechters 8:33
Baäl-Chanan 5 Genesis 36:38
Baäl-Chasor 1 2 Samuel 13:23
Baäle-Jehuda 1 2 Samuel 6:2
Baäl-Gad 3 Jozua 11:17
Baäl-Hamon 1 Hooglied 8:11
Baäl-Hermon 2 Rechters 3:3
Baälis 1 Jeremia 40:14
Baäl-Meon 3 Numeri 32:38
Baäl-Peor 2 Deuteronomium 4:3
Baäl-Perasim 8 2 Samuel 5:20
Baäl-Salisa 1 2 Koningen 4:42
Baäl-Sefon 3 Exodus 14:2
Baäl-Tamar 2 Rechters 20:33
Baäl-Zebub 4 2 Koningen 1:2
Baäna 12 2 Samuel 4:2
Baära 1 1 Kronieken 8:8
Baäseja 1 1 Kronieken 6:25
Babel 137 Genesis 10:10
Babylon 17 Jesaja 47:1 Toevoegingen aan Daniël B:1 Handelingen 7:43
Babylonië Babyloniër; Babylonisch 178 2 Koningen 20:12 Tobit 14:4
Bacharum 1 1 Kronieken 11:33
Bachriet 1 Numeri 26:35
Bachurim 5 2 Samuel 3:16
Bagoas 6 Judit 12:11
Bakbakkar 1 1 Kronieken 9:15
Bakbuk 2 Ezra 2:51
Bakbukja 3 Nehemia 11:17
Bakchides 29 1 Makkabeeën 7:1
Bakenor 1 2 Makkabeeën 12:35
Bala 1 Jozua 19:3
Baladan 2 2 Koningen 20:12
Balak 41 Numeri 22:1 Openbaring 2:14
Balamon 1 Judit 8:3
Baliet 1 Numeri 26:38
Bamot 2 Numeri 21:19
Bamot-Baäl 2 Numeri 22:41
Bani 15 2 Samuel 23:36
Barabbas 11 Matteüs 27:16
Barachel 2 Job 32:2
Barak 16 Rechters 4:1 Hebreeën 11:32
Barchum 1 2 Samuel 23:31
Barea 1 Ester (Grieks) 9:8
Bariach 1 1 Kronieken 3:22
Barjesus 2 Handelingen 13:6
Barjona 1 Matteüs 16:17
Barkos 2 Ezra 2:53
Barnabas 39 Handelingen 4:36
Barsabbas 2 Handelingen 1:23
Bartimeüs 1 Marcus 10:46
Bartolomeüs 4 Matteüs 10:3
Baruch 26 Nehemia 3:20 Baruch 1:1
Barzillai 12 2 Samuel 17:27
Basa 28 1 Koningen 15:16
Basan 56 Numeri 21:33
Basemat 7 Genesis 26:34
Baskama 1 1 Makkabeeën 13:23
Baslit 1 Nehemia 7:54
Baslut 1 Ezra 2:52
Bassebet 1 2 Samuel 23:8
Batane 1 Judit 1:9
Bat-Gallim 1 Jesaja 10:30
Bat-Rabbim 1 Hooglied 7:5
Batseba 16 2 Samuel 11:1
Batsua 2 1 Kronieken 2:3
Bawwai 1 Nehemia 3:18
Bazan 1 Ester (Grieks) 1:10
Bealja 1 1 Kronieken 12:6
Bealot 1 Jozua 15:24
Bebai 6 Ezra 2:11
Becher 5 Genesis 46:21
Bechorat 1 1 Samuel 9:1
Bedad 2 Genesis 36:35
Bedan 2 1 Samuel 12:11
Bedeja 1 Ezra 10:35
Beëljada 1 1 Kronieken 14:7
Beëlzebul 7 Matteüs 10:25
Beër 2 Numeri 21:16
Beëra 3 1 Kronieken 5:6
Beër-Elim 1 Jesaja 15:8
Beëri 2 Genesis 26:34
Beërot Beërotiet 11 Jozua 9:17
Beëstera 1 Jozua 21:27
Bektilet 2 Judit 2:21
Bel 18 Jesaja 46:1 Brief van Jeremia 1:40
Bela 15 Genesis 14:2
Belbaïm 1 Judit 7:3
Beliar 1 2 Korintiërs 6:15
Belmaïn 1 Judit 4:4
Belsassar 11 Daniël 5:1 Baruch 1:11
Beltesassar 10 Daniël 1:7
Ben-Abinadab 1 1 Koningen 4:11
Benai 1 1 Kronieken 24:23
Benaja 46 2 Samuel 8:18
Ben-Ammi 3 Genesis 19:38
Ben-Chaïl 1 2 Kronieken 17:7
Ben-Chanan 1 1 Kronieken 4:20
Ben-Chesed 1 1 Koningen 4:10
Ben-Chur 1 1 Koningen 4:8
Ben-Deker 1 1 Koningen 4:9
Bene-Berak 1 Jozua 19:45
Bene-Jaäkan 3 Numeri 33:31
Ben-Geber 1 1 Koningen 4:13
Benhadad 33 1 Koningen 15:18
Ben-Hinnomdal 2 Jozua 15:8
Beninu 1 Nehemia 10:14
Benjamin Benjaminiet; Benjaminitisch; Benjaminpoort 193 Genesis 35:18 Ester (Grieks) A:1 Handelingen 13:21
Ben-Oni 3 Genesis 35:18
Ben-Zochet 1 1 Kronieken 4:20
Beon Beoniet 2 Numeri 32:3
Beor 10 Genesis 36:32
Bera 1 Genesis 14:2
Beracha 1 1 Kronieken 12:3
Beraja 1 1 Kronieken 8:21
Berea 9 1 Makkabeeën 9:4 Handelingen 17:1
Berechja 12 1 Kronieken 3:20 Matteüs 23:35
Bered 2 Genesis 16:14
Beri Beriet 2 2 Samuel 20:14
Beria 11 Genesis 46:17
Beriieten 1 Numeri 26:44
Bernice 3 Handelingen 25:13
Berodach-Baladan 1 2 Koningen 20:12
Berota 1 Ezechiël 47:16
Berotai 1 2 Samuel 8:8
Berseba 35 Genesis 21:14
Besai 5 Ezra 2:17
Besaleël 9 Exodus 31:2
Beser 5 Deuteronomium 4:43
Besodja 1 Nehemia 3:6
Besor 2 1 Samuel 30:9
Betach 1 2 Samuel 8:8
Bet-Anat 2 Jozua 19:38
Betanië 12 Matteüs 21:17
Bet-Anot 1 Jozua 15:59
Bet-Araba 4 Jozua 15:6
Bet-Arbel 1 Hosea 10:14
Bet-Asbea 1 1 Kronieken 4:21
Bet-Awen 4 Jozua 7:2
Bet-Azmawet 1 Nehemia 7:28
Bet-Baäl-Meon 1 Jozua 13:17
Bet-Bara 2 Rechters 7:24
Bet-Bassi 2 1 Makkabeeën 9:62
Bet-Biri 1 1 Kronieken 4:31
Bet-Chogla 3 Jozua 15:6
Bet-Choron 14 Jozua 10:10 Judit 4:4
Bet-Dagon 2 Jozua 15:41
Bet-Diblataïm 1 Jeremia 48:22
Bet-Eden 1 Amos 1:5
Bet-Eked 2 2 Koningen 10:12
Betel 83 Genesis 12:8 Tobit 2:6
Beten 1 Jozua 19:25
Betesda 1 Johannes 5:2
Betfage 3 Matteüs 21:1
Bet-Gader 1 1 Kronieken 2:51
Bet-Gamul 1 Jeremia 48:23
Bet-Haëmek 1 Jozua 19:27
Bet-Haësel 1 Micha 1:11
Bet-Haggan 1 2 Koningen 9:27
Bet-Haggilgal 1 Nehemia 12:29
Bet-Hajjesimot 4 Numeri 33:49
Bet-Hakkerem 2 Nehemia 3:14
Bet-Hammarkabot 2 Jozua 19:5
Bet-Hammerchak 1 2 Samuel 15:17
Bet-Haram 1 Jozua 13:27
Bet-Haran 1 Numeri 32:34
Bet-Hassitta 1 Rechters 7:22
Bet-Kar 1 1 Samuel 7:11
Bet-le-Afra 1 Micha 1:10
Bet-Lebaot 1 Jozua 19:6
Bet-Lechem 3 Jozua 19:15
Betlehem 53 Genesis 35:19 Matteüs 2:1
Bet-Meon 1 Jeremia 48:23
Bet-Millo 4 Rechters 9:6
Bet-Nimra 2 Numeri 32:34
Betomestaïm 2 Judit 4:6
Betonim 1 Jozua 13:25
Bet-Passes 1 Jozua 19:21
Bet-Pelet 2 Jozua 15:27
Bet-Peor 4 Deuteronomium 3:29
Bet-Rafa 1 1 Kronieken 4:12
Bet-Rechob 1 Rechters 18:28
Betsaïda 8 Matteüs 11:21
Bet-San 11 Jozua 17:11 1 Makkabeeën 5:52
Bet-Semes 21 Jozua 15:10
Bet-Sur 19 Jozua 15:58 1 Makkabeeën 4:29
Bet-Tappuach 1 Jozua 15:53
Bet-Togarma 2 Ezechiël 27:14
Betuel 12 Genesis 22:22
Betul 1 Jozua 19:4
Betulia 22 Judit 4:6
Bet-Zacharia 2 1 Makkabeeën 6:32
Bet-Zait 1 1 Makkabeeën 7:19
Betzata 3 Johannes 5:1
Bezek 2 Rechters 1:4
Bichri Bichriet 5 2 Samuel 20:1
Bidkar 1 2 Koningen 9:25
Bigta 1 Ester 1:10
Bigtan 2 Ester 2:21
Bigwai 6 Ezra 2:1
Bikat-Awen 1 Amos 1:5
Bildad 11 Job 2:11
Bileam 68 Numeri 22:1 2 Petrus 2:15
Bilga 5 1 Kronieken 24:14 2 Makkabeeën 3:4
Bilgai 1 Nehemia 10:9
Bilha 11 Genesis 29:29
Bilhan 4 Genesis 36:27
Bilsan 2 Ezra 2:1
Bimhal 1 1 Kronieken 7:33
Bina 4 1 Kronieken 8:37
Binnuï 9 Ezra 8:33
Birsa 1 Genesis 14:2
Bir-Zaït 1 1 Kronieken 7:31
Bislam 1 Ezra 4:7
Bitja 2 1 Kronieken 4:17
Bitron 1 2 Samuel 2:29
Bitynië 2 Handelingen 16:7
Bizjotja 1 Jozua 15:28
Bizzeta 1 Ester 1:10
Blastus 1 Handelingen 12:20
Boanerges 1 Marcus 3:17
Boaz 27 Ruth 2:1 Matteüs 1:5
Bocheru 2 1 Kronieken 8:38
Bochim 4 Rechters 2:1
Bohan 4 Jozua 15:6
Bor-Asan 1 1 Samuel 30:30
Boraze 1 Ester (Grieks) 1:10
Boses 1 1 Samuel 14:4
Boskat 2 Jozua 15:39
Bosor 1 2 Petrus 2:15
Bosorra 1 1 Makkabeeën 5:26
Bosra 10 Genesis 36:33 1 Makkabeeën 5:28
Boven-Cilicië 1 Judit 2:21
Boven-Egypte 2 Jeremia 44:1
Boven-Galilea 2 Tobit 1:2
Bozor 2 1 Makkabeeën 5:26
Bubastis 1 Ezechiël 30:17
Bugatan 1 Ester (Grieks) 7:9
Bugeeër 3 Ester (Grieks) A:17
Bukki 5 Numeri 34:22
Bukkiahu 2 1 Kronieken 25:4
Buna 1 1 Kronieken 2:25
Bunni 3 Nehemia 9:4
Buz 5 Genesis 22:21
Buzi 1 Ezechiël 1:2
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons