Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een L

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Laag-Bet-Choron 5 Jozua 16:3
Laban 59 Genesis 24:29 Judit 8:26
Lachai-Roï 5 Genesis 16:14
Lachis 22 Jozua 10:3
Lachmas 1 Jozua 15:40
Lachmi 2 1 Kronieken 20:5
Lada 1 1 Kronieken 4:21
Ladan 6 1 Kronieken 7:26
Laël 1 Numeri 3:24
Lahad 1 1 Kronieken 4:2
Laïs 7 Rechters 18:7
Lakedemonië 1 2 Makkabeeën 5:9
Lakkum 1 Jozua 19:33
Lamech 11 Genesis 4:18 Lucas 3:36
Laodicea 6 Kolossenzen 2:1
Lappidot 1 Rechters 4:4
Lasea 1 Handelingen 27:8
Lastenes 2 1 Makkabeeën 11:31
Latijn 1 Johannes 19:20
Lazarus 19 Lucas 16:20
Lea 29 Genesis 29:16
Lebana 2 Ezra 2:45
Lebaot 1 Jozua 15:32
Leb-Kamai 3 Jeremia 51:1
Lebo-Hamat 11 Numeri 13:21
Lebona 1 Rechters 21:19
Lecha 1 1 Kronieken 4:21
Lechi 6 Rechters 15:9
Lehabiet 2 Genesis 10:13
Lema 1 1 Makkabeeën 5:35
Lemuel 3 Spreuken 31:1
Lesa 1 Genesis 10:19
Lesem 2 Jozua 19:47
Letusiet 1 Genesis 25:3
Leümiet 1 Genesis 25:3
Levi Leviet; Levipoort; Levitisch 383 Genesis 29:34 Tobit 1:7 Marcus 2:14
Leviatan 5 Job 3:8
Libanon Libanonceder; Libanongebergte; Libanonvallei 71 Deuteronomium 1:7 Judit 1:7
Libië Libiër 10 2 Kronieken 12:3 Judit 2:23 Handelingen 2:10
Libna 19 Numeri 33:20
Libnat 1 Jozua 19:26
Libni Libniet 8 Exodus 6:17
Lidbir 1 Jozua 13:25
Likchi 1 1 Kronieken 7:19
Lilit 1 Jesaja 34:14
Linus 1 2 Timoteüs 4:21
Lo-Ammi 4 Hosea 1:9
Lod 4 1 Kronieken 8:12
Lo-Debar 7 Jozua 13:25
Loïs 1 2 Timoteüs 1:5
Lo-Ruchama 5 Hosea 1:6
Lot 42 Genesis 11:27 Sirach 16:8 Lucas 17:28
Lotan 7 Genesis 36:20
Lucas 3 Kolossenzen 4:14
Luchit 2 Jesaja 15:5
Lucius 4 1 Makkabeeën 15:16 Handelingen 13:1
Lud Ludiet 4 Genesis 10:13
Luz 7 Genesis 28:19
Lycië 2 1 Makkabeeën 15:23 Handelingen 27:5
Lydda 5 1 Makkabeeën 11:34 Handelingen 9:31
Lydia 2 Handelingen 16:14
Lydië Lydiër 6 Jesaja 66:19 Judit 2:23
Lykaonië Lykaonisch 2 Handelingen 14:6
Lysanias 1 Lucas 3:1
Lysias 31 1 Makkabeeën 3:32 Handelingen 23:26
Lysimachus 5 Ester (Grieks) F:11
Lystra 9 Handelingen 14:6
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons