Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een G

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Gaäl 8 Rechters 9:26
Gaäs 4 Jozua 24:30
Gabaël 15 Tobit 1:1
Gabata 1 Ester (Grieks) A:12
Gabbai 1 Nehemia 11:8
Gabbata 1 Johannes 19:13
Gabri 2 Tobit 1:14
Gabriël 5 Daniël 8:16 Lucas 1:19
Gacham 1 Genesis 22:24
Gachar 2 Ezra 2:47
Gad Gadpoort 72 Genesis 30:11 Openbaring 7:5
Gadarenen 2 Matteüs 8:28
Gaddi 2 Numeri 13:11 1 Makkabeeën 2:2
Gaddiël 1 Numeri 13:10
Gadi Gadiet; Gaditisch 16 Numeri 7:42
Gai 3 1 Samuel 17:52 Ester (Grieks) 2:8
Gai-Charasim 1 1 Kronieken 4:14
Gajus 5 Handelingen 19:29
Galal 3 1 Kronieken 9:15
Galatië Galaten 8 Handelingen 16:6
Gal-Ed 2 Genesis 31:47
Galgala 1 1 Makkabeeën 9:2
Galilea Galileeër 93 Jozua 12:23 Tobit 1:5 Matteüs 2:22
Galliër 1 1 Makkabeeën 8:2
Gallim 2 Jozua 15:59
Gallio 4 Handelingen 18:12
Gamaliël 2 Handelingen 5:34
Gamliël 5 Numeri 1:10
Gammadiet 1 Ezechiël 27:11
Gamul 1 1 Kronieken 24:17
Gareb 3 2 Samuel 23:38
Garmiet 1 1 Kronieken 4:19
Gat Gatiet; Gatitisch 44 Jozua 11:22
Gatam 3 Genesis 36:11
Gat-Hachefer 2 Jozua 19:13
Gat-Rimmon 4 Jozua 19:45
Gaza 27 Genesis 10:19 1 Makkabeeën 11:61 Handelingen 8:26
Gazez 2 1 Kronieken 2:46
Gazzam 2 Ezra 2:48
Geba 19 Jozua 18:24
Gebal 3 1 Koningen 5:32
Gebe 1 Judit 3:10
Geber 1 1 Koningen 4:19
Gebim 1 Jesaja 10:31
Gechazi 22 2 Koningen 4:12
Gedalja 31 2 Koningen 25:22
Geder Gederiet 2 Jozua 12:13
Gedera 3 Jozua 15:36
Gederot 2 Jozua 15:41
Gederotaïm 1 Jozua 15:36
Gedolim 1 Nehemia 11:14
Gedor 7 Jozua 15:58
Gehenna 11 Matteüs 5:22
Gelilot 1 Jozua 18:17
Gemalli 1 Numeri 13:12
Gemarja 5 Jeremia 29:3
Gennesaret 4 1 Makkabeeën 11:67 Matteüs 14:34
Genneüs 1 2 Makkabeeën 12:2
Genubat 1 1 Koningen 11:20
Gera 10 Genesis 46:21
Gerar 12 Genesis 10:19 2 Makkabeeën 13:24
Gerasenen 4 Marcus 5:1
Gergesenen 1 Marcus 5:1
Gerizim 6 Deuteronomium 11:29 2 Makkabeeën 6:2
Geron 2 2 Makkabeeën 6:1
Gersom 7 Exodus 2:22
Gerson Gersoniet 35 Genesis 46:11
Gerut-Kimham 1 Jeremia 41:17
Gesan 1 1 Kronieken 2:47
Gesem 4 Nehemia 2:19
Gesur Gesuriet 14 Deuteronomium 3:14
Geter 2 Genesis 10:23
Getsemane 3 Matteüs 26:35
Geüel 1 Numeri 13:15
Gezer 28 Jozua 10:33 1 Makkabeeën 4:15
Giach 1 2 Samuel 2:24
Gibbar 1 Ezra 2:20
Gibbeton 5 Jozua 19:44
Gibea 50 Jozua 15:57
Gibea-Elohim 1 1 Samuel 10:5
Gibeon Gibeoniet 46 Jozua 9:3
Gibliet 1 Jozua 13:5
Gichon 4 Genesis 2:13 Sirach 24:27
Gichonbron 5 1 Koningen 1:33
Giddalti 2 1 Kronieken 25:4
Giddel 4 Ezra 2:47
Gideon 58 Rechters 6:1 Judit 8:1 Hebreeën 11:32
Gidom 1 Rechters 20:45
Gidoni 5 Numeri 1:11
Gilalai 1 Nehemia 12:36
Gilboa Gilboagebergte 8 1 Samuel 28:4
Gilead Gileadiet 147 Genesis 31:21 Judit 1:8
Gilgal 39 Deuteronomium 11:30
Gilo 4 Jozua 15:51
Gimzo 1 2 Kronieken 28:18
Ginat 2 1 Koningen 16:21
Ginnetoi 1 Nehemia 12:4
Ginneton 2 Nehemia 10:7
Girgasiet 8 Genesis 10:16 Judit 5:16
Girziet 1 1 Samuel 27:8
Gispa 1 Nehemia 11:21
Gittaïm 2 2 Samuel 4:3
Gizon 1 1 Kronieken 11:34
Goa 1 Jeremia 31:39
Gob 2 2 Samuel 21:18
Gog 16 1 Kronieken 5:4 Openbaring 20:8
Goïm 5 Genesis 14:1
Golan 4 Deuteronomium 4:43
Golgota 3 Matteüs 27:33
Goliat 10 1 Samuel 17:1 Sirach 47:4
Gomer 8 Genesis 10:2
Gomorra 24 Genesis 10:19 Matteüs 10:15
Goren-Haätad 2 Genesis 50:10
Gorgias 14 1 Makkabeeën 3:38
Gortyna 1 1 Makkabeeën 15:23
Gosen 15 Genesis 45:10 Judit 1:9
Gotoniël 1 Judit 6:15
Gozan 5 2 Koningen 17:6
Griekenland Griek; Grieks; Griekstalig 59 Jesaja 66:19 1 Makkabeeën 1:1 Matteüs 2:4
Groot-Sidon 3 Jozua 11:8
Gudgod 1 Deuteronomium 10:7
Gun 3 2 Samuel 23:32
Guni Guniet 5 Genesis 46:24
Gur 1 2 Koningen 9:27
Gur-Baäl 1 2 Kronieken 26:7
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons